Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Hormonii

  Hormonii Sunt biocatalizatori care împreună cu enzimele şi vitaminele asigură desfăşurarea tuturor reacţiilor metabolice din organism. Sunt secretaţi de glandele endocrine şi eliberaţi în sânge şi limfă, de unde ajung la nivelul ţesuturilor şi celulelor crescând sau diminuând viteza reacţiilor metabolice, inhibând sau activând enzimele. Sistemul endocrin este legat de sistemul nervos atât structural cât şi funcţional prin sistemul port-hipofizar şi tractul hipotalamo-hipofizar. Datorită...

 • Etica Profesionala

  Tema 1. Introducere în etica profesională. 1. Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Etica profesională este un domeniu independent al ştiinţei despre etică şi studiază bazele moralei profesionale, adică specificul activităţii morale a profesionistului şi relaţiile sale morale în mediul profesional. Din punct de vedere etimologic, "etica" provine de la cuvintul grecesc "ETHICOS", cu sensul "din sau pentru morală". Deci, pentru început, putem...

 • Reproductia Animalelor Acvatice

  Particularitatile biologice si etologice ale pestilor. Ca act fiziologic ce caracterizeaza organismele vii, reproducerea pestilor consta in dezvoltarea si maturarea elementelor sexual la masculi si female ; fecundarea ovulelor urmata de formarea oului (zigotului) si dezvoltarea uni nou organism. Desi majoritatea speciilor de pesti se reproduce sexuat si au o anumita morfologie a aparatului genital , o fiziologie aparte si cerinte deosebite fata de mediu , in special la cei unde fecundatia...

 • Genetica

  Genetica – este stiinta care se ocupa cu studiul ereditatii si variabilitatii organismelor. Materialul genetic – este reprezentat de …… care indeplinesc 2 conditii esentiale : 1) Au continuitate fizica -> adica se gasesc in toate celulele si in toate generatiile de celule . 2) Sa se autoreplice ( divida ) Materialul genetic –a) citoplasma -> mitochondria  Cendriolii b) nucleu -> nucleol -> cromozomi MITOCONDRIA -> se gaseste in toate celulele cu exceptia...

 • Finisarea Confectiilor Textile

  Ţelul general al tehnologiilor de finisare a confecţiilor textile îl constituie asigurarea “paşaportului de trecere” din stadiul de obiect al muncii spre statutul de produs marfă, prin conferirea valorii comerciale şi de prezentare pentru produsele fabricate. Aceste tehnologii sunt implicate în materializarea funcţiilor estetice, în principal, de mentenanţă şi de confort psihosenzorial, ale produselor de îmbrăcăminte. În categoria tehnologiilor de finisare a confecţiilor textile sunt...

 • Bazele Tehnologiei Tricoturilor

  Procesul de productie este un proces in cadrul caruia oamenii intra in relatii reciproc determinate si actioneaza cu ajutorul mijloacelor de productie asupra obiectului, numai pentru a crea diverse bunuri materiale. Elemente specific productiei industrial: - Procesul de fabricatie reprezinta o succesiune,evolutie de etape de transformare a materialelor in produse finale.El cuprinde totalitatea procedeelor pentru transformarea materialelor in bunuri. - Procesul tehnologic reprezinta o...

 • Reteaua Nationala de Supraveghere

  . CONSIDERAŢII GENERALE In urma intensificării procesului de vătămare a pădurilor în ţările Central Europene si apoi în numeroase ţări din alte părţi ale Europei, Corpul Executiv al UN/ECE, în baza Convenţiei privind Poluarea Atmosferică Transfrontieră la Mare Distanţă (CLRTAP), a instituit în iulie 1985 Programul de Cooperare Internaţională privind Evaluarea si Supravegherea Efectelor Poluării Aerului asupra Pădurilor (ICP-Forests). In anul 1986 prin Regulamentul (EEC) nr. 3528/86 al...

 • Specii de Pesti

  Morunul  este unul dintre cei mai mari pesti de apa dulce din Europa familia sturionilor Acipenseridae. Este raspandit in special in Marea Neagra, Marea Caspica, mai putin in Marea Mediterana si Marea Adriatica iar pentru reproducere urca pe fluviile tributare ale acestora. Particularitati morfologice cap lui este mic in raport cu corpul gura semilunara, mare, buza inferioara continua are mustati latite si franjurate corpul este gros si relativ inalt botul este scurt si moale...

 • Organizarea Muncii

  Activitatea eco. Este de max imp pt organizatie intrucat prin act constienta a omului aceasta isi asigura supravietuirea biologica si totodata evolutia societati in ansamblul ei. Activitatea eco este prin excelenta o activitate umana care se afla intre 2 limite pe de o parte nevoile sau trebuintele ale indivizilor si a societati iar pe de alta parte posibilitatile respectiv resursele disponibile pt acoperirea nevoilor. Aceste 2 limite extreme scot in evidenta necesitatea actiunui umane in...

 • Teorie si Practica Politienesca

  CAPITOLUL I STUDIU COMPARAT : EVOLUŢIA SISTEMULUI POLIŢIENESC DIN ROMÂNIA ÎN SECOLELE XX ŞI XXI 1. Noţiuni introductive Poliţia, ca dimensiune obligatorie a statului, este la fel de veche ca şi acesta. Ea este o constantă a societăţii umane, fiind, astfel, una dintre cele mai vechi instituţii cunoscute . Bazele ei au fost puse încă din antichitate de legislatorii greci Drakon şi Solon, ulterior fiind considerată ca fiind suflul societăţii, având un rol esenţial în asigurarea ordinii,...

 • Biochimie

  Curs 1 22.09.2010 Glucide (zaharide) Def. Sunt compusi de baza a lumii vii, alimente cu rol energetic si plastic in corpul organismelor animale si vegetale, reprezentand totodata principal substanta de rezerva din corpul plantelor sub forma de amidon iar la animale sub forma de glicogen. Sunt substante ternare constituite din C,H,O la care se adauga S, N, P. Clasificare: Oze (monoglucide) Polihidroxialdehide (aldoze) (CH2O)n, n=3-10 Polihidroxicetone (cetoze) Ozide (poliglucide)...

 • Etica Cercetarii Stiintifice

  Cadrul legislativ care reglementează aspectele etice din domeniul cercetării ştiinţifice este constituit din acte normative naţionale şi directive europene prin care se stabilesc principiile generale, responsabilităţile şi prerogativele ce decurg din calitatea de cercetător şi respectiv de angajator sau finanţator al cercetărilor. Legislaţia naţională Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare ( MO nr. 505 din 4 iunie...

 • Teoria Sistemelor Automatizate

  SCURT ISTORIC • Ctesibos din Alexandria (250 î.e.n.) este considerat inventatorul primului aşa zis sistem automat: un regulator al presiunii apei pentru o clepsidră (ceas cu apă). • Cornelis Drebbel (1624), un mecanic şi chimist olandez construieşte un sistem de menţinere constantă a temperaturii într-un incubator pentru ouă de găină. Realizarea lui Drebbel este descrisă într-un patent englez apărut în 1634. • Denis Papin legat de concepţia şi realizarea supapei pentru reglarea...

 • Legislatie

  1. Regulamentul Este principalul izvor al dreptului comunitar. Prin aceasta se exprimă, îndeosebi, puterea legislativă a Comunicăţilor. Art. 189 din Tratatul CEE dă efectelor sale juridice o definiţiecompletă şi fără ambiguitate, care îi conferă o natură şi o eficacitate absolut comparabile cu cele ale legii în sistemele naţionale. Regulamentul, ca şi legea, are o influenţă generală. El conşine prevederi generale şi imporsonale, statuând prin abstracţie. Este de fapt condiţia funcţionării...

 • Suport de Curs Cosmetica

  Metabolismul şi circulaţia sunt implicate în aportul de oxigen şi substanţe nutritive care asigură buna funcţionare a procesului de regenerare celulară,de hidratare ,de menţinere a fibrelor elastice şi musculare în bune condiţii.Tulburările metabolice ce pot apărea la diferite niveluri în organism determină schimbări şi la nivelul tegumentului,depozite de grăsimi şi produşi toxici care duc la apariţia diferitelor imperfecţiuni. Fiziologic pielea îmbătrâneşte.Îmbâtrânirea poate fi accelerată...

Pagina 3 din 21