Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Gospodarirea Apelor

  Gospodarirea apelor reprezinta activitatiile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si masuri legislative, economice si administrative conduc la cunoasterea, utilizarea, valorificarea rationala, mentinerea sau imbunatatirea resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protectia impotriva epuizarii si poluarii acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea actiunilor distructive ale apelor. Cunoasterea resurselor de apa Gospodarirea apelor se...

 • Inginerie in Acvacultura

  NOTIUNI INTRODUCTIVE Acvacultura, in sensul larg al cuvantului, inseamna tehnologia de crestere a organismelor din mediul acvatic, folositoare omului, in care rolul predominant apartine pestilor, algelor, molustelor si crustaceelor. Acvacultura este considerata in prezent ca stiinta care se ocupa cu studiul bazelor biologice si elaborarea metodelor biotehnice pe baza carora organismele acvatice se inmultesc, cresc, se dezvolta in bazine acvatice naturale sau antropice. In functie de...

 • Etica si Deontologie

  I.NOȚIUNI INTRODUCTIVE. ETICA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ. ETICA APLICATĂ ȘI BIOETICA. 1.Etica filosofică și obiectul său de studiu . 2.Deontologia profesională. 3. Nevoia unui nou domeniu de cercetare filosofică – etica aplicată. 4.Bioetica ca disciplină a eticii aplicate. 1.Etica filosofică și obiectul său de studiu . Termenul etică provine din limba greacă veche ( gr.v ηθος,ethos ) înțelegând prin acesta un obicei , un morav, o datină.El a fost folosit pentru prima dată de catre...

 • Metodologie Bibliografiere

  Metodica şi tehnologi bibliografiierii Etapa preliminară de bibliografiere Etapa de bază de bibliografiere Etapa de încheiere de bibliografiere Probleme generale bibliografiere Lucrarea bibliografică - forma principală de existenţă şi de difuzare a informaţiei bibliografice Volumul lucrărilor de bibliografiere este dependent de particularităţile tipologice ale bibliotecii (cu cât este mai mare biblioteca, cu atât mai diversă şi mai complexă este activitatea ei în acest domeniu)...

 • Risc Tehnologic - Curs 1

  CURS 1 1.1. INTRODUCERE De ce aţi ales această specializare? Absolvenţii specializării ISI pot ocupa diferite funcţii: a. Ocupaţia principală este conform COR „Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice”, cod COR 214949. Procesele specifice activităţii de “Expert prevenire–reducere riscuri tehnologice” se desfăşoară pe două paliere principale: - întocmirea analizei de risc (stabilirea contextului, identificarea surselor de risc, evaluarea riscurilor, măsuri de prevenire și reducere...

 • Urbanism

  Norma juridica : Reguli de conduita generala, impersonala si obligatorie, instituita sau semnata de stat a carei îndeplinire se realizeaza cu ajutorul constiintei juridice a membrilor societatii iar la nevoie prin interventia coercitiva a statului. Trasaturi : 1. Caracter General : se refera la situatii ipotetice ce pot aparea’n viitor 2. Caracter Impersonal : se adreseaza tuturor membrilor societatii sau unei anumite categorii socio-profesionale (ex : studenti, elevi, functionari publici,...

 • Organele Comunitare ale Comunitatii Europene

  1.Organele financiare comunitare 2.Alte organe comunitare 1.Organele financiare comunitare 1. Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) Instituţia financiară a Uniunii Europene, Banca europeană de investiţii (B.E.I.) a fost creată in anul 1958, prin Tratatul de la Roma, instituind C.E.E., cu scopul de a finanţa investiţiile pentru promovarea obiectivelor Uniunii. Banca işi are sediul la Luxemburg, oraş considerat, din acest punct de vedere, capitala financiară a Comunităţilor. Are, de...

 • Stiinta Materialelor

  CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor specifice sunt utilizate în industrie pentru realizarea mijloacelor de producţie sau a bunurilor de consum. Materialele sunt de următoarele opt tipuri principale: 1. metale 2. semiconductori 3. dielectrici 4. ceramici 5. sticle 6. polimeri sintetici (fibre sintetice, elastomeri, mase plastice) 7. substanţe naturale (piatră, lemn, fibre, piei...

 • Telemetrie

  Radiotelemetria este modalitatea de culegere a datelor care creste eficienta colectării informaţiei in cinegetica. Ea creaza posibilitatea de a răspunde la întrebări manageriale si ecologice legate de deplasări, comportament, habitat utilizat, rata de supravieţuire, productivitate. Studiile de cercetare prin telemetrie au 4 componente esenţiale: Proiectare studiului, alegerea echipamentului, alegerea metodelor de lucru in teren si analiza datelor. Cele mai frecvente aplicaţii ale...

 • Genetica

  1. INTRODUCERE 1.1. Genetica – ştiinţa eredităţii şi variabilităţii Genetica este ştiinţa cu caracter fundamental care studiază legile generale ale eredităţii şi variabilităţii organismelor, capacitatea primordială a acestora de a forma şi transmite caractere la descendenţi. Ereditatea asigură continuitatea, pe când variabilitatea asigură discontinuitatea în evoluţia lumii vii, oferind selecţiei naturale material pentru transformarea evolutivă a speciilor. Ereditatea este o caracteristică...

 • Politica pentru Persoanele Varstnice

  Demografia 1. Demografia ar putea fi înteleasã ca fiind disciplina studiatã de demografi, iar pentru a nu soca folosind asemenea formulãri, continutul ei se poate explicita prin însiruirea problemelor regãsite pânã la limita aceluia din cercurile la care decidem sã ne oprim. 2. Demografia studiazã populatiile umane. Tot asa de evident este cã populatiile sunt studiate de diferite discipline – practic de toate stiintele sociale. Demografia este o stiintã socialã care are ca obiect studiul...

 • Urbanism

  Aceasta se realizează prin: a)informarea populației b)consultarea populației c)alte forme de participare prevăzute de lege. Cetățenii pot participa la activitatea de amenajare a teritoriale și de urbanism, individual sau prin asociere, în condițiile legii. Informarea populației este activitatea prin care se fac publice: a) Obiectivele devoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului b) Intențiile autorităților administrației publice centrale și locale privind elaborarea...

 • Caracterizarea Generala a Tricoturilor

  Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub forma randurilor si a sirurilor. Tricotarea se realizeaza pe cale mecanica, fie prin buclarea succesiva a unuia sau mai multor fire alimentate in paralele ( tricotate pe directie orizontala caz in care se obtin tricoturi de BATATURA sau simple, fie prin buclarea simultana a unuia sau mai multor sisteme de fire de urzeala ticotate pe directie...

 • Potentialul Intern al Intreprinderii

  Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se constituie din acele resurse aflate în permanenţă la dispoziţia acesteia şi utilizate în scopul desfăşurării procesului de producţie. 1. Analiza gestiunii resurselor umane Forţa de muncă, alături de mijloacele fixe, de obiectele muncii, de calitatea conducerii, precum şi alături de pământ, teren agricol, participă direct la realizarea procesului de...

 • Probleme Generale ale Fiabilitatii Mentenabilitatii si Disponibilitatii Sistemelor

  Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie, marile proiecte tehnice - de la exploatarea spaţiului cosmic la producerea energiei electrice în centralele nucleare - ridică aceleaşi întrebări atât din partea producătorului cât şi a utilizatorului cu privire la siguranţa în funcţionare a produsului. Decizii importante se bazează esenţial pe fiabilitatea unui produs. De exemplu, garanţia pe care...

Pagina 3 din 22