Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Stiinta Materialelor

  CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor specifice sunt utilizate în industrie pentru realizarea mijloacelor de producţie sau a bunurilor de consum. Materialele sunt de următoarele opt tipuri principale: 1. metale 2. semiconductori 3. dielectrici 4. ceramici 5. sticle 6. polimeri sintetici (fibre sintetice, elastomeri, mase plastice) 7. substanţe naturale (piatră, lemn, fibre, piei...

 • Telemetrie

  Radiotelemetria este modalitatea de culegere a datelor care creste eficienta colectării informaţiei in cinegetica. Ea creaza posibilitatea de a răspunde la întrebări manageriale si ecologice legate de deplasări, comportament, habitat utilizat, rata de supravieţuire, productivitate. Studiile de cercetare prin telemetrie au 4 componente esenţiale: Proiectare studiului, alegerea echipamentului, alegerea metodelor de lucru in teren si analiza datelor. Cele mai frecvente aplicaţii ale...

 • Genetica

  1. INTRODUCERE 1.1. Genetica – ştiinţa eredităţii şi variabilităţii Genetica este ştiinţa cu caracter fundamental care studiază legile generale ale eredităţii şi variabilităţii organismelor, capacitatea primordială a acestora de a forma şi transmite caractere la descendenţi. Ereditatea asigură continuitatea, pe când variabilitatea asigură discontinuitatea în evoluţia lumii vii, oferind selecţiei naturale material pentru transformarea evolutivă a speciilor. Ereditatea este o caracteristică...

 • Politica pentru Persoanele Varstnice

  Demografia 1. Demografia ar putea fi înteleasã ca fiind disciplina studiatã de demografi, iar pentru a nu soca folosind asemenea formulãri, continutul ei se poate explicita prin însiruirea problemelor regãsite pânã la limita aceluia din cercurile la care decidem sã ne oprim. 2. Demografia studiazã populatiile umane. Tot asa de evident este cã populatiile sunt studiate de diferite discipline – practic de toate stiintele sociale. Demografia este o stiintã socialã care are ca obiect studiul...

 • Urbanism

  Aceasta se realizează prin: a)informarea populației b)consultarea populației c)alte forme de participare prevăzute de lege. Cetățenii pot participa la activitatea de amenajare a teritoriale și de urbanism, individual sau prin asociere, în condițiile legii. Informarea populației este activitatea prin care se fac publice: a) Obiectivele devoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului b) Intențiile autorităților administrației publice centrale și locale privind elaborarea...

 • Caracterizarea Generala a Tricoturilor

  Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub forma randurilor si a sirurilor. Tricotarea se realizeaza pe cale mecanica, fie prin buclarea succesiva a unuia sau mai multor fire alimentate in paralele ( tricotate pe directie orizontala caz in care se obtin tricoturi de BATATURA sau simple, fie prin buclarea simultana a unuia sau mai multor sisteme de fire de urzeala ticotate pe directie...

 • Potentialul Intern al Intreprinderii

  Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se constituie din acele resurse aflate în permanenţă la dispoziţia acesteia şi utilizate în scopul desfăşurării procesului de producţie. 1. Analiza gestiunii resurselor umane Forţa de muncă, alături de mijloacele fixe, de obiectele muncii, de calitatea conducerii, precum şi alături de pământ, teren agricol, participă direct la realizarea procesului de...

 • Probleme Generale ale Fiabilitatii Mentenabilitatii si Disponibilitatii Sistemelor

  Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie, marile proiecte tehnice - de la exploatarea spaţiului cosmic la producerea energiei electrice în centralele nucleare - ridică aceleaşi întrebări atât din partea producătorului cât şi a utilizatorului cu privire la siguranţa în funcţionare a produsului. Decizii importante se bazează esenţial pe fiabilitatea unui produs. De exemplu, garanţia pe care...

 • Cerintele Ergonomice Privind Reproducerea si Recuperarea Capacitatii de Munca

  Refacerea energiei consumate în procesul de muncă este o condiţie obligatorie a menţinerii capacităţii de muncă. Forma elementară a acestei refaceri este „reproducerea forţei de muncă de la o zi la alta", pe care am denumit-o cea de a doua lege obiectivă a ergonomiei. Ea se concretizează în pauza de masă în timpul programului de lucru, durata zilei de muncă şi repausul zilnic. Pe termene mai lungi, această reproducere a forţei de muncă se asigură prin repausul săptămânal şi concediul de...

 • Clasificarea Ocupatiilor din Romania

  În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării si analizei datelor. Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI SI NOMENCLATOARE, care functionează la nivel macroeconomic. Elaborarea noii clasificări a ocupatiilor din România (COR) a avut ca obiectiv...

 • Topografie

  NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un ansamblu de ştiinţe aplicate care se ocupă cu determinarea formei şi dimensiunilor Pământului, precum şi cu elaborarea de planuri şi hărţi, folosind metodele şi tehnicile următoarelor domenii: geodezia, topografia, fotogrammetria, teledetecţia, holografia şi cartografia. Ştiinţele măsurătorilor terestre se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea...

 • Igiena

  • provine din greceste”Hygue”(Zeita Sanatatii), fiica lui Asklepios(Zeul Medicinii), • stiinta sanatatii, stiinta profilactica care studiaza si promoveaza starea de sanatate, Sanatatea conform definitiei OMS(Organizatia mondiala a sanatatii) reprezinta bunastarea fizica, psihica si sociala a individului sau a unei colectivitati. Igiena Alimentatiei(c1) Alimentatia stiintifica, rationala sau sanatoasa este alimentatia optima d.p.d.v cantitativ(W), calitativ(al trofinelor).Se realizeaza in...

 • Hormonii

  Hormonii Sunt biocatalizatori care împreună cu enzimele şi vitaminele asigură desfăşurarea tuturor reacţiilor metabolice din organism. Sunt secretaţi de glandele endocrine şi eliberaţi în sânge şi limfă, de unde ajung la nivelul ţesuturilor şi celulelor crescând sau diminuând viteza reacţiilor metabolice, inhibând sau activând enzimele. Sistemul endocrin este legat de sistemul nervos atât structural cât şi funcţional prin sistemul port-hipofizar şi tractul hipotalamo-hipofizar. Datorită...

 • Etica Profesionala

  Tema 1. Introducere în etica profesională. 1. Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Etica profesională este un domeniu independent al ştiinţei despre etică şi studiază bazele moralei profesionale, adică specificul activităţii morale a profesionistului şi relaţiile sale morale în mediul profesional. Din punct de vedere etimologic, "etica" provine de la cuvintul grecesc "ETHICOS", cu sensul "din sau pentru morală". Deci, pentru început, putem...

 • Reproductia Animalelor Acvatice

  Particularitatile biologice si etologice ale pestilor. Ca act fiziologic ce caracterizeaza organismele vii, reproducerea pestilor consta in dezvoltarea si maturarea elementelor sexual la masculi si female ; fecundarea ovulelor urmata de formarea oului (zigotului) si dezvoltarea uni nou organism. Desi majoritatea speciilor de pesti se reproduce sexuat si au o anumita morfologie a aparatului genital , o fiziologie aparte si cerinte deosebite fata de mediu , in special la cei unde fecundatia...

Pagina 3 din 22