Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Termotehnica

  Curs 1 Energia chimica se caracterizeaza prin modificarea proprietatilor chimice ale corpurilor care sunt supuse unor interventii exterioare. Mai exista energia electrica,magnetica,atomica, care se poate transf. dintr-o forma in alta. Prin transf. exista pierderi datorita transf. ireversibile cum ar fi frecarea. Ca unitati de masura a energiei folosit Joule-ul, 1J= forta de 1 N care deplaseaza un corp pe o distanta de 1 m. Forta de 1N este echivalenta cu 1Kg de substanta care este accelerat...

 • Rezistenta Materialelor

  1. EFORTURI INTERIOARE (forte interioare) Sub actiunea sarcinilor aplicate, in interiorul corpurilor solide apar eforturi interioare, corpul solid fiind in stare solicitata. Eforturile interioare au, de obicei, diferite intensitati in punctele corpului solid. Determinarea eforturilor interioare in punctele corpului solid constituie una din problemele rezistentei materialelor. Daca se cunosc valorile eforturilor interioare, se pot stabili care sunt cele mai solicitate puncte ale corpului...

 • Protectia Mediului

  CURS 2 REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor. Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea, plasarea pe piata, utilizarea, precum si importul si exportul acestora. Autoritatile publice...

 • Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii

  INTRODUCERE Una din condiţiile cheie impuse de aquis-ul comunitar este aplicarea corectă a exigenţelor comunitare privitoare la Piaţa Unică Europeană, definită ca fiind o zonă fără frontiere interne, care garantează cele patru libertăţi: libera circulaţie a produselor, persoanelor, serviciilor şi capitalului este fundamentată pe economia de piaţă deschisă, în care concurenţa şi coeziunea economică şi socială joacă un rol esenţial. Aşa cum este stipulat anterior, o cerinţă de bază a...

 • Mijloace de Masurat

  Mijloacele de măsurat reprezintă ansamble tehnice cu ajutorul cărora se determină cantitativ mărimile de măsurat. Mijloacele de măsurat se clasifică după mai multe criterii: complexitate, destinaţie metrologică, natura semnalelor de intrare şi de ieşire etc. După complexitate, mijloacele de măsurat se împart în: măsuri, instrumente de măsurare, aparate de măsurare, instalaţii şi sisteme de măsurare. 5.3.1. Măsuri Măsurile materializează unitatea de măsură, multiplii sau submultiplii...

 • Dreptul Afacerii

  Structura unitãtii de studiu: I.1. Statul I.2. Dreptul. Norma juridicã Obiective specifice: a. sã defineascã conceptul de stat si sã identifice elementele acestuia; b. sã defineascã conceptul de normã juridicã si sã precizeze principalele diferente în raport cu celelalte categorii de norme sociale; c. sã identifice principalele trãsãturi ale normelor juridice; d. sã precizeze în ce constã structura internã si externã a normei juridice; e. sã analizeze principalele categorii de norme...

 • Etica si Abuz de Putere

  1. Introducere În prezent, ne întrebăm dacă percepția oamenilor de afaceri, a managerilor ori a angajaților asupra unor valori morale ca dreptatea, corectitudinea și justețea, sunt percepute diferit, raportate față de viața de zi cu zi ori personală. Aceste noțiuni și valori morale au un caracter definitoriu atât asupra persoanei, cât și asupra instituției ori a mediului în care aceasta își desfășoară activitatea de lucru. În prezenta lucrare, am încercat să analizăm valorile precizate...

 • Surse de Radiatii si Tehnici de Protectie

  . Energia de legătură a nucleului. Menţinerea electronilor în jurul nucleului este explicată cu ajutorul forţelor coulombiene (electrice) de atracţie între sarcinile negative ale electronilor şi cele pozitive ale protonilor din nucleu. Explicaţia stabilităţii nucleelor se bazează pe existenţa unor forţe nucleare de legătură, care acţionează atât între protoni şi neutroni, cât şi între particule de acelaşi fel - protoni sau neutroni. Forţele de legătură se realizează prin eliberarea unei...

 • Metode Numerice

  MATLAB este un sistem interactiv care foloseşte, ca element definitoriu, matricea, numele acestuia fiind dat de acronimul format din cuvintele MATrix şi LABoratory. MATLAB oferă facilităţi multiple prin familiile de aplicaţii specifice numite toolbox-uri. Toolbox-urile sunt colecţii de funcţii MATLAB (fişiere “.m”) care extind utilizarea mediului MATLAB, la rezolvarea unor clase de probleme specifice. Toolbox-urile sunt utilizate intensiv în domeniile: procesarea sunetelor, sisteme de...

 • Universitatea Sapienza

  Universitatea Sapienza din Roma, fondată în 1303 de către Papa Boniface VIII este cea mai veche universitate din Roma și cea mai mare din Europa. De când a fost fondată, mai mult de 700 de ani în urmă, Sapienza a jucat un rol important în istoria Italiei și a fost implicată direct în schimbări cheie în societate, economie și politică. Aceasta a contribuit la dezvoltarea științei și culturii italiene și europene. Campusul principal a fost proiectat de Marcello Piacentini și a fost deschis în...

 • Ingineria Sistemelor

  Structura si caracterul sistemelor si proceselor de productie in Constructia de Masini Notiunea de Productie este definita ca o suma de părocese de munca prin care forta de munca transfoma obiectul muncii in produse sau actioneaza asupra obiectului muncii sub forma prestarilor de servicii, ambele folosind diverse mijloace de munca. Conceptul sistemic actual aplicat Functiei de Productie a intreprinderii industriale are urmatoarea reprezentare: Forta de munca materiale energie produs...

 • Notiuni Generale pentru Proiectarea Producerii

  Întroducere INGINERIA este o ramură a ştiinţelor aplicative care urmăreşte utilizarea resurselor naturale şi umane în folosul omenirii, cu preocupări îndeosebi asupra limitărilor inevitabile în raport cu cerinţele pe care le implică asemenea resurse. Cuvântul inginerie şi derivatul ingenios provin din rădăcina aceluiaşi cuvânt din limba latină inginerare, a cărui semnificaţie este a crea. În engleza timpurie verbul engine însemna a născoci. Primele născociri au fost atribuite inginerilor...

 • Continutul Activitatii de Urbanism Comercial

  Tema 1 : Continutul activitatii de urbanism comercial. • 1.Localizarea spatiala a activitatii comerciale. • 2. Elemente definitorii ale urbanismului comercial . • 3.Continutul studiilor si programelor de urbanism comercial -Localizarea functiei comerciale : • Stadiul I-formarea centrelor traditionale si ierarhizarea amplasamentelor in raport de frecventa cererii si de distanta fata de centrul traditional ;-evolutia orasului si dezvoltarea policentrica a activitatii comerciale. •...

 • Strategii de Finantare a Proiectelor

  Definitie •Proiectul este un ansamblu de activitati de conceptie si executie, programate într-un timp dat, cu resurse bine determinate, pentru obtinerea unor rezultate, care conduc la atingerea scopului si obiectivelor ce rezolva o problema concreta. Caracteristici •caracterul inovator - consecinta a unei activitati de conceptie; •solutiile oferite unor nevoi si constrângeri existente; abordarea inovativa a problemei poate influenta codurile de conduita existente; •operarea...

 • Curs de Logica

  Formarea deprinderii de a gîndi în mod precis, consecvent şi argumentat este deosebit de importantă pentru viitorii militari, care în activitatea lor vor trebui să adopte decizii optime nu numai în domeniul specialităţii, dar şi pentru toate sferele vieţii sociale. Cursul Logica propune cele mai importante aspecte ale logicii. Cunoaşterea şi utilizarea principiilor, formelor logice contribuie la constituirea exactităţii şi clarităţii în gândire, a disciplinei în activitatea intelectuală, a...

Pagina 4 din 21