Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Informatica Manageriala

  TEMA I ORGANIZAREA INFORMAŢIEI Unităţi de învăţare: - Date şi informaţii - Tipuri de fişiere - Directoare şi dosare (foldere) în sistemele de operare - Dispozitive de calcul Obiectivele temei: - înţelegerea conceptelor şi formarea perspectivei asupra informaticii manageriale; - cunoaşterea conceptelor de date, informaţii, fişiere (extensii, clasificare, proprietăţi) directoare şi foldere; - prezentarea caracteristicilor dispozitivelor de calcul. Timpul alocat temei: 2 ore...

 • Formator - Suport de Curs

  1 INTRODUCERE 1.1 Consideraţii generale Dinamica societăţii în care trăim este complexă, iar obţinerea de performanţe presupune a învăţa continuu. În acest context, programele de formare ocupă un loc central. A fi capabil să te adaptezi cerinţelor şi să răspunzi activităţilor pe care le desfăşori nu mai este suficient. E important să fii capabil să formezi oameni, să fii capabil să organizezi cursuri, pentru a aduce un plus de valoare echipei şi chiar şi ţie însuţi. Conform Standardului...

 • Curs ISP

  Evolutia ingineriei industriale Evoluţia ingineriei industriale este strâns legată de dezvoltarea proceselor economice. Se poate afirma că ingineria industrială îşi are rădăcinile în revoluţia industrială; ea a fost creată prin efortul oamenilor care au vrut încă de la începuturile industrializării să perfecţioneze principiile de organizare şi conducere. încă de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX s-a creat un fond de idei asupra activităţii de conducere, ca rezultat al...

 • Finisare Textila

  Operatii comune de pregatire a materialelor: -pregatirea materialelor textile pentru vopsire si imprimare reprezinta complexul de operatii care confera materialelor textile proprietati,cum ar fi: hidrofilie,capacitate de sorbtie a colorantilor, grad de alb satisfacator si stabil,suprafata fara cute sau falduri ,contractie minima la spalare ,stabilitate, confort la purtare. -pentru atingerea acestor obiective pregatirea va urmari in principal indepartarea impuritatilor naturale,tehnologice...

 • Surse de Energie Alternative

  notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos = lucru. Energia poate fi definita ca fiind capacitatea unui sistem fizic (corp) de a efectua lucru mecanic la trecerea sa din starea iniţială înr-o altă stare aleasă ca stare de referinţă. TEORIA RELATIVITĂŢII A LUI EINSTEIN E = mc2 E este energia substanţei, J (1kg m-2 s-1) m - masa de substanţă, kg c - viteza lumini, m s-1 mo este masa de...

 • instalatii incendiu

  INSTALATII DE STINGERE CU APA Hidranþi de incendiu interiori a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i B), indiferent de aria construitã b. Construc.ii civile (publice) cu aria construitã mai mare de 600 mp .i mai mult de 4 niveluri supraterane, cu excep.ia imobilelor de locuit c. Clãdiri înalte .i foarte înalte, precum .i construc.ii cu sãli aglomerate, indiferent de destina.ie, arie construitã .i numãr de niveluri d. Construc.ii de...

 • Grila Tehnologii Informationale in Lumea Afacerilor

  1) În lumea digitală din secolul XXI, schimbările tehnologice au fost declanşate de: a) amplificarea schimburilor internaţionale, dezvoltarea sistemelor financiare globale şi a monedelor, externalizarea forţei de muncă b) creşterea multiculturalismului prin intermediul TV şi filme, călătorii şi imigraţie c) dezvoltarea platformelor şi tehnologiilor de comunicaţie low-cost, skype, instant messaging 2) Domeniul "nanotehnologiilor" s-a impus ca fiind domeniul: a) cu cea mai mare...

 • Calitatea Echipamentelor Tehnologice de Fabricatie

  Definirea şi funcţiile calităţii Calitatea este definită, în general, ca fiind ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs prin care acesta satisface cerinţele utilizatorului său. Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un complex de funcţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele: Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un...

 • Asigurarea si Evaluarea Calitatii Productiei

  1.Orientări privind definirea calităţii în condiţiile implementării sistemelor calitate În ultimele decenii, modul de abordare al conceptului de calitate a suferit numeroase schimbări, principalii factori implicaţi în modificarea opticii despre produsul de îmbrăcăminte fiind prezentaţi în figura.1. Figura 1. Factori ce modifică optica privitoare la calitatea îmbrăcămintei Definiţiile date calităţii reflectă următoarele orientări: Indiferent de orientarea abordată pentru definirea...

 • Sisteme de Masurare. Senzori si Traductoare

  Evoluţia din ultimul timp a electronicii şi a circuitelor integrate a oferit noi posibilităţi pentru multe aplicaţii practice şi a condus la noi descoperiri în domeniul senzorilor. Au apărut noi materiale şi noi principii de realizare, Senzorii devin din ce în ce mai performanţi, Condiţionerul şi senzorul sunt integraţi împreună în aceeaşi componentă, Dimensiunile miniaturale au devenit ceva obişnuit. În asociere cu un DSP specific şi adesea cu un servomecanism, se obţine un...

 • Expresia

  Semnul: - Expresie (secvenţă de sunete, de gesturi etc.) - Semnificaţie (obiect) - Sens (proprietăţi, caracteristici) Înţelesul semnului este semnificaţia sa. Semnul = expresie care are semnificaţie. Limbajul Ipoteza fundamentală a semioticii: Semnele alcătuiesc un sistem, numit limbaj. F. de Saussure: „Limba este un sistem de semne ce exprimă idei…” Limbajul = sistemul semnelor; Semnele = elementele limbajului. Sistemele nu se reduc la elementele lor, deci nu orice expresie a...

 • Semnificatia Semioticii

  Teorii asupra semnificatiei (1) A. Criteriu: după cum înţelesul coincide sau nu cu semnificaţia 1. Teorii realiste: înţelesul coincide cu semnificaţia - orice expresie cu înţeles are semnificaţie - orice expresie cu înţeles este semn - totul este semn - exista obiecte ideale, imaginare etc.: inorogi, îngeri, demoni, spirite etc. Teorii asupra semnificatiei (2) 2. Teorii nominaliste: semnificaţia este numai o formă a înţelesului - există expresii care au înţeles dar nu au semnificaţie...

 • Analiza Accidentelor Rutiere si de Munca

  Generalitãti Cercetarea accidentelor de circulatie presupune stabilirea unor elemente sau clarificarea unor aspecte care sã serveascã la conturarea naturii juridice a evenimentului, la determinarea rãspunderii penale si civile ce revine persoanei vinovate de producerea accidentului. Împrejurãrile care trebuie stabilite în legãturã cu producerea unui eveniment rutier sunt, în general urmãtoarele: Cauzele si împrejurãrile în care s-a produs accidentul. Referitor la cauze, cercetarea...

 • Metode Moderne de Investigare a Polimerilor

  Introducere Este denumita mai frecvent AFM, de la initialele din limba engleza: Atomic Force Microscopy. AFM este o metoda microscopica relativ noua (a fost pusa la punct in anul 1985), utilizata pentru studierea suprafetelor, cu o rezolutie de nivel atomic (10Å=1 nm) si deasemenea pentru masurarea fortelor foarte slabe, de ordinul 10-9 N. Metoda face parte din categoria metodelor microscopice cu sonda de baleiaj. Principiu...

 • Cultura si Civilizatie

  1. „Cultură” și „civilizație” : sensurile conceptelor Sunt doi termeni foarte intens utilizati in limbajul stiintific. Definitiile asociate culturii si civilizatiei sunt foarte diferite de la un domeniu la altul. Sensurile cuvintelor au valoare instrumentala, adica depind de contextul in care sunt folosite. Cei doi termeni sunt strans legati. Cultura este o parte a civilizatiei care la randul ei are o sfera mult mai larga de cuprindere. Etimologia cuvintelor : Civilizatie → „civis”...

Pagina 6 din 21