Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Continutul Activitatii de Urbanism Comercial

  Tema 1 : Continutul activitatii de urbanism comercial. • 1.Localizarea spatiala a activitatii comerciale. • 2. Elemente definitorii ale urbanismului comercial . • 3.Continutul studiilor si programelor de urbanism comercial -Localizarea functiei comerciale : • Stadiul I-formarea centrelor traditionale si ierarhizarea amplasamentelor in raport de frecventa cererii si de distanta fata de centrul traditional ;-evolutia orasului si dezvoltarea policentrica a activitatii comerciale. •...

 • Strategii de Finantare a Proiectelor

  Definitie •Proiectul este un ansamblu de activitati de conceptie si executie, programate într-un timp dat, cu resurse bine determinate, pentru obtinerea unor rezultate, care conduc la atingerea scopului si obiectivelor ce rezolva o problema concreta. Caracteristici •caracterul inovator - consecinta a unei activitati de conceptie; •solutiile oferite unor nevoi si constrângeri existente; abordarea inovativa a problemei poate influenta codurile de conduita existente; •operarea...

 • Curs de Logica

  Formarea deprinderii de a gîndi în mod precis, consecvent şi argumentat este deosebit de importantă pentru viitorii militari, care în activitatea lor vor trebui să adopte decizii optime nu numai în domeniul specialităţii, dar şi pentru toate sferele vieţii sociale. Cursul Logica propune cele mai importante aspecte ale logicii. Cunoaşterea şi utilizarea principiilor, formelor logice contribuie la constituirea exactităţii şi clarităţii în gândire, a disciplinei în activitatea intelectuală, a...

 • Metode de Cercetare

  Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul cercetat Observări, testări, chestionări, interviuri Cerințele practicii Starea teoriei în domeniul cercetat Studiul literaturii Posibilitățile teoriei Se cercetează paralel starea practicii în domeniul cercetat și starea teoriei. Starea practicii poate fi determinată cu ajutorul unor metode ca observarea, cercetarea, chestionarea, interviului. În...

 • Imbunatatirea Tehnologiilor de Executie a Lucrarilor Miniere prin Procesul Perforare-Puscare

  în vederea obţinerii unor viteze mari de săpare, presupune înbunătăţirea parametrilor tehnologici. Lungimea de gaură, nr. găurilor, schema de amplasare a găurilor, folosirea utilajelor din front la capacitatea maximă , mărirea coeficientului de a acestora peschimb, operaţiile din cadrul unui ciclu pentru ca în final să rezulte un preţ de cost pe metru linear de galerie sau plan înclinat cât mai mic. Alegerea parametrilor de perforare-impuscare Alegerea explozivului şi a mijloacelor de...

 • Curs Peisagistica - Gradini

  1. Baroc: a. Gradinile clasice franceze: - Preluarea elementelor geomerice ale gradinilor italiene, imbogatite la nivel decorative; - Primele gradini – castelele de pe Valea Loirei (Amboise, Blois, Gaillon, Chenonceaux – terasare cu diferente mici de nivel (relief mai plat); • Valea Loirei – zona foarte impadurita – parcuri de vanatoare – a determinat defrisarea unor suprafete mari in care s-au amenajat parcurile castelelor. - Gradina Franceza – dominatie totala asupra naturii; • Are...

 • Teledetectie GIS Cadastru

  Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza, interpretarea şi gestionarea mediului înconjurător, plecând de la măsurători şi imagini obţinute cu ajutorul platformelor aeropurtate spaţiale, terestre sau maritime. Aşa cum indică şi denumirea (tele = la distanţă), ea presupune achiziţionarea unor informaţii de la distanţă, fără contact direct cu obiectul detectat. În acest context, teledetecţia se...

 • Fotogrametrie

  Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este operaţiunea prin care punctele detaliilor de planimetrie şi relief sunt transpuse ortogonal şi riguros de pe modelul stereoscopic pe planul hărţii la scara acesteia. Practic, prin restituţie stereoscopică punctele detaliile de planimetrie şi relief sunt măsurate pe modelul stereoscopic (planimetric şi altimetric) şi apoi sunt reprezentate, la scară pe...

 • Riscuri Geotehnice in Constructiile Miniere

  1.1. Criteriul de stabilitate n Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimează în funcţie de caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient n dat de relaţia: n = 7„HK1 K 2 în care : H - este adâncimea de amplasare a camerei ; Ya - greutatea specifică aparentă ; arc - rezistenţa la compresiune monoaxială ; ^ - coeficient funcţie de gradul de fisurare. % - coeficient al rezistenţei de lungă durată; K - coeficient de influenţă a umidităţii; K1 -...

 • Termotehnica

  1. INTRODUCERE OBIECTUL ŞI METODELE TERMOTEHNICII Termotehnica este o ştiinţă tehnică, o ramură de bază a ştiinţelor naturii, al cărei obiect de studiu cuprinde proprietăţile termice ale materiei, legile şi principiile, precum şi mijloacele de producere, transformare, transmitere şi utilizare a energiei sub formă de căldură şi lucru mecanic în maşini şi instalaţii termice. Domenii de preocupări: • determinarea constantelor termice de material, de exemplu: căldură specifică masică şi...

 • Suporturi de Scriere

  Suportul este materialul pe care se realizează, se păstrează şi se transmite scrierea. Poate fi solid sau virtual, după cum perceperea este directă sau indirectă. Pe suportul solid (marmoră, hârtie) scrierea se vizualizează, se sesizează direct, cu ajutorul simţurilor (văz, pipăit). Suportul virtual este memoria electronică sau magnetică, unde scrierea (informaţia) este stocată sub formă de semnale electrice ori magnetice şi se sesizează doar cu mijloace adecvate (computer). Stocarea pe...

 • Zgomot

  Calitatea mediului interior Confort acustic Termic Vizual Calitatea aerului Problematica Confortul acustic si protectia ocupantilor contra zgomotelor Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - ROMANIA Acustica - definitie Domeniu interdisciplinar (fizica, fiziologie, psihologie, stiinta materialelor) Acustica este stiinta sunetului Acustica se ocupa cu toate aspectele legate de sunet: producerea, propagarea, influențarea și analiza. Acustica se ocupa si de interacțiunea...

 • Evidenta Informatizata a Persoanei

  CURSUL 1 PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE SALE I. Noţiunea de persoană. Noţiunea de atribute ale persoanei fizice Prin persoană fizică se înţelege omul privit în îndividualitatea lui. Prin atribute ale persoanei fizice înţelegem ansamblul de drepturi şi de calităţi juridice intrinseci oricărui subiect de drept, care permit identificarea şi individualizarea lui în familie şi în societate. Aceste atribute de individualizare şi identificare sunt numele, domiciliul şi starea civilă, care se...

 • Inovatie si Inventie in Inginerie

  Umanitatea a fost dintotdeauna o societate bazată pe cunoaştere şi a evoluat ca atare. Această caracteristică este extrem de evidentă în perioada contemporană şi este recunoscută în mod explicit. Se alocă fonduri uriaşe pentru educaţie şi cercetare, pentru descoperire şi inovare-inventare, pentru punerea în aplicare şi pentru exploatarea noilor cunoştinţe şi a noilor realizări. Protejarea noilor descoperiri este necesară şi este elaborat un cadru legal adecvat. Acesta acordă recunoaşterea...

 • Logistica

  Proiectarea sistemelor de producție Proiectarea sistemului de producţie include layout-ul secţiilor componente, amplasarea fabricii, proiectarea clădirilor aferente şi a sistemului de transport materiale. Proiectarea planului de amplasare al secţiei de producţie (layout) reprezintă organizarea fizică optimă a spaţiului. Sistemul de transport materiale vizează manipularea tuturor tipurilor de materiale (prime sau finite) de la furnizori sau către clienţi sau în interiorul secţiilor de...

Pagina 6 din 22