Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Teledetectie GIS Cadastru

  Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza, interpretarea şi gestionarea mediului înconjurător, plecând de la măsurători şi imagini obţinute cu ajutorul platformelor aeropurtate spaţiale, terestre sau maritime. Aşa cum indică şi denumirea (tele = la distanţă), ea presupune achiziţionarea unor informaţii de la distanţă, fără contact direct cu obiectul detectat. În acest context, teledetecţia se...

 • Fotogrametrie

  Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este operaţiunea prin care punctele detaliilor de planimetrie şi relief sunt transpuse ortogonal şi riguros de pe modelul stereoscopic pe planul hărţii la scara acesteia. Practic, prin restituţie stereoscopică punctele detaliile de planimetrie şi relief sunt măsurate pe modelul stereoscopic (planimetric şi altimetric) şi apoi sunt reprezentate, la scară pe...

 • Riscuri Geotehnice in Constructiile Miniere

  1.1. Criteriul de stabilitate n Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimează în funcţie de caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient n dat de relaţia: n = 7„HK1 K 2 în care : H - este adâncimea de amplasare a camerei ; Ya - greutatea specifică aparentă ; arc - rezistenţa la compresiune monoaxială ; ^ - coeficient funcţie de gradul de fisurare. % - coeficient al rezistenţei de lungă durată; K - coeficient de influenţă a umidităţii; K1 -...

 • Termotehnica

  1. INTRODUCERE OBIECTUL ŞI METODELE TERMOTEHNICII Termotehnica este o ştiinţă tehnică, o ramură de bază a ştiinţelor naturii, al cărei obiect de studiu cuprinde proprietăţile termice ale materiei, legile şi principiile, precum şi mijloacele de producere, transformare, transmitere şi utilizare a energiei sub formă de căldură şi lucru mecanic în maşini şi instalaţii termice. Domenii de preocupări: • determinarea constantelor termice de material, de exemplu: căldură specifică masică şi...

 • Suporturi de Scriere

  Suportul este materialul pe care se realizează, se păstrează şi se transmite scrierea. Poate fi solid sau virtual, după cum perceperea este directă sau indirectă. Pe suportul solid (marmoră, hârtie) scrierea se vizualizează, se sesizează direct, cu ajutorul simţurilor (văz, pipăit). Suportul virtual este memoria electronică sau magnetică, unde scrierea (informaţia) este stocată sub formă de semnale electrice ori magnetice şi se sesizează doar cu mijloace adecvate (computer). Stocarea pe...

 • Zgomot

  Calitatea mediului interior Confort acustic Termic Vizual Calitatea aerului Problematica Confortul acustic si protectia ocupantilor contra zgomotelor Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - ROMANIA Acustica - definitie Domeniu interdisciplinar (fizica, fiziologie, psihologie, stiinta materialelor) Acustica este stiinta sunetului Acustica se ocupa cu toate aspectele legate de sunet: producerea, propagarea, influențarea și analiza. Acustica se ocupa si de interacțiunea...

 • Evidenta Informatizata a Persoanei

  CURSUL 1 PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE SALE I. Noţiunea de persoană. Noţiunea de atribute ale persoanei fizice Prin persoană fizică se înţelege omul privit în îndividualitatea lui. Prin atribute ale persoanei fizice înţelegem ansamblul de drepturi şi de calităţi juridice intrinseci oricărui subiect de drept, care permit identificarea şi individualizarea lui în familie şi în societate. Aceste atribute de individualizare şi identificare sunt numele, domiciliul şi starea civilă, care se...

 • Inovatie si Inventie in Inginerie

  Umanitatea a fost dintotdeauna o societate bazată pe cunoaştere şi a evoluat ca atare. Această caracteristică este extrem de evidentă în perioada contemporană şi este recunoscută în mod explicit. Se alocă fonduri uriaşe pentru educaţie şi cercetare, pentru descoperire şi inovare-inventare, pentru punerea în aplicare şi pentru exploatarea noilor cunoştinţe şi a noilor realizări. Protejarea noilor descoperiri este necesară şi este elaborat un cadru legal adecvat. Acesta acordă recunoaşterea...

 • Logistica

  Proiectarea sistemelor de producție Proiectarea sistemului de producţie include layout-ul secţiilor componente, amplasarea fabricii, proiectarea clădirilor aferente şi a sistemului de transport materiale. Proiectarea planului de amplasare al secţiei de producţie (layout) reprezintă organizarea fizică optimă a spaţiului. Sistemul de transport materiale vizează manipularea tuturor tipurilor de materiale (prime sau finite) de la furnizori sau către clienţi sau în interiorul secţiilor de...

 • Standarde de Descriere Arhivistica

  1. Standardizarea – definiţii, istoric şi importanţă În sensul său tehnic, standardul este o normă sau o cerinţă impusă printr-un document oficial, stabilindu-se astfel criterii, metode, procese şi practici uniforme. Standardele pot fi clasificate după tipologie (specificaţie standard, metoda de testare standard, procedură standard etc.), după valoarea de aplicare [standarde de drept sau de drept (de jure) sau standarde de fapt (de facto)], după disponibilitate (publice, private), după...

 • Cartarea Solului

  Solul s-a format si se formeaza in prezent la suprafata uscatului. Invelisul exterior al Pamantului poarta denumirea de scoarta terestra (litosfera). Initial, scoarta terestra era constituita din roci masive, compacte, rezultate prin consolidarea magmei (roci primare). Acestea fiind masive, compacte, nu aveau capacitate pentru apa si aer. Deasemenea, principalele elemente necesare in nutritia plantelor (Ca, Mg, K) chiar daca se gaseau in cantitati suficiente, ele erau in forme greu...

 • Controlul Calitatii

  Inspectia este determinarea conformitatii unui produs in raport cu specificatia, se efectueaza de producator si se emite un certificat de conformitate. Controlul produsului este verificarea incadrarii produsului in limitele, parametrii stabiliti. Controlul proceselor este examinarea unor loturi de produse si in rezultat sa actionam asupra procesului in caz de neconformiate. Controlul statistic al proceselor se bazeaza pe unele principii a teoriei probabilitatii si statistica matematica....

 • Informatica Manageriala

  TEMA I ORGANIZAREA INFORMAŢIEI Unităţi de învăţare: - Date şi informaţii - Tipuri de fişiere - Directoare şi dosare (foldere) în sistemele de operare - Dispozitive de calcul Obiectivele temei: - înţelegerea conceptelor şi formarea perspectivei asupra informaticii manageriale; - cunoaşterea conceptelor de date, informaţii, fişiere (extensii, clasificare, proprietăţi) directoare şi foldere; - prezentarea caracteristicilor dispozitivelor de calcul. Timpul alocat temei: 2 ore...

 • Formator - Suport de Curs

  1 INTRODUCERE 1.1 Consideraţii generale Dinamica societăţii în care trăim este complexă, iar obţinerea de performanţe presupune a învăţa continuu. În acest context, programele de formare ocupă un loc central. A fi capabil să te adaptezi cerinţelor şi să răspunzi activităţilor pe care le desfăşori nu mai este suficient. E important să fii capabil să formezi oameni, să fii capabil să organizezi cursuri, pentru a aduce un plus de valoare echipei şi chiar şi ţie însuţi. Conform Standardului...

 • Curs ISP

  Evolutia ingineriei industriale Evoluţia ingineriei industriale este strâns legată de dezvoltarea proceselor economice. Se poate afirma că ingineria industrială îşi are rădăcinile în revoluţia industrială; ea a fost creată prin efortul oamenilor care au vrut încă de la începuturile industrializării să perfecţioneze principiile de organizare şi conducere. încă de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX s-a creat un fond de idei asupra activităţii de conducere, ca rezultat al...

Pagina 6 din 22