Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Surse de Radiatii si Tehnici de Protectie

  . Energia de legătură a nucleului. Menţinerea electronilor în jurul nucleului este explicată cu ajutorul forţelor coulombiene (electrice) de atracţie între sarcinile negative ale electronilor şi cele pozitive ale protonilor din nucleu. Explicaţia stabilităţii nucleelor se bazează pe existenţa unor forţe nucleare de legătură, care acţionează atât între protoni şi neutroni, cât şi între particule de acelaşi fel - protoni sau neutroni. Forţele de legătură se realizează prin eliberarea unei...

 • Metode Numerice

  MATLAB este un sistem interactiv care foloseşte, ca element definitoriu, matricea, numele acestuia fiind dat de acronimul format din cuvintele MATrix şi LABoratory. MATLAB oferă facilităţi multiple prin familiile de aplicaţii specifice numite toolbox-uri. Toolbox-urile sunt colecţii de funcţii MATLAB (fişiere “.m”) care extind utilizarea mediului MATLAB, la rezolvarea unor clase de probleme specifice. Toolbox-urile sunt utilizate intensiv în domeniile: procesarea sunetelor, sisteme de...

 • Universitatea Sapienza

  Universitatea Sapienza din Roma, fondată în 1303 de către Papa Boniface VIII este cea mai veche universitate din Roma și cea mai mare din Europa. De când a fost fondată, mai mult de 700 de ani în urmă, Sapienza a jucat un rol important în istoria Italiei și a fost implicată direct în schimbări cheie în societate, economie și politică. Aceasta a contribuit la dezvoltarea științei și culturii italiene și europene. Campusul principal a fost proiectat de Marcello Piacentini și a fost deschis în...

 • Ingineria Sistemelor

  Structura si caracterul sistemelor si proceselor de productie in Constructia de Masini Notiunea de Productie este definita ca o suma de părocese de munca prin care forta de munca transfoma obiectul muncii in produse sau actioneaza asupra obiectului muncii sub forma prestarilor de servicii, ambele folosind diverse mijloace de munca. Conceptul sistemic actual aplicat Functiei de Productie a intreprinderii industriale are urmatoarea reprezentare: Forta de munca materiale energie produs...

 • Notiuni Generale pentru Proiectarea Producerii

  Întroducere INGINERIA este o ramură a ştiinţelor aplicative care urmăreşte utilizarea resurselor naturale şi umane în folosul omenirii, cu preocupări îndeosebi asupra limitărilor inevitabile în raport cu cerinţele pe care le implică asemenea resurse. Cuvântul inginerie şi derivatul ingenios provin din rădăcina aceluiaşi cuvânt din limba latină inginerare, a cărui semnificaţie este a crea. În engleza timpurie verbul engine însemna a născoci. Primele născociri au fost atribuite inginerilor...

 • Continutul Activitatii de Urbanism Comercial

  Tema 1 : Continutul activitatii de urbanism comercial. • 1.Localizarea spatiala a activitatii comerciale. • 2. Elemente definitorii ale urbanismului comercial . • 3.Continutul studiilor si programelor de urbanism comercial -Localizarea functiei comerciale : • Stadiul I-formarea centrelor traditionale si ierarhizarea amplasamentelor in raport de frecventa cererii si de distanta fata de centrul traditional ;-evolutia orasului si dezvoltarea policentrica a activitatii comerciale. •...

 • Strategii de Finantare a Proiectelor

  Definitie •Proiectul este un ansamblu de activitati de conceptie si executie, programate într-un timp dat, cu resurse bine determinate, pentru obtinerea unor rezultate, care conduc la atingerea scopului si obiectivelor ce rezolva o problema concreta. Caracteristici •caracterul inovator - consecinta a unei activitati de conceptie; •solutiile oferite unor nevoi si constrângeri existente; abordarea inovativa a problemei poate influenta codurile de conduita existente; •operarea...

 • Curs de Logica

  Formarea deprinderii de a gîndi în mod precis, consecvent şi argumentat este deosebit de importantă pentru viitorii militari, care în activitatea lor vor trebui să adopte decizii optime nu numai în domeniul specialităţii, dar şi pentru toate sferele vieţii sociale. Cursul Logica propune cele mai importante aspecte ale logicii. Cunoaşterea şi utilizarea principiilor, formelor logice contribuie la constituirea exactităţii şi clarităţii în gândire, a disciplinei în activitatea intelectuală, a...

 • Metode de Cercetare

  Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul cercetat Observări, testări, chestionări, interviuri Cerințele practicii Starea teoriei în domeniul cercetat Studiul literaturii Posibilitățile teoriei Se cercetează paralel starea practicii în domeniul cercetat și starea teoriei. Starea practicii poate fi determinată cu ajutorul unor metode ca observarea, cercetarea, chestionarea, interviului. În...

 • Imbunatatirea Tehnologiilor de Executie a Lucrarilor Miniere prin Procesul Perforare-Puscare

  în vederea obţinerii unor viteze mari de săpare, presupune înbunătăţirea parametrilor tehnologici. Lungimea de gaură, nr. găurilor, schema de amplasare a găurilor, folosirea utilajelor din front la capacitatea maximă , mărirea coeficientului de a acestora peschimb, operaţiile din cadrul unui ciclu pentru ca în final să rezulte un preţ de cost pe metru linear de galerie sau plan înclinat cât mai mic. Alegerea parametrilor de perforare-impuscare Alegerea explozivului şi a mijloacelor de...

 • Curs Peisagistica - Gradini

  1. Baroc: a. Gradinile clasice franceze: - Preluarea elementelor geomerice ale gradinilor italiene, imbogatite la nivel decorative; - Primele gradini – castelele de pe Valea Loirei (Amboise, Blois, Gaillon, Chenonceaux – terasare cu diferente mici de nivel (relief mai plat); • Valea Loirei – zona foarte impadurita – parcuri de vanatoare – a determinat defrisarea unor suprafete mari in care s-au amenajat parcurile castelelor. - Gradina Franceza – dominatie totala asupra naturii; • Are...

 • Teledetectie GIS Cadastru

  Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza, interpretarea şi gestionarea mediului înconjurător, plecând de la măsurători şi imagini obţinute cu ajutorul platformelor aeropurtate spaţiale, terestre sau maritime. Aşa cum indică şi denumirea (tele = la distanţă), ea presupune achiziţionarea unor informaţii de la distanţă, fără contact direct cu obiectul detectat. În acest context, teledetecţia se...

 • Fotogrametrie

  Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este operaţiunea prin care punctele detaliilor de planimetrie şi relief sunt transpuse ortogonal şi riguros de pe modelul stereoscopic pe planul hărţii la scara acesteia. Practic, prin restituţie stereoscopică punctele detaliile de planimetrie şi relief sunt măsurate pe modelul stereoscopic (planimetric şi altimetric) şi apoi sunt reprezentate, la scară pe...

 • Riscuri Geotehnice in Constructiile Miniere

  1.1. Criteriul de stabilitate n Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimează în funcţie de caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient n dat de relaţia: n = 7„HK1 K 2 în care : H - este adâncimea de amplasare a camerei ; Ya - greutatea specifică aparentă ; arc - rezistenţa la compresiune monoaxială ; ^ - coeficient funcţie de gradul de fisurare. % - coeficient al rezistenţei de lungă durată; K - coeficient de influenţă a umidităţii; K1 -...

 • Termotehnica

  1. INTRODUCERE OBIECTUL ŞI METODELE TERMOTEHNICII Termotehnica este o ştiinţă tehnică, o ramură de bază a ştiinţelor naturii, al cărei obiect de studiu cuprinde proprietăţile termice ale materiei, legile şi principiile, precum şi mijloacele de producere, transformare, transmitere şi utilizare a energiei sub formă de căldură şi lucru mecanic în maşini şi instalaţii termice. Domenii de preocupări: • determinarea constantelor termice de material, de exemplu: căldură specifică masică şi...

Pagina 6 din 22