Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Bazele Cercetarii Experimentale

  1. OBIECTUL Procedura are ca scop crearea unui cadru metodologic unic: care să asigure măsurarea fortelor ce se produc în diferite organe de maşini. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplică în domeniul măsurării tensometrice a forţelor şi se referă la activităţile care se desfăşoară după primirea deciziei de către responsabilul de încercare, odată cu primirea produsului la încercări şi până la predarea raportului de încercări. Identificarea, manipularea şi depozitarea produselor de...

 • Cercetari de Marketing

  TEMA 1. CERCETAREA DE MARKETING . CONCEPT SI TIPOLOGIE Obiective: întelegerea conceptului de cercetare de marketing, cunoaşterea scopului în care se realizează si a principalelor tipuri de cercetari care se utilizează - în principal a celor aplicative. Cercetările de marketing îndeplinesc un rol esenţial în sistemul de marketing deoarece ele asigură informaţiile necesare funcţionării sale. Pe baza lor se cunosc oportunităţile de piaţă şi problemele cu care se confruntă agenţii economici....

 • Sisteme SCADA

  Partea I - Modele, componente şi mecanisme specifice comunicaţiilor în sistemele de conducere Capitolul 1 Comunicaţii de date în structurile moderne de conducere automată Tehnologia informaţiei (IT – Information technology) - domeniul cu cea mai rapidă creştere şi cel mai puternic impact asupra tuturor celorlalte tehnologii cunoscute, fiind de aceea considerată ca având rolul determinant în tranziţia către o nouă eră - postindustrială. Principalii factori care au favorizat creşterea...

 • Organizarea Integrata a Teritoriului

  CURS 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului şi nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. Din punct de vedere lexical organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona, a orândui. Însă, în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a...

 • Politici Sociale

  Capitolul I STATUTUL PROFESIONAL ŞI ŞTIINŢIFIC AL ASISTENŢEI SOCIALE 1. Geneza profesiei de asistent social Existenţa activităţilor asistenţiale şi a demersurilor teoretice vizând acest domeniu (de la filosofie şi teologie, până la ştiinţele socio-umane de factură pozitivistă) este fundamental legată de tensionatul raport practic dintre individ şi societate, ca şi de proiecţiile lui la nivel reflexiv. În “arhitectura” socială, individul se regăseşte întotdeauna ca un element condiţionat...

 • Climatologie

  CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala prioritara, intrucat atat sistemul natural cat si cel socio-economic sunt sensibile la schimbari ale climei, iar amploarea si viteza prognozate pentru acestea vor avea un impact semnificativ, care va ameninta durabilitatea acestor sisteme. Ecosistemele, viata salbatica si oamenii sunt in general capabili sa se adapteze schimbarilor climatice care...

 • Subiecte Moneda

  Indicatori monetari Monetaristii grupeaza indicatorii monetari in doua categorii. Prima categorie grupeaza indicatori ce ofera informatii privind estimarea evolutiei masei monetare, si care exprima caracterul politicii monetare ca, expansionista sau restrictive. Cea de a doua categorie grupeaza acei indicatori care ofera informatii privid estimarea efectelor exercitate de politica monetarta asupra celei economice, ei exprimand in acest caz obiectivele politici monetare. In practica...

 • Managementul Activitatile Comerciale a Productiei Agroalimentare

  MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII COMERCIALE A PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE Desfăşurarea neîntreruptă a activităţii întreprinderilor este condiţionată, în cea mai mare măsură, de aprovizionarea la timp şi completă a secţiilor, liniilor tehnologice, a locurilor de muncă cu materiile prime, materialele şi de procesele tehnologice ce au loc şi produsele ce urmează a fi fabricate. Punctul de plecare şi problema principală asupra căreia trebuie să se axeze preocuparea întreprinderii pentru o organizare...

 • Cascade Style Sheet

  CSS este utilizat pentru îmbunătăţirea prezentării unei pagini Web. CSS permite stabilirea de proprietăţi pentru elementele HTML utilizând o gamă largă de valori. CSS se ocupa in general cu aspectul si controlul grafic al elementelor din pagina, cum ar fi: textul, imaginile, fondul, culorile si asezarea acestora in cadrul ferestrei paginii. CSS foloseste stiluri, acestea inglobeaza, sub un anumit nume, atribute de formatare care se aplica asupra unui element individual din pagina, asupra...

 • Conceptele si Variabilele Masurarii

  6. Conceptele şi variabilele măsurării Termenii discursului politic: concepte şi alte definiţii Acest capitol revine asupra chestiunilor din capitol 1 şi subliniază faptul că e dificil de observat, de măsurat sau de comparat direct atunci când este vorba de termeni ca slăbiciune militară sau putere politică. Deoarece puterea nu poate fi direct observată, doi oameni care utilizează cuvântul putere pot să înţeleagă lucruri extrem de diferite prin acest termen. Ca urmare, discursul politic...

 • Cursuri Design si Estetica

  ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu de probleme privitoare la esenţa artei, la raporturile ei cu realitatea, la metodele creaţiei artistice, la criteriile şi genurile artei”.* * Coteanu I; Seche L; Seche M.; Hristea Th. (coordonatori); Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1996. a) “Teoria frumosului, a frumuseţii în...

 • Fundamentele Stiintei Marfurilor

  Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE ALE DISCIPLINEI „FUNDAMENTELE ŞTIINŢEI MĂRFURILOR” 1.1. Obiectul şi problematica disciplinei Disciplina „Fundamentele ştiinţei mărfurilor” este una dintre disciplinele fundamentale ale învăţământului economic, care se ocupă de studierea proprietăţilor mărfurilor în strânsă legătură cu calitatea lor. Disciplina se mai numeşte „Bazele merceologiei”. Etimologic, termenul de merceologie derivă de la cuvântul latin merx = marfă (mercis = al...

 • Audit Financiar Contabil Curs

  Notiuni de baza privind AFC I. 1.Definirea si rolul auditului financiar contabil AFC reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania(CAF) AFC consta in verificarea si certificarea situatiilor financiare de catre un profesionist competent si independent in vederea...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei. Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării...

 • Tehnologii Performante in Textile

  Problema optimizării şi raţionalizării tratamentelor preliminare ale materialelor tip bumbac, constituie o deosebită preocupare a cercetării tehnologice in ultimii ani. Pentru dezvoltarea în general a tehnologiei chimice textile, se pot considera schemele: a) Chimie Tehnologie Construcţii de maşini b) În sensul acestor orientări moderne, tehnologia tratamentelor preliminare de curăţire şi albire se bazează pe îmbinarea optimă a cunoştinţelor despre chimismul operaţiilor, cu utilajul...

Pagina 9 din 22