Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Corespondenta si Secretariat

  CAP. I ROLUL SECRETARIATULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE 1.1. Organizaţia şi structura ei organizatorică. Fiecare dintre noi suntem integraţi, într-un fel sau altul, în diferite tipuri de organizaţii. Organizaţiile fac parte integrantă din mediul în care trăim, muncim, învăţăm şi ne relaxăm. Organizaţia este o formă concretă de desfăşurare a activităţii umane în diferite domenii: economic, social, cultural, politic etc. Ea are o structură proprie, determinată de sclopul pentru care a fost creată....

 • Organizatii Maritime Internationale

  . PRINCIPALELE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 1. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE Cea mai importantă organizaţie internaţională, atât prin caracterul său univer¬sal - cuprinzând aproape toate statele lumii, cât şi prin scopurile ce i-au fost conferite, prin vastitatea şi multitudinea activităţilor sale, este Organizaţia Naţiu¬nilor Unite, instituită în 1945 , după încheierea celui de-al doilea război mondial Astăzi, aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU : în total 192 de ţări Organizaţia...

 • Desen Tehnic

  Hârtia. Calitatea hârtiei folosite în desenul tehnic se alege după destinaţia desenului tehnic(schiţă, desen original) şi după modul de lucru pe aceasta(în creion, în tuş, etc.). Principalele categorii de hârtie utilizate în desenul tehnic sunt: *Hartie albă opacă care trebuie sa fie uniformă şi să aibă o grosime suficientă, pentru a nu se subtia prea mult la ştergere cu guma sau la radere cu lama. Dacă hârtia este folosită penru desene în tuş, ea nu trebuie să absoarbă tuşul depus pe o...

 • Arderi si Incendii

  PRELEGEREA 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE ARDERI ŞI INCENDII 1.1 Fenomene de ardere 1.1.1 Arderea Arderea, fizico-chimic, este o reacţie de oxidare a unei substanţe aflată în stare gazoasă. Arderea, tehnic, este o reacţie exotermă a unei substanţe combustibile (care are caracteristica de combustibilitate) cu un agent oxidant (EN ISO 13943-2008) sau comburant, însoţită de emisie luminoasă (flăcări sau incandescenţă), eventual, emisie de fum (SR ISO 8421/1). Combustibilitatea substanţelor,...

 • Politici Europene

  Comunitatea Europeană a apărut mai întâi ca o realitate economică, pentru că la acest nivel statele sunt cele mai permisive în a-şi delega competenţele unor instituţii independente. Piaţa Comună, Uniunea Vamală, Politica Agricolă Comună, Sistemul Monetar European, culminând cu moneda unică (1 ianuarie 2002) au demonstrat succesul unificării economice a Europei şi au probat solidaritatea concretă prin supunerea la aceleaşi norme economice. Marea piaţă internă, libera circulaţie a oamenilor,...

 • Fiabilitate si Mentenanta

  Datorită caracterului aleator al factorilor care influenţează fiabilitatea produselor (calitatea şi omogenitatea materialelor, corectitudinea şi stabilitatea proceselor tehnologice, condiţiile de exploatare, calificarea operatorilor etc.), fundamentul teoriei fiabilităţii îl constituie teoria probabilităţilor şi statistica matematică. Noţiunea fundamentală a teoriei probabilităţilor este aceea de eveniment, prin care se înţelege producerea sau neproducerea unui fenomen într-o experienţă...

 • Sisteme de Evaluare a Posturilor - Sisteme de Remunerare

  Ce este Evaluarea Postului? Evaluarea postului este un sistem pentru gradarea posturilor în mod logic şi corect, prin compararea posturilor între ele sau prin compararea posturilor cu o scală prestabilită, pentru a determina valoarea relativă a posturilor pentru organizaţie. O gamă de metode Evaluarea posturilor - mediator Evaluarea posturilor - ideal Succesul evaluării postului implică anumite dificultăţi Diferenţe culturale: focalizare asupra performanţei (SUA) focalizare asupra...

 • Bazele Cercetarii Experimentale

  1. OBIECTUL Procedura are ca scop crearea unui cadru metodologic unic: care să asigure măsurarea fortelor ce se produc în diferite organe de maşini. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplică în domeniul măsurării tensometrice a forţelor şi se referă la activităţile care se desfăşoară după primirea deciziei de către responsabilul de încercare, odată cu primirea produsului la încercări şi până la predarea raportului de încercări. Identificarea, manipularea şi depozitarea produselor de...

 • Cercetari de Marketing

  TEMA 1. CERCETAREA DE MARKETING . CONCEPT SI TIPOLOGIE Obiective: întelegerea conceptului de cercetare de marketing, cunoaşterea scopului în care se realizează si a principalelor tipuri de cercetari care se utilizează - în principal a celor aplicative. Cercetările de marketing îndeplinesc un rol esenţial în sistemul de marketing deoarece ele asigură informaţiile necesare funcţionării sale. Pe baza lor se cunosc oportunităţile de piaţă şi problemele cu care se confruntă agenţii economici....

 • Sisteme SCADA

  Partea I - Modele, componente şi mecanisme specifice comunicaţiilor în sistemele de conducere Capitolul 1 Comunicaţii de date în structurile moderne de conducere automată Tehnologia informaţiei (IT – Information technology) - domeniul cu cea mai rapidă creştere şi cel mai puternic impact asupra tuturor celorlalte tehnologii cunoscute, fiind de aceea considerată ca având rolul determinant în tranziţia către o nouă eră - postindustrială. Principalii factori care au favorizat creşterea...

 • Organizarea Integrata a Teritoriului

  CURS 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului şi nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. Din punct de vedere lexical organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona, a orândui. Însă, în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a...

 • Politici Sociale

  Capitolul I STATUTUL PROFESIONAL ŞI ŞTIINŢIFIC AL ASISTENŢEI SOCIALE 1. Geneza profesiei de asistent social Existenţa activităţilor asistenţiale şi a demersurilor teoretice vizând acest domeniu (de la filosofie şi teologie, până la ştiinţele socio-umane de factură pozitivistă) este fundamental legată de tensionatul raport practic dintre individ şi societate, ca şi de proiecţiile lui la nivel reflexiv. În “arhitectura” socială, individul se regăseşte întotdeauna ca un element condiţionat...

 • Climatologie

  CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala prioritara, intrucat atat sistemul natural cat si cel socio-economic sunt sensibile la schimbari ale climei, iar amploarea si viteza prognozate pentru acestea vor avea un impact semnificativ, care va ameninta durabilitatea acestor sisteme. Ecosistemele, viata salbatica si oamenii sunt in general capabili sa se adapteze schimbarilor climatice care...

 • Subiecte Moneda

  Indicatori monetari Monetaristii grupeaza indicatorii monetari in doua categorii. Prima categorie grupeaza indicatori ce ofera informatii privind estimarea evolutiei masei monetare, si care exprima caracterul politicii monetare ca, expansionista sau restrictive. Cea de a doua categorie grupeaza acei indicatori care ofera informatii privid estimarea efectelor exercitate de politica monetarta asupra celei economice, ei exprimand in acest caz obiectivele politici monetare. In practica...

 • Managementul Activitatile Comerciale a Productiei Agroalimentare

  MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII COMERCIALE A PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE Desfăşurarea neîntreruptă a activităţii întreprinderilor este condiţionată, în cea mai mare măsură, de aprovizionarea la timp şi completă a secţiilor, liniilor tehnologice, a locurilor de muncă cu materiile prime, materialele şi de procesele tehnologice ce au loc şi produsele ce urmează a fi fabricate. Punctul de plecare şi problema principală asupra căreia trebuie să se axeze preocuparea întreprinderii pentru o organizare...

Pagina 9 din 22