Calitatea Echipamentelor Tehnologice de Fabricatie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 3 fișiere: pptx
Pagini : 51 în total
Mărime: 736.14KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definirea şi funcţiile calităţii

Calitatea este definită, în general, ca fiind ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs prin care acesta satisface cerinţele utilizatorului său. Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un complex de funcţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un complex de funcţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

funcţia tehnică a calităţii, care include acele caracteristici ale produsului sau procesului ce impun satisfacerea unui anumit grad de utilitate, exprimat, în general, prin mărimea serviciului adus;

funcţia economică a calităţii, care include însuşirile de ordin economic ale produsului sau procesului şi exprimă modul de asigurare a eficienţei economice în fazele de fabricaţie şi utilizare a acestora;

funcţia socială a calităţii, care, prin faptul că produsele sau procesele sunt realizate de colective de oameni pentru alte colective de oameni – colective ce sunt diferenţiate intre ele prin însuşiri şi calificări diverse sau dorinţe variate, include acele caracteristici ce exprimă influenţa exercitată de calitate asupra condiţiilor de lucru şi de existenţă ale societăţii.

Realizarea şi asocierea acestor funcţii ale calităţii este impusă de nivelul şi momentul de dezvoltare al societăţii, gradul de utilitate al produsului sau procesului trebuind să exprime nivelul tehnic atins, gradul de valorificare a resurselor materiale şi umane, modul de utilizare a progresului tehnico-ştiinţific în domeniu.

Din aspectele menţionate mai sus, rezultă următoarele concluzii importante privind calitatea şi realizarea calităţii unui produs sau proces:

calitatea constituie un atribut esenţial al civilizaţiei moderne, nevoia de calitate pentru toate sectoarele societăţii umane, prezente şi viitoare, fiind impusă de necesitatea dezvoltării continui a acestora;

calitatea are un caracter complex, determinat de faptul că produsul sau procesul trebuie să îndeplinească un complex de condiţii şi funcţii;

calitatea trebuie să fie caracterizată printr-o dinamică continuu ascendentă, determinată de cerinţele şi exigenţele mereu crescânde ale utilizatorilor faţă de calitatea produselor sau proceselor, de ritmul mereu crescând al progresului tehnic şi ştiinţific, de nivelul de perfecţionare al sistemelor de producţie şi de calificarea profesională a deservenţilor acestora, care trebuie să ţină pasul cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii.

Definirea calităţii unui produs sau proces în forma prezentată mai sus nu exclude existenţa noţiunii complementare acesteia, respectiv noţiunea de noncalitate; experienţa din domeniul fabricaţiei de produse industriale arată, în acest sens, că nu există procese şi sisteme de fabricaţie care să realizeze produse având o calitate de 100%. În aceste condiţii, notând cu Q calitatea şi nonQ noncalitatea, relaţia de legătură dintre cele două noţiuni complementare se poate scrie sub următoarea formă:

Factori de influenţă la realizarea calităţii produselor

Calitatea trebuie abordată în toate fazele de realizare a produsului, motiv pentru care studiul factorilor de influenţă ai calităţii trebuie realizat corespunzător acestor faze.

În tabelul nr. 1.1 sunt prezentaţi principalii factori de influenţă ai calităţii la nivelul unei societăţi comerciale, corespunzător diferitelor faze de realizare a produsului.

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Echipamentelor Tehnologice de Fabricatie
    • 02 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx
    • 03 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx
    • 04 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx

Alții au mai descărcat și

Potentialul Intern al Intreprinderii

Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Urbanism

Norma juridica : Reguli de conduita generala, impersonala si obligatorie, instituita sau semnata de stat a carei îndeplinire se realizeaza cu...

Știința Materialelor

CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor...

Fotogrametrie

Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este...

Inginerie in Acvacultura

NOTIUNI INTRODUCTIVE Acvacultura, in sensul larg al cuvantului, inseamna tehnologia de crestere a organismelor din mediul acvatic, folositoare...

Caracterizarea Generala a Tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Standarde de Descriere Arhivistică

1. Standardizarea – definiţii, istoric şi importanţă În sensul său tehnic, standardul este o normă sau o cerinţă impusă printr-un document...

Ai nevoie de altceva?