Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 98 de pagini (in total).

Profesor: Funar Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

INTRODUCERE

Una din condiţiile cheie impuse de aquis-ul comunitar este aplicarea corectă a exigenţelor comunitare privitoare la Piaţa Unică Europeană, definită ca fiind o zonă fără frontiere interne, care garantează cele patru libertăţi: libera circulaţie a produselor, persoanelor, serviciilor şi capitalului este fundamentată pe economia de piaţă deschisă, în care concurenţa şi coeziunea economică şi socială joacă un rol esenţial.

Aşa cum este stipulat anterior, o cerinţă de bază a programului de negociere în vederea aderării este asigurarea liberei circulaţii a produselor şi serviciilor, având la bază acreditarea. În acest context, Guvernul României a adoptat politici de dezvoltare a infrastructurii calităţii, siguranţei ambientale şi alimentare, sănătăţii şi securităţii în muncă, responsabilităţii sociale şi dezvoltării resurselor umane (cercetare, reintegrare socială, calificare şi recalificare etc.) în acord cu practicile şi principiile UE, considerând drept o prioritate intensificarea efortului propriu pentru semnarea Protocoalelor de Recunoaştere Multilaterală (MLA) (detalii în capitolul dedicat acreditării externe) şi pentru îndeplinirea condiţiilor necesare semnării Protocolului European de Evaluare a Conformităţii (PECA).

Implementarea acestor politici se reflectă în primul rând prin programul naţional Consolidarea Infrastructurilor Standardizăriii şi Calităţii care are drept scop principal dezvoltarea activităţilor din domeniul evaluării conformităţii şi standardizării în concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale destinate eliminării barierelor tehnice din calea comerţului (în mod special cu cele ale Uniunii Europene) menite să promoveze libera circulaţie şi recunoaşterea internaţională a produselor şi serviciilor.

Pe de altă parte, în ultimii ani se observă manifestarea unui interes crescând faţă de problemele performanţei sectorului productiv la nivel naţional. Se vorbeşte tot mai insistent de „fenomenul” standardelor din familiile ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, SA 8000 şi ISO 22000, standarde cu impact deosebit asupra comerţului internaţional. Coperarea între UE şi noile ţări membre în domeniul evaluării conformităţii, acreditării şi standardizării reprezintă un indicator important al progresului spre integrare a sectorului productiv şi a serviciilor.

Ĩn condiţiile enunţate mai sus, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus pe piaţa românească ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor. Politica europeană de promovare a calităţii constituie unul dintre instrumentele principale şi esenţiale care se referă la investiţiile intangibile ale politicii privind competitivitatea industrială. Ea se orientează către intreprinderi (în special către IMM-uri care contribuie cu un procent anual de 66,8% la PIB), autorităţi publice şi consumatori şi are drept scop stabilirea unui cadru general şi a unui punct de referinţă pentru dezvoltarea unui cadru tehnic sau politic, acesta fiind esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor (în special a celor din domeniile: electric, IT, alimentaţie publică şi restaurante, industria hotelieră) şi pentru creşterea competitivităţii intrepriderilor în vederea susţinerii, după 2007, a exportului de bunuri şi servicii. În aceste condiţii reuşesc să supravieţuiască numai acele organizaţii care se pot adapta rapid cerinţelor în continuă schimbare, oferind produse şi servicii de calitate înaltă, sigure pentru mediu, pentru angajaţi şi beneficiari, dar la preţuri avantajoase.

La nivel macroeconomic (regional, macroregional), calitatea produselor, serviciilor şi personalului este evaluată tot mai mult în strânsă legătură cu evoluţia calităţii vieţii. Se acordă o importanţă deosebită caracteristicilor economice ale produselor, diminuării impactului ambiental negativ al unor produse şi procese, siguranţei echipamentelor şi personalului, calităţii resursei umane, fiind introduse, în acest sens, tot mai multe restricţii: reglementări, standarde obligatorii referitoare la protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului înconjurător.

Pentru a putea ţine sub control procesele tot mai complexe relaţionate cu realizarea produselor şi/sau furnizarea serviciilor, se impune o nouă abordarea a acestora, total diferită de cea a proceselor anterioare simple, punându-se accent pe abordarea integrată a proceselor, dar mai ales, pe abordarea integrată a standardelor din seria ISO 9000, ISO 14000 şi OHSAS 18001 în procesul decizional de la nivelul unei organizaţii.

2. GLOSAR DE TERMENI

- agrement tehnic european (conform HG 622/2004) - specificaţie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat;

- atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (conform HG 622/2004) - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE;

- acreditare (conform Legii 608/2001) - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent sa efectueze sarcini specifice;

- auditor - persoana care poseda competenta necesara pentru realizarea unui audit

- auditat - organizatie, activitate sau persoana care este auditata

- autoritate competentă (conform Legii 608/2001) - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

- calificare - demonstraţie a însuşirilor personale, educaţie, pregătire şi/sau experienţă profesională.

- candidat - aplicant care a îndeplinit cerinţele specifice şi căruia îi este permisă participarea la procesul de certificare.

- cerinţă esenţială (conform Legii 608/2001) - cerinta care are in vedere protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietatii si a mediului, asa cum este prevazuta in actele normative in vigoare;

- certificare a conformităţii (conform Legii 608/2001) - actiune a unui organism care este independent fata de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- certificat de conformitate (conform Legii 608/2001) - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- competenţă - abilitate demonstrată pentru a pune în aplicaţie cunoştinţele şi/sau talentele şi, unde este relevant, însuşirile personale demonstrate, aşa cum sunt definite în programul de certificare.

- concluziile auditului - Raport de audit. Rezultatul unui audit furnizat de o echipa de audit dupa ce au fost luate in considerare scopul si toate constatarile auditului.

- contestaţie - cerere a aplicantului, candidatului sau persoanei certificate a unei noi analize a oricărei decizii adverse luată de un organism de certificare în legătură cu statutul lui/ei de certificare dorit.

- construcţii (conform HG 622/2004) - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă.

Fisiere in arhiva (12):

 • Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii
  • curs 1.doc
  • curs 10.doc
  • curs 11.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc
  • subiecte CAIC.doc