Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 27486
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Funar Andrei

Extras din document

INTRODUCERE

Una din condiţiile cheie impuse de aquis-ul comunitar este aplicarea corectă a exigenţelor comunitare privitoare la Piaţa Unică Europeană, definită ca fiind o zonă fără frontiere interne, care garantează cele patru libertăţi: libera circulaţie a produselor, persoanelor, serviciilor şi capitalului este fundamentată pe economia de piaţă deschisă, în care concurenţa şi coeziunea economică şi socială joacă un rol esenţial.

Aşa cum este stipulat anterior, o cerinţă de bază a programului de negociere în vederea aderării este asigurarea liberei circulaţii a produselor şi serviciilor, având la bază acreditarea. În acest context, Guvernul României a adoptat politici de dezvoltare a infrastructurii calităţii, siguranţei ambientale şi alimentare, sănătăţii şi securităţii în muncă, responsabilităţii sociale şi dezvoltării resurselor umane (cercetare, reintegrare socială, calificare şi recalificare etc.) în acord cu practicile şi principiile UE, considerând drept o prioritate intensificarea efortului propriu pentru semnarea Protocoalelor de Recunoaştere Multilaterală (MLA) (detalii în capitolul dedicat acreditării externe) şi pentru îndeplinirea condiţiilor necesare semnării Protocolului European de Evaluare a Conformităţii (PECA).

Implementarea acestor politici se reflectă în primul rând prin programul naţional Consolidarea Infrastructurilor Standardizăriii şi Calităţii care are drept scop principal dezvoltarea activităţilor din domeniul evaluării conformităţii şi standardizării în concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale destinate eliminării barierelor tehnice din calea comerţului (în mod special cu cele ale Uniunii Europene) menite să promoveze libera circulaţie şi recunoaşterea internaţională a produselor şi serviciilor.

Pe de altă parte, în ultimii ani se observă manifestarea unui interes crescând faţă de problemele performanţei sectorului productiv la nivel naţional. Se vorbeşte tot mai insistent de „fenomenul” standardelor din familiile ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, SA 8000 şi ISO 22000, standarde cu impact deosebit asupra comerţului internaţional. Coperarea între UE şi noile ţări membre în domeniul evaluării conformităţii, acreditării şi standardizării reprezintă un indicator important al progresului spre integrare a sectorului productiv şi a serviciilor.

Ĩn condiţiile enunţate mai sus, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus pe piaţa românească ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor. Politica europeană de promovare a calităţii constituie unul dintre instrumentele principale şi esenţiale care se referă la investiţiile intangibile ale politicii privind competitivitatea industrială. Ea se orientează către intreprinderi (în special către IMM-uri care contribuie cu un procent anual de 66,8% la PIB), autorităţi publice şi consumatori şi are drept scop stabilirea unui cadru general şi a unui punct de referinţă pentru dezvoltarea unui cadru tehnic sau politic, acesta fiind esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor (în special a celor din domeniile: electric, IT, alimentaţie publică şi restaurante, industria hotelieră) şi pentru creşterea competitivităţii intrepriderilor în vederea susţinerii, după 2007, a exportului de bunuri şi servicii. În aceste condiţii reuşesc să supravieţuiască numai acele organizaţii care se pot adapta rapid cerinţelor în continuă schimbare, oferind produse şi servicii de calitate înaltă, sigure pentru mediu, pentru angajaţi şi beneficiari, dar la preţuri avantajoase.

La nivel macroeconomic (regional, macroregional), calitatea produselor, serviciilor şi personalului este evaluată tot mai mult în strânsă legătură cu evoluţia calităţii vieţii. Se acordă o importanţă deosebită caracteristicilor economice ale produselor, diminuării impactului ambiental negativ al unor produse şi procese, siguranţei echipamentelor şi personalului, calităţii resursei umane, fiind introduse, în acest sens, tot mai multe restricţii: reglementări, standarde obligatorii referitoare la protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului înconjurător.

Pentru a putea ţine sub control procesele tot mai complexe relaţionate cu realizarea produselor şi/sau furnizarea serviciilor, se impune o nouă abordarea a acestora, total diferită de cea a proceselor anterioare simple, punându-se accent pe abordarea integrată a proceselor, dar mai ales, pe abordarea integrată a standardelor din seria ISO 9000, ISO 14000 şi OHSAS 18001 în procesul decizional de la nivelul unei organizaţii.

2. GLOSAR DE TERMENI

- agrement tehnic european (conform HG 622/2004) - specificaţie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat;

- atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (conform HG 622/2004) - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE;

- acreditare (conform Legii 608/2001) - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent sa efectueze sarcini specifice;

- auditor - persoana care poseda competenta necesara pentru realizarea unui audit

- auditat - organizatie, activitate sau persoana care este auditata

- autoritate competentă (conform Legii 608/2001) - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

- calificare - demonstraţie a însuşirilor personale, educaţie, pregătire şi/sau experienţă profesională.

- candidat - aplicant care a îndeplinit cerinţele specifice şi căruia îi este permisă participarea la procesul de certificare.

- cerinţă esenţială (conform Legii 608/2001) - cerinta care are in vedere protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietatii si a mediului, asa cum este prevazuta in actele normative in vigoare;

- certificare a conformităţii (conform Legii 608/2001) - actiune a unui organism care este independent fata de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- certificat de conformitate (conform Legii 608/2001) - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- competenţă - abilitate demonstrată pentru a pune în aplicaţie cunoştinţele şi/sau talentele şi, unde este relevant, însuşirile personale demonstrate, aşa cum sunt definite în programul de certificare.

- concluziile auditului - Raport de audit. Rezultatul unui audit furnizat de o echipa de audit dupa ce au fost luate in considerare scopul si toate constatarile auditului.

- contestaţie - cerere a aplicantului, candidatului sau persoanei certificate a unei noi analize a oricărei decizii adverse luată de un organism de certificare în legătură cu statutul lui/ei de certificare dorit.

- construcţii (conform HG 622/2004) - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă.

Preview document

Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 1
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 2
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 3
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 4
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 5
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 6
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 7
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 8
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 9
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 10
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 11
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 12
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 13
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 14
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 15
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 16
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 17
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 18
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 19
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 20
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 21
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 22
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 23
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 24
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 25
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 26
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 27
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 28
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 29
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 30
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 31
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 32
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 33
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 34
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 35
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 36
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 37
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 38
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 39
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 40
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 41
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 42
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 43
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 44
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 45
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 46
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 47
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 48
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 49
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 50
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 51
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 52
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 53
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 54
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 55
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 56
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 57
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 58
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 59
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 60
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 61
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 62
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 63
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 64
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 65
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 66
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 67
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 68
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 69
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 70
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 71
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 72
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 73
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 74
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 75
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 76
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 77
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 78
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 79
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 80
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 81
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 82
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 83
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 84
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 85
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 86
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 87
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 88
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 89
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 90
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 91
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 92
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 93
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 94
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 95
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 96
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 97
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 98
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 99
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 100
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 101
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 102
Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii
  • curs 1.doc
  • curs 10.doc
  • curs 11.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc
  • subiecte CAIC.doc

Alții au mai descărcat și

Potentialul Intern al Intreprinderii

Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Topografie

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un...

Comportamentul consumatorului - Linii definitorii

Consumatorul- element central al demersului de marketing al organizatiei Conceptul de marketing presupune cercetarea nevoilor, dorintelor si...

Clasificarea Ocupațiilor din România

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL...

Caracterizarea Generala a Tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Termotehnică

1. NOȚIUNI DE BAZĂ 1.1. Obiectul și metodele termotehnicii Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice, care se ocupă cu studiul...

Probleme Generale ale Fiabilității Mentenabilității și Disponibilității Sistemelor

Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie,...

Ai nevoie de altceva?