Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1.Introducere 4
2. Noțiunea de Dizolvare a Societății ... 4
2.1 Caracterizare Generală ... 4
3. Cauzele generale de dizolvare a societăților comerciale .. 5
4. Lichidarea Societăților Comerciale .. 7
4.1 Noțiune de lichidare a societății .. 7
6. Dizolvarea și Lichidarea Societăților comerciale pe categorii 8
6.1 Dizolvarea și Lichidarea Societății în Comandită Simplă (SCS) ... 8
6.1.2 Lichidarea Societății în Comandită Simplă . 9
6.2 Dizolvarea și Lichidarea Societății pe Acțiuni ... 9
6.2.1 Dizolvarea Societății pe Acțiuni ... 9
6.3 Dizolvarea și Lichidarea Societății în Comandită pe Acțiuni .. 10
6.4 Dizolvarea și Lichidarea Societății cu Răspundere Limitată .. 11
6.4.2 Lichidarea Societății cu Răspundere Limitată .. 12
6.5 Dizolvarea și Lichidarea Societății în Nume Colectiv .. 12
7. Concluzii . 12
8. Bibliografie .. 13

Extras din document

1.Introducere Societatea privind activitatea comercială se constituie pentru a desfașura o activitate pe durată de timp stabilită in actul constitutiv. Uneori, durata societați se prelungește chiar și dupa decesul asociaților care au constituit societatea. Dar orice societate comerciala va sfârși prin a dispărea, deoarece ea urmează același destin ca și cel a persoanei fizice : se naște,trăiește , moare. Ca persoana juridica, societatea comercială se află în raporturi juridice cu asociații și stabilește asemenea raporturi cu terții. Având in vedere această realitate, încetarea existenței societății reclamă realizarea unor operații care să aiba drept rezultat nu numai încetarea personalității juridice ci și lichidarea patrimoniului societații, prin exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sociale. În consecință, potrivit legii, încetarea existenței societății impune parcurgerea a doua faze1: 1) Dizolvarea societății 2) Lichidarea societății. Faza dizolvării societății cuprinde anumite operații care declanșează și pregătesc încetarea existenței societății. In această faza, personalitatea juridică nu este afectată, insa dizolvarea pune capăt activități normale a societății. Faza lichidării societății cuprinde acele operații de lichidare a patrimoniului societății , care privesc plata creditorilor și împărțirea soldurilor între asociați . În această fază societatea continuă să iși pastreze personalitatea juridica, dar ea este subordonată cerințelor lichidării. Cele doua faze sunt distincte și, în consecința, ele trebuie parcurse in mod succesiv, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege pentru fiecare . Astfel , aceasta prevede că că numai după parcurgerea fazei dizolvării se poate trece la faza lichidării.

2. Noțiunea de Dizolvare a Societății

2.1 Caracterizare Generală

Dizolvarea este prima fază a procesului de încetare a existenței societății . Dizolvarea societății privește operațiunile care declanșează acest proces și asigură premisele lichidării societății. Operațiunile dizolvării se referă la temeiurile dizolvării societății comerciale și formalitățile de publicitate privind dizolvarea societății. Potrivit legii hptărârea privind dizolvarea societății este luată după caz de adunarea generală a asociaților (AGA) ori de instanța judecătorească . Excepțional dizolvarea societății se produce în temeiul legii. Trebuie arătat că dizolvarea privește însăși societatea ca entitate juridică iar nu încetarea actului constitutiv al societății . Întrucât operațiunile menționate au numai rolul de a declanșa procesul de încetare a existenței societății înseamnă că dizolvarea nu afectează

1 Crina Mihaela Letea , Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale , editura Hamangiu , București 2008

5

personalitatea juridică a societății. Calitatea de persoană juridică este indispensabilă societății pentru îndeplinirea celorlalte operațiuni care privesc lichidarea patrimoniului social.2

3. Cauzele generale de dizolvare a societăților comerciale

Cauzele generale de dixzolvare a societăților comerciale sun prevăzute de art. 227-229 din legea 31/1990 privind societățile comerciale. Prin dispozițiile citate sunt reglementate unele cauze de dizolvare generale și deci aplicabile tuturor societăților comerciale indiferent de forma lor juridică precum și anumite cauze de dizolvare specifice unora dintre formele de societate. Astfel , cauzele dizolvării socităților comerciale cel mai des sunt prevăzute atât în actul constitutiv al societății cât și în art. 227 din legea 31/1990, și în continuare le vom enumera pe acele generale , urmând ca cele specifice să le cercetăm odată cu prezentarea fiecărei societăți în parte.

Deci: Printre principalele cauze generale de dizolvare a socităților comerciale sunt:

1) Trecerea timpului stabilit pentru durata societății. Prin urmare, Societatea se dizolvă la expirarea teremenului stabilit pentru durata de funcționare a acesteia.3. Potrivit legii , în contractul de societate trebuie să se prevadă ,, durata societății ” , astfel la expirarea termenului contractual societatea se dizolvă. Acest efect mai este numit și expresia voinței asociaților privind soarta societății , și în acest caz dizolvarea socității operează în temeiul legii fără a fi necesără vreo formalitate.

Ca o măsură preventivă sugerează ideea că asociații trebuie consultați de către consiliul de administrație , cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea duratei societății , cu privire la eventuala prelungire a duratei acesteia.4

2) Imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia. Aceasta presupune că Socitatea Comercială se dizolvă în cazul unei imposibilități de realizare a obiectului societății ca și în cazul când obiectul societății sa realizat. 5 Orice societate privind activitatea comercială are un obiect de activitate care trebuie precizat în actul constitutiv , și care se realizează în cursul duratei societății. Dacă se constată o imposibilitate materială sau juridică a realizaării obiectului de activitate propus , societatea își pierde rațiunea de a exista și deci se dizolvă. Deasemenea, imposibilitatea realizării obiectului de

2 Staciu Cărpeneanu , Tratat de Drept Comercial Român , Ediția a V-a actualizată, editura Universul Juridic 2016, pag.272-273

3 art 227 alin (1) din legea 31/190 privind societățile comerciale

4 art 227 alin(2) din leg 31/1990 privind societățile comerciale

5 art 227 alin 1 leg 31/1990 privind societățile comerciale

6

activitate s-a considerat a fi și lipsa mijloacelor financiare necesare desfășurării activității societății precum și absența voinței asociaților de a conlucra pentru desfășurarea acesteia.6

Fisiere in arhiva (1):

  • Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale.pdf

Bibliografie

- Crina Mihaela Letea , Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale , editura Hamangiu , București 2008
- Staciu Cărpeneanu , Tratat de Drept Comercial Român , Ediția a V-a actualizată, editura Universul Juridic 2016 - Stanciu D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck
- Legea 31/190 privind societățile comerciale
- Legea nr 85/2014 privind procedura insolvenței
- Cas. I dec. nr. 457 din octombrie 1943 , în Practica judiciară în materie comercială , II