Etica si integritate academica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Etica si integritate academica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 81 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Dragi studenți,

Am cules pentru dumneavoastră acest material care a fost conceput de o echipă largă de profesori de la mai multe facultăți. Si prin această afirmație considerați că v-am predat prima lecție de integritate academică și comportament onest. Fiind un curs nou, m-am documentat și am analizat fiecare material, l-am conceput ca structură și redactatpentru a vă fi sprijin și a vă determina să contribuiți activ la promovarea culturii de integritate academică în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Acest curs se adresează tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează ( la zi, învățământ la distanță) sau de forma de finanțare ( la buget, la taxă). Tematica cursului își propune să vă îndrume în formarea de comportamente și atitudini oneste, în cunoașterea noțiunilor de bază ale deontologiei academice și ale normelor care reglementează conduita academică a muncii intelectuale, asumarea acestora, precum și noțiuni de etică universitară, coduri de etică, valori etice, norme morale, etc. Devenind membrii ai comunității academice aveți o mulțime de obligații și responsabilități pe care trebuie să le respectați și onorați care sunt importante pentru prestigiul și performanțele universității, pentru reputația membrilor și în special pentru desfășurarea unei vieți academice normale.

Este evident că societatea românească traversează astăzi o perioadă de criză. Din multitudinea cauzelor care au generat această criză, indiscutabil, morala și moralitatea oamenilor se situează pe unul dintre locurile cele mai importante. Pentru a o putea depăși această problemă, consider că societatea nu trebuie să se îngrijească numai de a avea specialiști buni, ci și, în principal de a forma CARACTERE UMANE valoroase, caracterizate prin cinste, printr-o înaltă conștiință a datoriei față de sine și de ceilalți, prin demnitate și responsabilitate ce pot îmbunătății hotărâtor ansamblul relațiilor umane și implicit pe cele sociale.

Așadar, închei prin a vă mulțumii pentru atenție și vă urez succes în parcursul dumneavoastră educațional care vizează trei componente fundamentale: ce știi (cunoștințe, informații), ce poți (competențe, abilități) și ce ești ( valori, atitudini).

Cursul 1

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

I.1. ETICA ȘI NORMELE MORALE

Etica: Concept. Trăsături caracteristice.

Izvoare Etica = știința ce se ocupă cu acele caracteristici pe care oamenii le dobândesc prin obișnuință (gr. ethos = mod obișnuit de viață).

Etica este disciplina teoretică care are ca obiect de studiu morala, fiind considerată de unii autori drept stiință a moralei. Morala ține de comportamentul cotidian, de viața practico-spirituală reală a indivizilor si colectivităților umane, iar etica este teoria care are ca obiect de studiu acest fenomen real. Așadar, literatura de specialitate face distincție între teorie (etica) și obiectul ei (care este morala).

Definim ETICA drept ansamblul regulilor, normelor, principiilor, sentimentelor, convingerilor, valorilor și idealurilor bazate pe forța obiceiurilor, tradițiilor, educației, opiniei publice și supuse evoluției istorice care reglementează comportarea oamenilor unul față de altul, față de ei înșiși, față de familie și de societate, din perspectiva a ceea ce este bine sau rău, cinstit sau necinstit, demn sau nedemn.

Morala, ca obiect al eticii, constituie o formă specifică a raporturilor dintre oameni, dintre diferite grupuri sociale.

În morală se conștientizeză și se oglindesc mai ales interesele comune ale micro, macro-grupuri sociale, morala realizând acel minim de solidaritate umană fără de care nu ar fi fost posibilă supraviețuirea societății pentru umanitate. Morala cuprinde elemente perene care dăiniue de la o epoca la alta, de la un tip de societate la alta.

Etica este o disciplină filozofică prin fundamentul său teoretic, prin istoria sa, cât și prin demersul său speculativ.

Etica este o disciplină științifică și se află in interelație cu multe dintre științele particulare, fiind un demers explicativ riguros, temeinic argumentat la obiectul cercetat si anume problematica moralei și moralității.

Funcțiile eticii în societate:

a. Funcția cognitivă - dezvăluie specificul moralei, factorii cauzali ce o determină și o fac necesară în comunitatea umană, îi formulează normele, categoriile si principiile fundamentale etc.

b. Funcția axiologică - etica contribuie la câștigarea capacității de a dișcerne, de a ierarhiza în sfera valorilor, non valorilor, pseudovalorilor, etc.

c. Funcția normativă - Etica normativă prescrie standardele care desemnează caracteristicile bunei conduite, corecte și a relei conduite, greșite, poate deveni un adevărat îndreptar in relațiile interumane.

d. Funcția persuasivă - poate modela individul uman prin convingere.

e. Funcția instructiv-educativă .

Fisiere in arhiva (1):

  • Etica si integritate academica.docx

Bibliografie

1.https://romaniafarajustitie.wordpress.com/2014/09/26/ce-este-integritatea/
2. Ion Bâtlan, Philosophia Moralis- Prelegeri de Etică, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1997
3. [http://www1.ase.md/integritatea/index.php?page=integritatea]
4. http://www.ceccarsatumare.ro/userfiles/INTEGRITATE.pdf
5. http://pe.forhe.ro/sites/default/files/ppt_integritate_si_etica_aid.pdf
6.http://www.stiucum.com/management/management-general/Etica-profesionala-in-institut14219.php
7.http://www.gofree.ro/2012/11/08/comunicarea-in-universitati-profesorii-la-catedra-studentii-pe-facebook/
8. Radu Emilian, pag. 250-251. Clasificare adaptată după Octave Gelinier, Ética de los negocios, Editorial Espasa Calpe - CDN, Madrid, 1991.
9. Niță Dobrotă (coordonator), Dicționar de Economie, Editura Economică, București, 1999, pag. 205. 10. Gabriela Țigu, pag. 10. 15, Alexandru Puiu, Management în afacerile economice internaționale, Ediția a II-a, Editura Independența Economică, București, 1997, pag. 71.
11. Monique Canto-Sperber, Dictionnaire d`etique et de philosophie morale, PUF, Paris, 1996, pag. 535-540, citată în Ioan Popa, Radu Filip, Management internațional, Editura Economică, București, 1999, pag. 250.
12. Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, Editura Trei, 2001, pag. 13. 8
13. Mic Dicționar Filozofic, pag. 186-187.
14. Radu Emilian (coordonator), Managementul serviciilor: motivații, principii, metode, organizare, Editura Expert, 2000 .
15. Gabriela Țigu, Capitolul 10, Etică și Management, pag. 247
16. Irina-Eugenia IAMANDI , Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale, Curs Master Afaceri Internaționale, București 2012
17. Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale, Master Afaceri Internaționale 2011-2012 București
18. Gabriela Țigu, Etica Afacerilor în Turism, Editura Uranus, București, 2003, pag. 71.
19. Eugen Burduș, Management comparat internațional, Editura Economică, București, 2001, pag. 175-177.
20. Gary Jhons, Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1988, pag. 236.
21.(http://www.stthom.edu/cbes/oje/articles/xiaohe3.html).
22. Charles Mitchell, pag. 74. 98 George D. Chryssides, John H. Kaler, An Introduction to Business Ethics, Chapman & Hall, UK, 1993, pag. 549-550, preluat din Waqar Masood Khan, Towards an interest - free Islamic system, The Islamic Foundation, 1985.
23. Gabriela Țigu, pag. 71-72, preluat din Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics, Editorial Organizations, 1997
24. Jack Mahoney, Teaching Business Ethics in the U.K., Europe and the U.S.A. - A Comparative Study, The Athlone Press, London & Atlantic Highlands, 1992, pag. 105-106.
25. Robert E. Frederick, pag. 426-427 (Capitolul 28: La ética en los negocios en Europa: historia de dos esfuerzos, autor: Henk van Luijk).