Evidenta Informatizata a Persoanei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Evidenta Informatizata a Persoanei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 114 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Alte Domenii, Drept, Drept Civil

Extras din document

CURSUL 1

PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE SALE

I. Noţiunea de persoană.

Noţiunea de atribute ale persoanei fizice

Prin persoană fizică se înţelege omul privit în îndividualitatea lui. Prin atribute ale persoanei fizice înţelegem ansamblul de drepturi şi de calităţi juridice intrinseci oricărui subiect de drept, care permit identificarea şi individualizarea lui în familie şi în societate. Aceste atribute de individualizare şi identificare sunt numele, domiciliul şi starea civilă, care se înfăţişează fie ca drepturi civile subiective cu caracter personal, extrapatrimonial, fie ca situaţii juridice complexe înglobând atât drepturi cât şi obligaţii cu caracter personal, prin care persoana fizică este individualizată şi identificată.

Deşi aceste drepturi nu sunt nici pe departe singurele drepturi subiective cu caracter personal extrapatrimonial (mai există numeroase altele), faptul că, pe de o parte, ele sunt primele pe care le studiem mai amănunţit, iar pe de altă parte, faptul că, în general, ele nu sunt însoţite sau îngemănate cu drepturi patrimoniale – justifică o prezentare sumară a trăsăturilor generale şi comune ale categoriei drepturilor personale extrapatrimoniale, înainte de examinarea fiecăruia în parte dintre atributele de identificare a persoanei fizice.

Drepturile civile subiective se clasifică - după criteriul conţinutului lor - în drepturi patrimoniale, care au un conţinut economic, evaluabil în bani, şi drepturi extrapatrimoniale, care nu au un asemenea conţinut, ci exprimă atribute inseparabil legate de persoana subiectului de drept. Desigur, într-un anumit sens, şi drepturile patrimoniale - cele cu conţinut economic - sunt "personale" (şi anume în sensul că ele apar¬ţin persoanei, ca subiect de drept, la fel ca şi cele extrapatrimoniale). Tocmai pentru a evita orice confuzie, numim toate drepturile civile ca¬re aparţin unui subiect de drept cu expresia "drepturi civile subiective", dar numai pe acelea care nu au conţinut economic (patrimonial) cu expresia de drepturi "personale", adăugând, spre mai exactă diferenţi¬ere, şi atributul de "nepatrimoniale" sau "extrapatrimoniale" (fiindcă ele nu intră în patrimoniul persoanei, ci se situează în afara patrimoniu¬lui). Aşadar, prin drepturi personale, extrapatrimoniale, înţele¬gem acele drepturi subiective civile care sunt intim legate de persoana titularului lor şi care, neavând un conţinut economic, nu sunt susceptibile de evaluare bănească şi nu fac parte din patrimoniul persoanei. Din această categorie fac parte, în principal drepturile legate de existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei umane, cum sunt, de ex.: dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate corporală, dreptul la libertate, la onoare, la reputaţie, dreptul la secretul (intimitatea) vieţii private etc.; drepturile referitoare la elementele (atributele) de identificare a persoanei fizice (dreptul la nume şi la domiciliu, starea civilă) ori la elementele de identificare a persoanei juridice (dreptul la denumire sau firmă, la sediu, la marca de fabrică, de comerţ sau de servicii etc.); drepturile de creaţie intelectuală, ca formă de exprimare a per¬¬so¬na-lităţii (dreptul de autor, drepturile de inventator şi inovator etc.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Evidenta Informatizata a Persoanei.doc