Expertiza Merceologică

Curs
8.3/10 (11 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 54143
Mărime: 192.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Balaure

Cuprins

Cap. 1. Introducere în expertiza si în expertiza calitatii marfurilor 5

1.1. Aspecte generale ale expertizei 5

1.1.1. Definirea expertizei si locul expertizei calitatii marfurilor 5

1.1.2. Clasificarea expertizelor 6

1.1.3. Obiectul si metodele expertizei merceologice 7

1.1.4. Calitatea de expert 9

1.2. Metodologia efectuarii expertizei merceologice 12

1.2.1. Acceptarea expertizei 12

1.2.2. Pregatirea expertizei 13

1.2.3. Investigarea obiectului expertizei 15

1.2.4. Elaborarea raportului de expertiza 18

1.2.5. Analiza raportului de expertiza 19

1.2.6. Efectuarea suplimentului de expertiza 20

1.2.7. Efectuarea unei noi expertize 21

Cap. 2. Caliatea marfurilor ca obiect al expertizei 21

2.1. Calitatea marfurilor 21

2.2. Controlul calitatii 25

2.2.1. Nivel de calitate acceptabil si nivel de calitate tolerat 27

2.2.2. Nivelul de control 28

2.2.3. Planul de control prin sondaj 29

2.3. Fiabilitatea 31

2.4. Managementul calitatii 33

2.5. Certificarea calitatii 37

2.5.1. Certificarea calitatii în Uniunea Europeana 40

2.5.2. Certificarea calitatii în România 42

2.6. Probleme specifice ale determinarii calitatii loturilor de marfuri în expertiza merceologica 43

2.6.1. Metodologia generala de determinare a calitatii produselor în expertiza merceologica 44

2.6.2. Particularitati ale determinarii si analizei calitatii produselor noi 48

2.7. Costurile calitatii 54

2.7.1. Generalitati 54

2.7.2. Definitii privind costurile calitatii 55

2.7.3. Evaluarea costurilor calitatii 56

2.7.3.1. Macromodele 57

2.7.3.2. Principii ale calculului costurilor calitatii 58

2.7.4. Modalitati de calcul al costurilor calitatii 60

2.7.5. Modalitati de analiza a costurilor calitatii 62

2.7.6. Rolul analizei costurilor calitatii 63

2.8. Calitatea marfurilor si protectia mediului 64

Cap.3. Standardele ca element de referinta în expertiza calitatii 66

3.1. Definitii si generalitati 66

3.2. Clasificarea standardelor 67

3.3. Standardizarea nationala 68

3.4. Standardizarea internationala 70

3.5. Standardele ca documente de referinta în expertiza 73

Cap.4. Aspecte ale dreptuluide proprietate industriala cu aplicatii în expertizarea calitatii produselor 73

4.1. Definirea proprietatii industriale 74

4.2. Creatii intelectuale industriale 75

4.2.1. Inventia 75

4.2.2. Know – how 79

4.3. Semnele distinctive ale activitatii industriale 80

4.3.1. Marcile de fabrica, de comert si de serviciu 80

4.3.2. Firma si emblema comerciala 85

4.3.3. Protectia indicatiilor geografice 89

4.3.4. Marcarea ecologica a produselor 89

Cap.5. Surse de litigii generatoare de expertize 92

5.1. Litigii în eperziza merceologica 92

5.2. Localizarea sursei litigiului 94

Cap. 6. Expertiza unor etape ale circuitului tehnico – economic al marfurilor 96

6.1. Obligatiile si raspunderile partilor în circuitul tehnico – economic al marfurilor 96

6.2. Expertizarea receptiei calitative 99

6.2.1. Receptia loturilor de marfuri 99

6.2.2. Organizarea receptiei calitative a loturilor de marfuri 101

6.2.3. Particularitatile expertizarii receptiei 102

6.2.4. Consecintele livrarii marfurilor necorespunzatoare calitativ 103

6.3. Expertiza merceologica în litigiile privind pastrarea marfurilor 105

6.3.1. Factorii care influenteaza depozitarea produselor 105

6.3.2. Regimul optim de pastrare a marfurilor 106

6.3.3. Factorii de mediu ai spatiilor de depozitare 107

6.3.4. Modificari calitative ale marfurilor în timpul depozitarii 115

6.3.5. Perisabilitatea marfurilor 120

6.4. Expertiza merceologica a marfurilor degradate în timpul transportului 120

6.4.1. Factorii care influenteaza stabilitatea marfurilor în timpul transportului

Extras din document

Relatiile, uneori conflictuale, dintre partenerii din diverse domenii si problemele complexe pe care organele judiciare le au de solutionat obliga partenerii si în special organele judiciare la consultarea specialistilor si la mijloacele de proba oferite de acestia pentru stabilirea adevarului. Cu alte cuvinte se apeleaza la expert si expertiza.

Termenul de "expertiza" deriva din latinescul "experior" (a încerca, a proba) si are semnificatia de cercetare a unei probleme de catre un specialist într-un anumit domeniu. Scopul cercetarii este de a elucida unele chestiuni de fapt în fata unor organe judiciare sau în fata partenerilor unui contract.

Expertiza foloseste mijloacele stiintei si tehnicii pentru a furniza organelor judiciare, agentilor economici sau partenerilor în litigiu probe concludente pentru ca acestia sa poata lua hotarâri juste.

Expertiza se poate defini ca mijlocul de proba prin care, în baza unei cercetari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care l-a împuternicit concluzii motivate stiintific cu privire la faptele pentru a caror elucidare sunt necesare cunostinte specializate.*

Subliniind importanta expertizei, trebuie totusi mentionat faptul ca opinia expertului nu are o forta probanta absoluta, ci doar ajuta organul judiciar sau partenerii sa îsi formeze o opinie proprie în vederea luarii unei hotarâri juste. Luarea deciziei este supusa liberei aprecieri a organului judiciar care nu este obligat sa îsi întemeieze decizia numai pe baza opiniei expertului.

Expertul trebuie sa îsi limiteze competenta la domeniul specialitatii sale, în domeniul judiciar instanta fiind pe deplin competenta. Dreptul de a judeca si hotarî este atributul exclusiv al instantei în baza principiului fundamental al intimei convingeri a judecatorului.

Rezulta, deci, doua concluzii importante:

- Expertiza se dispune pentru a prezenta o opinie fundamentata stiintific, pentru a executa o operatie materiala pe care instanta nu o poate efectua, ori pentru descoperirea si punerea în evidenta a unor date si fapte importante pentru obiectul cauzei si comensurarea unor probe.

- Nu se poate dispune o expertiza careia sa i se transfere sarcina de a judeca fondul litigiului.

Progresul stiintei si tehnicii si extinderea relatiilor umane potential generatoare de litigii a dus la cresterea numarului de expertize si la extinderea experizei în aproape toate domeniile. Importanta expertizei este subliniata de faptul ca exista obligativitatea legala a efectarii ei în anumite situatii. Totusi, trebuie subliniat ca expertiza este necesara numai în acele cazuri în care exista posibilitatea de a interpreta în mod diferit probleme a caror solutionare necesita cunostinte specializate.

Importanta pe care schimburile comerciale le au, volumul si varietatea mare a marfurilor care fac obiectul comertului, precum si importanta care se da problemei calitatii marfurilor care se afla în circuitul comercial au facut ca expertizarea calitatii marfurilor sa devina un domeniu important de expertiza.

În cadrul ei, expertiza merceologica este expertiza utilizata pentru cercetarea si clarificarea unor probleme controversate privind practica comertului cu marfuri.

Preview document

Expertiza Merceologică - Pagina 1
Expertiza Merceologică - Pagina 2
Expertiza Merceologică - Pagina 3
Expertiza Merceologică - Pagina 4
Expertiza Merceologică - Pagina 5
Expertiza Merceologică - Pagina 6
Expertiza Merceologică - Pagina 7
Expertiza Merceologică - Pagina 8
Expertiza Merceologică - Pagina 9
Expertiza Merceologică - Pagina 10
Expertiza Merceologică - Pagina 11
Expertiza Merceologică - Pagina 12
Expertiza Merceologică - Pagina 13
Expertiza Merceologică - Pagina 14
Expertiza Merceologică - Pagina 15
Expertiza Merceologică - Pagina 16
Expertiza Merceologică - Pagina 17
Expertiza Merceologică - Pagina 18
Expertiza Merceologică - Pagina 19
Expertiza Merceologică - Pagina 20
Expertiza Merceologică - Pagina 21
Expertiza Merceologică - Pagina 22
Expertiza Merceologică - Pagina 23
Expertiza Merceologică - Pagina 24
Expertiza Merceologică - Pagina 25
Expertiza Merceologică - Pagina 26
Expertiza Merceologică - Pagina 27
Expertiza Merceologică - Pagina 28
Expertiza Merceologică - Pagina 29
Expertiza Merceologică - Pagina 30
Expertiza Merceologică - Pagina 31
Expertiza Merceologică - Pagina 32
Expertiza Merceologică - Pagina 33
Expertiza Merceologică - Pagina 34
Expertiza Merceologică - Pagina 35
Expertiza Merceologică - Pagina 36
Expertiza Merceologică - Pagina 37
Expertiza Merceologică - Pagina 38
Expertiza Merceologică - Pagina 39
Expertiza Merceologică - Pagina 40
Expertiza Merceologică - Pagina 41
Expertiza Merceologică - Pagina 42
Expertiza Merceologică - Pagina 43
Expertiza Merceologică - Pagina 44
Expertiza Merceologică - Pagina 45
Expertiza Merceologică - Pagina 46
Expertiza Merceologică - Pagina 47
Expertiza Merceologică - Pagina 48
Expertiza Merceologică - Pagina 49
Expertiza Merceologică - Pagina 50
Expertiza Merceologică - Pagina 51
Expertiza Merceologică - Pagina 52
Expertiza Merceologică - Pagina 53
Expertiza Merceologică - Pagina 54
Expertiza Merceologică - Pagina 55
Expertiza Merceologică - Pagina 56
Expertiza Merceologică - Pagina 57
Expertiza Merceologică - Pagina 58
Expertiza Merceologică - Pagina 59
Expertiza Merceologică - Pagina 60
Expertiza Merceologică - Pagina 61
Expertiza Merceologică - Pagina 62
Expertiza Merceologică - Pagina 63
Expertiza Merceologică - Pagina 64
Expertiza Merceologică - Pagina 65
Expertiza Merceologică - Pagina 66
Expertiza Merceologică - Pagina 67
Expertiza Merceologică - Pagina 68
Expertiza Merceologică - Pagina 69
Expertiza Merceologică - Pagina 70
Expertiza Merceologică - Pagina 71
Expertiza Merceologică - Pagina 72
Expertiza Merceologică - Pagina 73
Expertiza Merceologică - Pagina 74
Expertiza Merceologică - Pagina 75
Expertiza Merceologică - Pagina 76
Expertiza Merceologică - Pagina 77
Expertiza Merceologică - Pagina 78
Expertiza Merceologică - Pagina 79
Expertiza Merceologică - Pagina 80
Expertiza Merceologică - Pagina 81
Expertiza Merceologică - Pagina 82
Expertiza Merceologică - Pagina 83
Expertiza Merceologică - Pagina 84
Expertiza Merceologică - Pagina 85
Expertiza Merceologică - Pagina 86
Expertiza Merceologică - Pagina 87
Expertiza Merceologică - Pagina 88
Expertiza Merceologică - Pagina 89
Expertiza Merceologică - Pagina 90
Expertiza Merceologică - Pagina 91
Expertiza Merceologică - Pagina 92
Expertiza Merceologică - Pagina 93
Expertiza Merceologică - Pagina 94
Expertiza Merceologică - Pagina 95
Expertiza Merceologică - Pagina 96
Expertiza Merceologică - Pagina 97
Expertiza Merceologică - Pagina 98
Expertiza Merceologică - Pagina 99
Expertiza Merceologică - Pagina 100
Expertiza Merceologică - Pagina 101
Expertiza Merceologică - Pagina 102
Expertiza Merceologică - Pagina 103
Expertiza Merceologică - Pagina 104
Expertiza Merceologică - Pagina 105
Expertiza Merceologică - Pagina 106
Expertiza Merceologică - Pagina 107
Expertiza Merceologică - Pagina 108
Expertiza Merceologică - Pagina 109
Expertiza Merceologică - Pagina 110
Expertiza Merceologică - Pagina 111
Expertiza Merceologică - Pagina 112
Expertiza Merceologică - Pagina 113
Expertiza Merceologică - Pagina 114
Expertiza Merceologică - Pagina 115
Expertiza Merceologică - Pagina 116
Expertiza Merceologică - Pagina 117
Expertiza Merceologică - Pagina 118
Expertiza Merceologică - Pagina 119
Expertiza Merceologică - Pagina 120
Expertiza Merceologică - Pagina 121
Expertiza Merceologică - Pagina 122
Expertiza Merceologică - Pagina 123
Expertiza Merceologică - Pagina 124
Expertiza Merceologică - Pagina 125
Expertiza Merceologică - Pagina 126
Expertiza Merceologică - Pagina 127
Expertiza Merceologică - Pagina 128
Expertiza Merceologică - Pagina 129
Expertiza Merceologică - Pagina 130
Expertiza Merceologică - Pagina 131
Expertiza Merceologică - Pagina 132
Expertiza Merceologică - Pagina 133
Expertiza Merceologică - Pagina 134
Expertiza Merceologică - Pagina 135
Expertiza Merceologică - Pagina 136
Expertiza Merceologică - Pagina 137
Expertiza Merceologică - Pagina 138
Expertiza Merceologică - Pagina 139
Expertiza Merceologică - Pagina 140
Expertiza Merceologică - Pagina 141
Expertiza Merceologică - Pagina 142
Expertiza Merceologică - Pagina 143
Expertiza Merceologică - Pagina 144
Expertiza Merceologică - Pagina 145
Expertiza Merceologică - Pagina 146
Expertiza Merceologică - Pagina 147
Expertiza Merceologică - Pagina 148
Expertiza Merceologică - Pagina 149
Expertiza Merceologică - Pagina 150
Expertiza Merceologică - Pagina 151
Expertiza Merceologică - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Merceologica.doc

Alții au mai descărcat și

Cursuri design și estetică

ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu...

Arhivistică și documentaristică

Termenul de „arhivă” ce-l vom utiliza cu insistenţă pe parcursul cursului de faţă are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, desemnează ansamblul de...

Curs de Conducere Preventivă

Conducerea preventivă reprezintă comportamentul rutier al participanţilor la trafic care asigură evitarea producerii unui accident, prin...

Inginerie Seismică

1.1. Introducere În medie peste 10000 de persoane au decedat anual din cauza cutremurelor de pamânt în secolul 20 (Bolt, 2001, vezi Figura 1.1)....

Logistică

Proiectarea sistemelor de producție Proiectarea sistemului de producţie include layout-ul secţiilor componente, amplasarea fabricii, proiectarea...

Catedra militară

Tema 1: “Informaţii din balistica interioară şi exterioară.” Subiecte de studiu. 1. Informaţii despre balistica interioară. 2. Informaţii...

Creditul și Dobânda

1. Creditul 1.1. Continutul si functiile creditului Pentru definirea creditului, este necesara prezentarea a trei opinii care s-au conturat cu...

Te-ar putea interesa și

Raport de Expertiză Merceologică

Judecatoria Bucuresti Dosar nr. 730886/24.10.2007 Termen: 24.01.2008 1. Preambul Subsemnatul Constantinescu Armand Corneliu, cu domiciliul n...

Merceologia și Expertiza Ceaiului

CAPITOLUL I DESCRIEREA PRODUSULUI AGROALIMENTAR,CEAIUL Capitolul I. 1. Istoria ceaiului „Ceaiul” şi toate variaţiile de ortografie şi pronunţie...

Expertiză merceologică

EXPERTIZA MERCEOLOGICA Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist, care are calitatea de expert, cu sensul de a stabili...

Raport de expertiză tehnico-merceologică

Tribunalul Braşov Dosar nr. 12345/15.02.2010 RAPORT DE EXPERTIZARE SI EVALUARE 1. Preambulul Subsemnatul Ilie Iulian, cu domicililu în...

Expertiza merceologică a medicamentelor

Capitolul 1. Descrierea medicamentelor. Primul capitol se concentrează pe apariția,definirea și descrierea medicamentelor. Medicamentul este o...

Sistematica mărfurilor alimentare și particularitățile compoziției lor surse de litigii generatoare de expertize merceologice

Argument Falsificarea produselor s-a practicat din cele mai vechi timpuri, fiind o sursă de venit ilicită. Falsificarea produselor este o manoperă...

Raport de Expertiză Merceologică

1. Preambulul Subsemnata, Blaj Nicoleta, expert tehnic jurist şi evaluator de bunuri mobile, atestată de către Ministerul Justiţiei – Biroul...

Expertiză merceologică - aflatoxina

Micotoxinele sunt substante chimice produse de anumite specii de mucegaiuri (Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Trichothecium etc.). Ele pot fi...

Ai nevoie de altceva?