Expertiza Merceologica

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Expertiza Merceologica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 152 de pagini .

Profesor: V. Balaure

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Alte Domenii, Economie

Cuprins

Cap. 1. Introducere în expertiza si în expertiza calitatii marfurilor 5
1.1. Aspecte generale ale expertizei 5
1.1.1. Definirea expertizei si locul expertizei calitatii marfurilor 5
1.1.2. Clasificarea expertizelor 6
1.1.3. Obiectul si metodele expertizei merceologice 7
1.1.4. Calitatea de expert 9
1.2. Metodologia efectuarii expertizei merceologice 12
1.2.1. Acceptarea expertizei 12
1.2.2. Pregatirea expertizei 13
1.2.3. Investigarea obiectului expertizei 15
1.2.4. Elaborarea raportului de expertiza 18
1.2.5. Analiza raportului de expertiza 19
1.2.6. Efectuarea suplimentului de expertiza 20
1.2.7. Efectuarea unei noi expertize 21
Cap. 2. Caliatea marfurilor ca obiect al expertizei 21
2.1. Calitatea marfurilor 21
2.2. Controlul calitatii 25
2.2.1. Nivel de calitate acceptabil si nivel de calitate tolerat 27
2.2.2. Nivelul de control 28
2.2.3. Planul de control prin sondaj 29
2.3. Fiabilitatea 31
2.4. Managementul calitatii 33
2.5. Certificarea calitatii 37
2.5.1. Certificarea calitatii în Uniunea Europeana 40
2.5.2. Certificarea calitatii în România 42
2.6. Probleme specifice ale determinarii calitatii loturilor de marfuri în expertiza merceologica 43
2.6.1. Metodologia generala de determinare a calitatii produselor în expertiza merceologica 44
2.6.2. Particularitati ale determinarii si analizei calitatii produselor noi 48
2.7. Costurile calitatii 54
2.7.1. Generalitati 54
2.7.2. Definitii privind costurile calitatii 55
2.7.3. Evaluarea costurilor calitatii 56
2.7.3.1. Macromodele 57
2.7.3.2. Principii ale calculului costurilor calitatii 58
2.7.4. Modalitati de calcul al costurilor calitatii 60
2.7.5. Modalitati de analiza a costurilor calitatii 62
2.7.6. Rolul analizei costurilor calitatii 63
2.8. Calitatea marfurilor si protectia mediului 64
Cap.3. Standardele ca element de referinta în expertiza calitatii 66
3.1. Definitii si generalitati 66
3.2. Clasificarea standardelor 67
3.3. Standardizarea nationala 68
3.4. Standardizarea internationala 70
3.5. Standardele ca documente de referinta în expertiza 73
Cap.4. Aspecte ale dreptuluide proprietate industriala cu aplicatii în expertizarea calitatii produselor 73
4.1. Definirea proprietatii industriale 74
4.2. Creatii intelectuale industriale 75
4.2.1. Inventia 75
4.2.2. Know – how 79
4.3. Semnele distinctive ale activitatii industriale 80
4.3.1. Marcile de fabrica, de comert si de serviciu 80
4.3.2. Firma si emblema comerciala 85
4.3.3. Protectia indicatiilor geografice 89
4.3.4. Marcarea ecologica a produselor 89
Cap.5. Surse de litigii generatoare de expertize 92
5.1. Litigii în eperziza merceologica 92
5.2. Localizarea sursei litigiului 94
Cap. 6. Expertiza unor etape ale circuitului tehnico – economic al marfurilor 96
6.1. Obligatiile si raspunderile partilor în circuitul tehnico – economic al marfurilor 96
6.2. Expertizarea receptiei calitative 99
6.2.1. Receptia loturilor de marfuri 99
6.2.2. Organizarea receptiei calitative a loturilor de marfuri 101
6.2.3. Particularitatile expertizarii receptiei 102
6.2.4. Consecintele livrarii marfurilor necorespunzatoare calitativ 103
6.3. Expertiza merceologica în litigiile privind pastrarea marfurilor 105
6.3.1. Factorii care influenteaza depozitarea produselor 105
6.3.2. Regimul optim de pastrare a marfurilor 106
6.3.3. Factorii de mediu ai spatiilor de depozitare 107
6.3.4. Modificari calitative ale marfurilor în timpul depozitarii 115
6.3.5. Perisabilitatea marfurilor 120
6.4. Expertiza merceologica a marfurilor degradate în timpul transportului 120
6.4.1. Factorii care influenteaza stabilitatea marfurilor în timpul transportului

Extras din document

Relatiile, uneori conflictuale, dintre partenerii din diverse domenii si problemele complexe pe care organele judiciare le au de solutionat obliga partenerii si în special organele judiciare la consultarea specialistilor si la mijloacele de proba oferite de acestia pentru stabilirea adevarului. Cu alte cuvinte se apeleaza la expert si expertiza.

Termenul de "expertiza" deriva din latinescul "experior" (a încerca, a proba) si are semnificatia de cercetare a unei probleme de catre un specialist într-un anumit domeniu. Scopul cercetarii este de a elucida unele chestiuni de fapt în fata unor organe judiciare sau în fata partenerilor unui contract.

Expertiza foloseste mijloacele stiintei si tehnicii pentru a furniza organelor judiciare, agentilor economici sau partenerilor în litigiu probe concludente pentru ca acestia sa poata lua hotarâri juste.

Expertiza se poate defini ca mijlocul de proba prin care, în baza unei cercetari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care l-a împuternicit concluzii motivate stiintific cu privire la faptele pentru a caror elucidare sunt necesare cunostinte specializate.*

Subliniind importanta expertizei, trebuie totusi mentionat faptul ca opinia expertului nu are o forta probanta absoluta, ci doar ajuta organul judiciar sau partenerii sa îsi formeze o opinie proprie în vederea luarii unei hotarâri juste. Luarea deciziei este supusa liberei aprecieri a organului judiciar care nu este obligat sa îsi întemeieze decizia numai pe baza opiniei expertului.

Expertul trebuie sa îsi limiteze competenta la domeniul specialitatii sale, în domeniul judiciar instanta fiind pe deplin competenta. Dreptul de a judeca si hotarî este atributul exclusiv al instantei în baza principiului fundamental al intimei convingeri a judecatorului.

Rezulta, deci, doua concluzii importante:

- Expertiza se dispune pentru a prezenta o opinie fundamentata stiintific, pentru a executa o operatie materiala pe care instanta nu o poate efectua, ori pentru descoperirea si punerea în evidenta a unor date si fapte importante pentru obiectul cauzei si comensurarea unor probe.

- Nu se poate dispune o expertiza careia sa i se transfere sarcina de a judeca fondul litigiului.

Progresul stiintei si tehnicii si extinderea relatiilor umane potential generatoare de litigii a dus la cresterea numarului de expertize si la extinderea experizei în aproape toate domeniile. Importanta expertizei este subliniata de faptul ca exista obligativitatea legala a efectarii ei în anumite situatii. Totusi, trebuie subliniat ca expertiza este necesara numai în acele cazuri în care exista posibilitatea de a interpreta în mod diferit probleme a caror solutionare necesita cunostinte specializate.

Importanta pe care schimburile comerciale le au, volumul si varietatea mare a marfurilor care fac obiectul comertului, precum si importanta care se da problemei calitatii marfurilor care se afla în circuitul comercial au facut ca expertizarea calitatii marfurilor sa devina un domeniu important de expertiza.

În cadrul ei, expertiza merceologica este expertiza utilizata pentru cercetarea si clarificarea unor probleme controversate privind practica comertului cu marfuri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza Merceologica.doc