Informatica Economica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Informatica Economica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 99 de pagini .

Profesor: Serbanescu Luminita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. SISTEME DE CALCUL 2
1.1 SCHEMA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE CALCUL. 3
1.2 STRUCTURA ŞI ARHITECTURA CALCULATOARELOR DE TIP PC 4
1.2.1 Unitatea centrală de prelucrare (UC) 4
1.2.1.1 Micorprocesorul 5
1.2.1.2 Memoria internă 9
1.2.2 Dispozitivele ce au funcţii şi de intrare şi de ieşire 11
1.2.3 Dispozitive de intrare 13
1.2.4 Dispozitivele de ieşire 15
2. SISTEME DE OPERARE 17
2.1 TIPURI DE SISTEME DE OPERARE 17
2.2 TERMINOLOGIA FOLOSITĂ ÎN INFORMATICĂ 18
3. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS 22
3.1 PORNIREA ŞI OPRIREA CALCULATORULUI 24
3.2 ELEMENTE ŞI CONCEPTE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS 25
3.3 ELEMENTELE ECRANULUI 27
3.4 FOLOSIREA MOUSE-ULUI 29
3.5 SCURTĂTURILE 31
3.6 FERESTRE WINDOWS 35
3.6.1 Elementele unei ferestre 36
3.6.2 Operaţii care pot fi realizate cu ferestrele 49
3.6.3 Controalele utilizate într-o fereastră Windows 52
3.7 CELE MAI UTILIZATE COMENZI ALE SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS 55
3.7.1 Crearea unui obiect 55
3.7.2 Deschiderea obiectelor 57
3.7.3 Transferul de informaţii între obiectele Windows. 58
3.7.3.1 Transferul simplu de informaţii – copierea şi mutarea obiectelor. 58
3.7.3.2 Transferul prin înlănţuirea(legarea) şi încapsularea obiectelor - OLE - Object Linking and Embedding. 59
3.7.3.3 Transferul obiectelor programabile(controale) prin tehnologia Automation. Obiecte ActiveX. 60
3.7.4 Ştergerea obiectelor 61
3.7.5 Redenumirea unui obiect 64
3.7.6 Afişarea proprietăţilor unui obiect 64
3.7.7 Alte operaţii lansate din meniul contextual 66
3.7.7.1 Meniul contextual al unui folder 66
3.7.7.2 Meniul contextual al unui fişier 66
3.8 BARA DE OPERAŢII (TASKBAR) 67
3.8.1 Configurarea taskbar-ului şi a meniului butonului START 68
3.8.2 Butonul START 76
3.8.2.1 Secţiunea RUN 78
3.8.2.2 Secţiunea SEARCH 78
3.8.2.3 Secţiunea HELP AND SUPPORT 81
3.8.2.4 Secţiunea All Programs 82
3.8.2.4.1 Utilitare Windows ce se găsesc în grupul Accessories 83
3.8.2.5 Opţiuni de configurare a sistemului de operare – CONTROL PANEL 85

Extras din document

1. Sisteme de calcul

Definiţie: Un sistem de calcul este un ansamblu de componente hardware (dispozitive) şi componente software (sistem de operare şi programe specializate) ce oferă servicii utilizatorului pentru coordonarea şi controlul executării operaţiilor prin intermediul programelor.

Orice sistem de calcul (computer system) pentru a realiza funcţiile sale de bază trebuie să execute următoarele operaţii:

- introducere date (citire) - I

- memorare date şi instrucţiuni (reprezentare) - M

- prelucrare date şi instrucţiuni (procesare) - P

- ieşire date (scriere) - O

Funcţionarea unui sistem de calcul are loc după următoarea schemă de principiu:

Calculatoarele electronice se pot clasifica după:

- tip - există calculatoare numerice (cele uzuale), în care informaţiile se reprezintă prin numere sau calculatoare analogice, în care informaţia se reprezintă prin mărimi fizice (de exemplu: lungime, arie, tensiune). Ultimele sunt compuse din dispozitive elementare care efectuează anumite operaţii şi sunt conectate astfel încât să rezolve problemele dorite.

- capacitate - se măsoară numărul de operaţii care pot fi efectuate într-o unitate de timp (viteza de lucru) şi volumul de date care se pot reţine în memoria internă

- destinaţie - există calculatoare universale, care rezolvă tipuri variate de probleme sau calculatoare specializate în rezolvarea unui anumit tip de problemă, cum ar fi de exemplu, editarea de texte sau un proces tehnologic

- arhitectură (modul de structurare a componentelor) - în evoluţia cronologică a calculatoarelor electronice se remarcă câteva configuraţii principale:

- sistemele de calcul independente, reprezentate de sistemele medii-mari (corespunzătoare generaţiei a treia de calculatoare), minicalculatoare, microcalculatoare şi supercalculatoare

- sisteme de calcul cuplate la procese tehnologice

- sistemele de calcul formate din mai multe calculatoare interconectate - reţelele de calculatoare.

1.1 Schema generală a unui sistem de calcul.

Un calculator este proiectat într-o structură etajată. În aceasta, fiecare componentă, foloseşte informaţiile din modulul inferior, le prelucrează şi le oferă modulului superior. În felul acesta un modul nu va lucra decât cu informaţiile etajului inferior cu care se învecinează, el nefiind influenţat de celelalte etaje inferioare. Standardizarea legăturilor de intrare şi ieşire al fiecărui modul, face posibilă abordarea realizării separate a unui modul, deci a creşterii eficienţei şi productivităţii în realizarea acestora, ceea ce a permis practic marile progrese din ultimii ani în domeniul tehnicii de calcul.

Există următoarele patru module principale ale unui sistem de calcul:

- Hardware

- Bios

- Sistemul de operare(SO)

- Aplicaţii

Se pot preciza următoarele lucruri:

- Hardware, reprezintă dispozitivele şi echipamentele componente ale unui sistem de calcul, cum ar fi: tastatura, ecranul, imprimanta, discul fix, discul flexibil, scanner-ul, modemul, etc.

- Bios-ul este o interfaţă între Hardware şi Sistemul de operare, în sensul că el pune la dispoziţia acestuia din urmă module care pot acţiona toate dispozitivele calculatorului. Reprezintă un set de instrucţiuni care asigură serviciile de intrare ieşire. O parte se găseşte in memoria ROM, iar cealaltă in fişierele sistemului de operare

- Sistemul de operare(SO), funcţionează pe un anumit Bios. El nefiind învecinat direct cu Hardware-ul, nu este dependent de acesta. Deci un SO, va fi proiectat pentru un anumit Bios, nu pentru un anumit Hardware. Sistemul de operare reprezintă un ansamblu de rutine sau programe cu ajutorul cărora se realizează interfaţa utilizator-sistem de calcul.

- Aplicaţiile, sunt vecine numai cu SO. Ele sunt proiectate să funcţioneze pe un anumit SO, problemele legate de Hardware sau Bios, pe care sunt efectiv executate nefiind necesar a fi cunoscute la nivelul acestora. Reprezintă un program sau un set de programe care face apel la sistemul de operare şi manipulează fişiere de date, permiţând utilizatorului sa rezolve o anumită problemă. Pot fi programe care prelucrează texte, calcul tabelar, reprezentări grafice, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Economica.doc

Alte informatii

Serbanescu Luminita