Informatica Manageriala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Informatica Manageriala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc de 163 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

TEMA I

ORGANIZAREA INFORMAŢIEI

Unităţi de învăţare:

- Date şi informaţii

- Tipuri de fişiere

- Directoare şi dosare (foldere) în sistemele de operare

- Dispozitive de calcul

Obiectivele temei:

- înţelegerea conceptelor şi formarea perspectivei asupra informaticii manageriale;

- cunoaşterea conceptelor de date, informaţii, fişiere (extensii, clasificare, proprietăţi) directoare şi foldere;

- prezentarea caracteristicilor dispozitivelor de calcul.

Timpul alocat temei: 2 ore

Bibliografie recomandată:

BUŞE Florian, Informatica managerială, Ed. Călăuza, Deva, 1998

BUŞE Florian, Utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul managerial, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

LAFORE Robert, Structuri de date şi algoritmi în Java. Editura Teora, 1999

PURCĂRU Ion, Informaţie şi corelare. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1988

1.1. Date şi informaţii

Datele privesc evenimentele primare, colectate pentru informare sau rezolvarea unor probleme sau situaţii.

Informaţiile sunt mesaje obţinute prin prelucrarea datelor, calcule, sortări, clasificări.

Pentru a deveni informaţii, datele privitoare la obiectul de activitate trebuie prelucrate în concordanţă cu cerinţele informaţionale, adică culegerea datelor şi prelucrarea lor şi apoi distribuirea lor la factorii de decizie.

Datele supuse prelucrării sunt introduse în calculator sub formă de date numerice (cifre) şi date alfanumerice (litere, cifre şi alte caractere speciale).

Informatica se defineşte ca ştiinţa care prelucrează datele prin mijloace electronice.

In dezvoltarea informaticii se pot distinge patru etape:

- Etapa 1940…1960, în care informatica are un caracter de noutate şi pătrunde în statele majore ale armatei americane, universităţi şi institute de cercetare.

- Etapa 1960…1970, în care informatica a pătruns în întreprinderi şi mai ales în companii comerciale şi petroliere.

- Etapa 1970…1990, în care informatica s-a bazat mai ales pe realizarea şi utilizarea calculatoarelor de medie capacitate. Informatica a pătruns în toate domeniile vieţii cotidiene, dar mai ales în activitatea militară, economică, cercetare ştiinţifică şi învăţământ.

- Etapa 1990…2000 şi continuare, când au luat amploare utilizarea PC-lor care au pătruns în toate domeniile de activitate economică şi socială, inclusiv în casele oamenilor. Totodată au apărut calculatoarele inteligente care îşi dezvoltă programele proprii de organizare şi de recunoaşterea mediului inclusiv vocile şi scrisurile oamenilor cu care sunt în contact.

Intrucât calculatoarele lucrează cu circuite integrate care nu cunosc decât două stări distincte (deschis – off, închis – on), cea mai mică unitate care este prezentată în informatică se numeşte bit (BInary digiT).

In prezent calculatoarele lucrează cu cea mai mică unitate de date ce este adresată memoriei calculatorului, şi care se numeşte byte sau octet, care este o succesiune de 8 biţi.

Multipli unui byte, folosiţi în mod obişnuit în literatura de specialitate sunt:

- 1 KiloBytes (KB) = 1.024 bytes;

- 1 MegaBytes (MB) = 1.024 KB;

- 1 GigaBytes (GB) = 1.024 MB;

- 1 TeraBytes (TB) = 1.024 GB.

Reprezentarea în memorie a datelor şi informaţiilor se realizează la nivel de:

- byte – semicuvânt de 8 biţi;

- cuvânt de memorie –reprezentat prin 2 byte, respectiv 16 biţi;

- dublu cuvânt – reprezentat prin 4 bytes, respectiv 32 biţi;

- cvadriplu cuvânt – reprezentat prin 8 bytes.

1.2. Concepte cu care operează sistemul de operare

Sistemul de operare foloseşte următoarele concepte:

- fişier;

- nume de dispozitiv;

- director;

- cale de director;

- dispozitiv implicit;

- director curent;

- referirea fişierelor

- dosar.

1.2.1. Difereţa dintre MS-DOS şi WINDOWS

Sistemul de operare MS-DOS este un sistem de operare rezident pe disc, compus din trei straturi:

- BIOS (Basic Input-Output System) - componenta care tratează intrările si ieşirile din sistem;

- BDOS (Basic Disk Operating System) – componenta care tratează operaţiile cu discul;

- SHELL – asigură interfaţa dintre sistem şi utilizator (command.com).

Sistemul de operare WINDOWS include:

1. Un sistem de fişiere cu rol de organizare a muncii utilizatorului: poate gestiona operaţii de tipărire, trimitere sau primire a mesajelor prin fax sau e-mail, permite rularea mai multor programe în acelaşi timp (multitasking).

2. Facilităţi grafice, meniuri, comenzi şi casete de dialog.

Componente ale sistemului de operare WINDOWS:

- program manager

- file manager

- print manager

- accessories

- control panel.

Fisiere in arhiva (11):

 • Tema I. Organizarea informatiei.doc
 • Tema II. Informatia si managementul in firma.doc
 • Tema III. Fundamentele organizationale ale sistemelor inform.doc
 • Tema IV. Sisteme informatice pentru management.doc
 • Tema IX. Tehnologia client server.doc
 • Tema V. Reteaua de calculatoare ca infrastructura informatio.doc
 • Tema VI. Teoria bazelor de date si a sistemelor de gestiune .doc
 • Tema VII. Managementul documentelor electronice din cadrul f.doc
 • Tema VIII. Tehnologiile workflow si aplicatii in gestionarea.doc
 • Tema X. Sistemele ERP (Enterprise resource planing).doc
 • Test de autoevaluare.doc