instalatii incendiu

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2543
Mărime: 230.18KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

INSTALATII DE STINGERE CU APA . 1

Hidranþi de incendiu interiori . 2

Coloane uscate . 2

Hidranþi de incendiu exteriori . 2

Instalaþii cu sprinklere . 3

Instalaþii cu drencere . 3

Instalaþii de stingere cu apã pulverizatã . 3

Instalaþii de stingere cu ceaþã de apã . 4

INSTALAÞII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR . 5

INSTALAÞII PENTRU ILUMINAT DE SIGURANÞÃ . 6

Pentru continuarea lucrului . 6

Pentru intervenþii . 6

Pentru evacuare . 7

Pentru circulaþie . 7

Împotriva panicii . 7

Pentru veghe . 7

Pentru marcarea hidranþilor interiori . 7

TIPURI DE ILUMINAT DE SIGURANÞÃ. 8

Tipul 1: . 8

Tipul 2: . 8

Tipul 3: . 8

Tipul 4: . 9

Extras din document

INSTALATII DE STINGERE CU APA

Hidranþi de incendiu interiori

a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i B),

indiferent de aria construitã

b. Construc.ii civile (publice) cu aria construitã mai mare de 600 mp .i mai mult de 4

niveluri supraterane, cu excep.ia imobilelor de locuit

c. Clãdiri înalte .i foarte înalte, precum .i construc.ii cu sãli aglomerate, indiferent de

destina.ie, arie construitã .i numãr de niveluri

d. Construc.ii de produc.ie sau depozitare din categoriile A, B sau C pericol de incendiu,

cu arii construite de minim 750 mp .i densitatea sarcinii termice mai mare de 420

MJ/mp

e. Depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înãl.ime) .i

densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp, indiferent de aria construitã

f. Construc.ii sau spa.ii publice (cu excep.ia locuin.elor) .i de produc.ie sau depozitare

subterane, cu aria desfã.uratã mai mare de 600 mp

g. Parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme .i cele

supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri

• Se asigurã protejarea fiecãrui punct cu cel puþin 2 jeturi în funcþiune

simultanã pentru:

1. Încãperi sau grupuri de încãperi cu risc mare .i foarte mare (categoria A, B sau C pericol de incendiu)

.i la depozitele cu stive înalte (peste 6 m), care au un volum mai mare de 5000 mc

2. Clãdiri civile (publice) înalte .i foarte înalte

3. Clãdiri pentru comer. cu un volum mai mare de 5000 mc

4. Sãli aglomerate (numai sala, scena, depozitele .i atelierele conexe)

*Pentru clãdirile echipate cu instala.ii automate de stingere se asigurã un singur jet

Coloane uscate

a. La toate clãdirile civile (publice) înalte .i foarte înalte

Hidranþi de incendiu exteriori

a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i B)

b. Clãdiri înalte .i foarte înalte, precum .i construc.ii cu sãli aglomerate

c. Construc.ii închise de comer. sau sport, cu capacitate de primire mai mare de 500 de

persoane

d. Construc.ii de învã.ãmânt, culturã sau de ocrotirea sãnãtã.ii, cu mai mult de 2

niveluri

e. Construc.ii de turism cu mai mult de 4 niveluri

f. Construc.ii de produc.ie sau depozitare din categoriile A, B sau C pericol de incendiu,

cu un volum mai mare de 5000 mc

g. Depozite cu stive înalte (peste 6 m înãl.ime) din categoriile A, B sau C pericol de

incendiu, cu aria mai mare de 750 mp

h. Depozite deschise pentru materiale sau substan.e combustibile, cu aria mai mare de

2000 mp

i. Parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme .i cele

supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri

j. Construc.ii subterane (cu excep.ia parcajelor) cu aria mai mare de 750 mp

Instalaþii cu sprinklere

a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i B) cu

densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp

b. Clãdiri înalte .i foarte înalte cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp,

cu excep.ia locuin.elor

c. Platouri de filmare amenajate .i închise, studiouri de televiziune .i scene amenajate,

cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele .i atelierele anexã ale

acestora

d. Construc.ii de produc.ie din categoriile A, B sau C pericol de incendiu cu aria

construitã mai mare de 2000 mp .i totodatã cu densitatea sarcinii termice mai mare

de 420 MJ/mp

e. Clãdiri publice cu aria mai mare de 1250 mp .i densitatea sarcinii termice mai mare

de 840 MJ/mp, cu excep.ia locuin.elor

f. Construc.ii (încãperi) destinate depozitãrii materialelor combustibile cu aria mai mare

de 750 mp .i densitatea sarcinii termice mai mare de 1680 MJ/mp

g. Depozitele cu stive înalte (peste 6m) .i densitatea sarcinii termice mai mare de 420

MJ/mp

h. Garaje subterane pentru mai mult de 50 de autoturisme, precum .i cele supraterane

închise cu mai mult de 3 niveluri

Instalaþii cu drencere

a. Încãperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru

avioane, garaje mari, etc., unde, din cauza propagãrii rapide a focului sau din alte

considerente nu pot fi utilizate cu destulã eficien.ã alte mijloace de stingere

b. Scenele teatrelor, expozi.ii .i alte sãli aglomerate, în care publicul se aflã în prezen.a

unor mari cantitã.i de substan.e combustibile

c. Depozite cu materiale sau substan.e combustibile cu degajãri mari de cãldurã

(cauciuc, celuloid, alcooli, etc.)

Preview document

instalatii incendiu - Pagina 1
instalatii incendiu - Pagina 2
instalatii incendiu - Pagina 3
instalatii incendiu - Pagina 4
instalatii incendiu - Pagina 5
instalatii incendiu - Pagina 6
instalatii incendiu - Pagina 7
instalatii incendiu - Pagina 8
instalatii incendiu - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Conditii de Dotare cu Instalatii de Incendiu.pdf

Alții au mai descărcat și

Instalații de Stingere cu Ceață de Apă

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul...

Instalatii si Echipamente pentru Ventilare si Climatizare in Bucatarii Mari

INTRODUCERE Necesitatea ventilării şi climatizării bucătăriilor industriale. În bucătăriile industriale condiţiile de lucru sunt extrem de grele,...

Riscurile Organizaționale

1. Noţiuni introductive în teoria riscurilor. Tipologia riscurilor Orice activitate umană implică un risc. Din acest motiv, riscurile au...

Riscuri

INTRODUCERE Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să...

Urbanism

Norma juridica : Reguli de conduita generala, impersonala si obligatorie, instituita sau semnata de stat a carei îndeplinire se realizeaza cu...

Știința Materialelor

CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor...

Logistica

Proiectarea sistemelor de producție Proiectarea sistemului de producţie include layout-ul secţiilor componente, amplasarea fabricii, proiectarea...

Chestionarul

Chestionarul 1. Definirea chestionarelor Chestionarul este una dintre tehnicile cele mai frecvent utilizate în ştiinţele socio-umane. O anchetă,...

Ai nevoie de altceva?