Legislatia internationala, europeana si nationala privind substantele chimice periculoase

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Legislatia internationala, europeana si nationala privind substantele chimice periculoase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 97 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE ...3
Capitolul 1. CONTRAVENTIA .4
1.1 Introducere ...4
1.2 Definiția contravenției .5
1.3 Prevederea faptei de către actul normativ 6
1.4 Autoritatile publice abilitate să stabilească fapte contravenționale .6
1.5 Trăsăturile contravenției ..7
1.6 Obiectul contravenției 9
1.7 Subiecții contravenției 9
1.8 Latura obiectivă .11
1.9 Latura subiectivă 11
1.10 Cauzele care înlătură caracterul contravențional al unei fapte .12
1.11 Cauzele care înlătură raspunderea contravenționala .17
1.12 Căile de atac în domeniul contravențional 22
1.13 Executarea amenzii contravenționale ...23
1.14 Executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității 24
2. Capitolul 2. INFRACTIUNEA .25
2.1. Aspecte generale privind infracțiunea 25
2.2 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii 26
2.3. Participantii la savarsirea de infractiuni 30
2.4. Subiectul infracțiunii ..31
2.5. Obiectul infracțiunii ...32
2.6. Latura obiectivă a infracțiunii 33
2.7. Cauzele justificative ...34
2.8.Cauzele de neimputabilitate 36
3. Capitolul 3. LEGISLATIA NATIONLA IN DIMENIUL SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE ..39 3.1. Trăsături generale ale substanțelor chimice periculoase 39
3.2. Termeni și definiții .41
3.3. Conținutul actelor normative care reglementează regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase ..54
3.4. Principiile legislației naționale în domeniul substanțelor chimice periculoase .55
3.5. Obiectivele actelor normative pe linie de substanțe chimice periculoase ..58
3.6. Cui se adresează actele normative care reglementează regimul produselor si substanțelor periculoase ...60
3.7. Domeniul de aplicare .62
3.8.Reguli procedurale ..64
3.9. Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase .67
EVALUAREA RISCULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI MEDIULUI .86
Fisa tehnică de securitate a substanțelor chimice periculoase ..90
Bibliografie ...94

Extras din document

INTRODUCERE

CE SUNT SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE?

Substanțe care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot cauza vătămari imediate oamenilor în timpul depozitării, manevr ării sau transportului si au o serie de efecte: incendiu, explozie, coroziune, otr ăvire. Substantele chimice sunt clasificate ca reprezentând pericole chimice daca sunt: explozive, gaze comprimate, lichide combustibile, inflamabile, instabile, reactive la apa, oxidante.

Substanțele chimice sunt clasificate ca reprezentând pericole asupra sănătății, daca:

- Pot cauza cancer

- Sunt otrăvitoare (toxice)

- Pot cauza văt ămări pielii, organelor interne sau sistemului nervos

- Sunt corozive - de ex. acizii

- Cauzează reacții alergice dupa expuneri repetate.

O substanță chimică poate fi formată din unul sau mai multe elemente chimice; în cazul al doilea substanța se mai numește și compus chimic.

Substantele si compusii chimici intervin in multe domenii: daca ne uitam putin in jurul nostru, totul este chimie: aerul,apa si solul contin elemete chimice indispensabile vietii omenesti.

Substantele chimice periculoase reprezinta produse (substante, amestecuri, solventi, etc.) care sunt periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.

Astfel, in acest sens sunt, atat la nivel national, cat si la nivel european o serie de institutii abilitate care reglementeaza inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea, etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor sau a amestecurilor periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.

La nivel national exista in cadrul Ministerului Mediului, Biroul Substante Periculoase cu o serie de atributii de coordonare a politicilor, activitatilor care asigura schimbul de informatii in domeniul substantelor periculoase.

La nivel european exista Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA) cu sediul la Helsinki, Finlanda, care reprezinta autoritatea de reglementare pentru punerea in aplicare a legislatiei la nivel de Uniune Europeana privind produsele chimice si care ajuta societatile sa respecte cerintele legale, in beneficiu sanatatii omului, dar si al mediului.

La nivelul Uniunii Europene exista cateva tipuri de regulamente care se aplica tuturor sectoarelor industriale in care se utilizeaza substante chimice periculoase, cat si intregului lant de aprovizionare.

Capitolul 1. CONTRAVENȚIA

1.1. Introducere

România, ca societate democratică europeană, se dezvoltă și evoluează în toate domeniile de activitate, pe baza unor legi, norme și reguli care formează în întregul lor un sistem de acte normative ce reglementează raporturile sociale care iau naștere între:

- persoanele fizice;

- persoanele juridice;

- persoanele fizice și persoanele juridice.

Dintre actele normative care reglementează, conduita cetățenilor, raporturile ce iau naștere între persoanele fizice și cele juridice, un rol deosebit îl au normele juridice, a căror nerespectare, în raport de caracterul și natura acestora, atrag răspunderi și sancțiuni de natură:

- contravențională;

- administrativă;

- penală;

- civilă, etc.

În funcție de pericolul social, de natura relațiilor sociale lezate, cât și de categoria organelor abilitate să le stabilească și să aplice sancțiunea, faptele de încălcare a normelor juridice se clasifică în:

- infracțiuni;

- contravenții;

- abateri disciplinare.

Ordo nanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor și Legea nr. 180/2002, reglementează și sancționează faptele de natură contravențională în țara noastră.

Ordo nanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, realizează cadrul juridic general al sancționării faptelor contravenționale și cuprinde principiile ge nerale de reglementare al acestora, delimitând organele competente abilitate să emite acte normative în care se stabilesc și se sancționează astfel de fapte, prevede procedura constatării și sancționării lor, precum și căile de atac împotriva procesului verball de constatare a contravenției.

Fisiere in arhiva (1):

  • Legislatia internationala, europeana si nationala privind substantele chimice periculoase.docx

Bibliografie

Cap. 1.
1. Legea 32 din 12 noiembrie 1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.
2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor.
3. Iulia Poenaru, Problemele legislației contravenționale, Dreptul nr.2 din 1998.
4. Mona Maria Pivniceru, Petre Susanu, Dan Tudorache- Contravenția, Îndrumar Teoretic și Practic, Institutul European, Iași, 1997.
5. Voicu Bara, Drept administrativ și Institutii politico-administrative ,ediția a II-a revizuită, Tipografia Somesului, Satu Mare, 2004.
6. Alexandru Ticlea, Reglementarea contravențiilor, ediția a IV-a, editura Lumina Lex, București 2006.
7. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ-volumul 2 Editura Allbeck, București 2002.
8. Ioan Alexandru, Mirela Carausan,Sorin Bucur, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, București 2005.
9. Dumitru Brezoianu, Drept administrativ roman, editura Lucretius, București 1997.
10. Mihai Adrian Hotca op.cit.
11. Mircea Preda op.cit.
12. Alexandru Negoiță, Drept administrativ și știința administrației, Editura Atlas Lex, București 1993.
13. Sentința civilă nr. 8418/1997, Judecătoria Drobeta Turnu Severin, citată în Alexandru Ticlea.
14. Ilie Iovanas, Drept administrativ și elemente ale științei administrației, Editura didactică și pedagogică, București 1977.
15. Emil Balan, Drept administrativ si procedura administrativa, Editura Universitară, București 2002.
16. Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ roman, editia a treia revazută și adaugită, Editura Lumina Lex, București 2002,
17. Anton Trailescu, Drept administrativ-Tratat elementar, editura Allbeck, București 2002.
...