Managementul calitatii totale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul calitatii totale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 67 de pagini .

Profesor: Conf. Dr.ing. N.Ş.Tomescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. CONCEPT, TERMINOLOGIE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII. ..4
1.1. Conceptul de management al calității ... 4
1.2. Conceptul de calitate totală ... 7
1.3. Conceptul de management total al calității (TQM) .10
2. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE MANGEMENTULUI CALITĂȚII
TOTALE .18
2.1. Orientarea spre client . .20
2.2. Internalizarea relației client-furnizor... 21
2.3. Calitatea pe primul plan .. 22
2.4. “Zero defecte” și îmbunătățire continuă . 25
2.5. Viziune sistemică . ...26
2.6. Argumentare cu date . ..28
3. FACTORI CRITICI ÎN IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR TQM ..30
4. MODELE DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR OBȚINUTE
PRIN TQM .37
4.1. Modelul european de evaluare a performanțelor obținute prin TQM .37
5. MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA TQM ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE 41
6. COSTURI DE IMPLEMENTARE A TQM ..44
6.1. Probleme ale finanțării managementului calității totale .44
6.2. Costurile calității .. ...46
7. STANDARDELE ISO 9000, MODELUL EUROPEAN AL TQM -
- PRIVIRE COMPARATIVĂ ...51
8. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII DE
ÎNTREȚINERE. MANAGEMENTUL ÎNTREȚINERII AVIOANELOR ...54
8.1. Programul de întreținere a avioanelor ... ..54
8.2. Auditul calității la avioane ... ...59
8.3. Monitorizarea eficienței programelor de întreținere ...60
8.4. Procedura de reparație .. ...61
8.5. Calitatea întreținerii .64
BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

1. CONCEPT, TERMINOLOGIE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități exprimate și implicite. Calitatea înseamnă satisfacerea continuă a cerințelor clientului. Dacă un produs realizează tot ce se așteaptă de la el, sau serviciul satisface așteptările, atunci calitatea a fost atinsă.

Controlul calității reprezintă tehnicile și activitățile cu caracter operațional utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate.

Asigurarea calității reprezintă ansamblul de acțiuni planificate și sistematice, implementate în cadrul sistemului calității și demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate satisface condițiile referitoare la calitate.

1.1. Conceptul de management al calității

Managementul calității reprezintă ansamblul de activități ale funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile, și le implementează prin mijloace ca planificarea calității, controlul calității, asigurarea calității, îmbunătățirea calității în cadrul sistemului calității1.

Managementul calității reprezintă responsabilitatea tuturor nivelelor de management, dar rolul de coordonare revine conducerii de vârf, așa-numitul “top-management” a întreprinderii, implementarea managementului calității realizându-se cu participarea tuturor membrilor organizației.

Punctul de plecare în managementul calității îl reprezintă elaborarea politicii calității, cuprinzând orientările generale ale întreprinderii în acest domeniu și stabilirea responsabilităților pentru toate activitățile pe care le implică realizarea

1 Standardul SR ISO 8402: 1995, Managementul calității și asigurarea calității - Vocabular, pag. 11.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII TOTALE.

Conf. Dr.ing. N.Ș.Tomescu

obiectivelor calității. Aceste activități se referă la planificarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității, activități care se desfășoară în cadrul sistemului calității întreprinderii.

Sistemul calității reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, proceduri, procese și resurse, care au drept scop implementarea managementului calității1.

Prin managementul calității, întreprinderea urmărește să obțină asemenea produse care:

- satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit;

- satisfac așteptările clientului;

- sunt conforme cu standardele și specificațiile aplicabile;

- sunt conforme cerințelor societății (reglementări, reguli etc.);

- țin seama de necesitatea protecției mediului;

- sunt oferite la prețuri competitive și obținute în condiții de profit.

Juran definește managementul calității prin funcțiile acestuia în termenii “trilogiei calității” (“quality trilogy”). În opinia sa, managementul calității cuprinde trei procese principale de management: planificarea calității (“quality planning”), ținerea sub control a calității (“quality control”) și îmbunătățirea calității (“quality improvement”), aceste trei categorii de procese fiind interdependente (Fig.1.1.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul calitatii totale.pdf