Metode Numerice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 117 în total
Mărime: 12.07MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavril Grebenisan

Extras din document

MATLAB este un sistem interactiv care foloseşte, ca element definitoriu, matricea, numele acestuia fiind dat de acronimul format din cuvintele MATrix şi LABoratory. MATLAB oferă facilităţi multiple prin familiile de aplicaţii specifice numite toolbox-uri. Toolbox-urile sunt colecţii de funcţii MATLAB (fişiere “.m”) care extind utilizarea mediului MATLAB, la rezolvarea unor clase de probleme specifice. Toolbox-urile sunt utilizate intensiv în domeniile: procesarea sunetelor, sisteme de control, reţele neuronale, simulare.

MATLAB este un mediu de programare şi calcul tehnic ce însumează calculul, vizualizarea şi programarea într-un mediu compact, unde problemele şi soluţiile acestora sunt exprimate folosind notaţii matematice familiare.

Utilizarea acestui mediu este frecventă în domeniile:

Matematică şi calcule matematice;

Dezvoltarea algoritmilor de calcul şi programare;

Modelare, simulare şi prototipare;

Analiza, studiul şi vizualizarea datelor;

Diagrame şi reprezentări grafice în inginerie;

Dezvoltarea soft-urilor aplicative folosind metode de creare a interfeţelor grafice interactive(GUI).

Mediul MATLAB se compune din cinci părţi principale:

Mediul de dezvoltare-un set de facilităţi şi instrumente matematice (interfeţe grafice) cu ajutorul cărora se pot manevra fişierele şi funcţiile MATLAB. Aceste instrumente includ: desktop-ul MATLAB, Command Window (Fereastra de Comandă), un sistem de urmărire a comenzilor precum şi browser-e pentru afişarea instrucţiunilor de Help (ajutor), spaţiul de lucru;

Biblioteca de funcţii MATLAB-un set de funcţii şi algoritmi de calcul (pornind de la cele mai simple, pentru calculul funcţiilor trigonometrice, de exemplu, şi până la cele mai complicate, cum ar fi cele pentru calculul transformatei Fourier);

Limbajul MATLAB-un limbaj de nivel înalt, bazat pe manevrarea matricilor, cu control asupra declaraţiilor, funcţiilor, structurilor de date, intrărilor/ieşirilor şi cu facilităţi de programare orientată pe obiecte.

Manevrarea graficelor - acesta reprezintă partea grafică a sistemului MATLAB. Acest sistem include comenzi pentru vizualizarea datelor bi- şi tridimensionale, de procesare a imaginilor, animaţiilor şi reprezentărilor grafice în general;

Interfaţa aplicativă MATLAB (API)- este o bibliotecă de instrumente şi funcţii specifice, care permite dezvoltarea programelor în limbaj C şi Fortran, limbaje care interacţionează cu MATLAB. Această bibliotecă include facilităţi pentru utilizarea şi apelarea unor rutine şi subrutine pentru MATLAB (dynamic linking), folosind MATLAB ca un mediu de calcul cât şi pentru citirea / scrierea fişierelor “.mat”.

LANSAREA PROGRAMULUI

Programul se lansează, în execuţie, din mediul Windows, prin selecţia pictogramei MATLAB (dublu-clic asupra icon-ului MATLAB).

Conținut arhivă zip

  • Metode Numerice.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode de Cercetare

Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul...

Codul International de Semnale - Partea a Doua

Codul Internaþional de Semnale Anumite cuvinte sau grupuri de litere au o semnificaþie aparte în cadrul comunicaþiilor efectuate, atunci când se...

Fotogrametrie

Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este...

Inginerie Inovationala

Capitolul 1. Concept de innovare. Importanta innovarii 1.1. Inovatii de produs, inovatii de proces, inovatia tehnologica inovatia serviciilor....

Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii

Întroducere INGINERIA este o ramură a ştiinţelor aplicative care urmăreşte utilizarea resurselor naturale şi umane în folosul omenirii, cu...

Inovatie si Inventie in Inginerie

Umanitatea a fost dintotdeauna o societate bazată pe cunoaştere şi a evoluat ca atare. Această caracteristică este extrem de evidentă în perioada...

Teledetectie GIS Cadastru

Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza,...

Ai nevoie de altceva?