Metode si substante de stingere a incendiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Metode si substante de stingere a incendiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor: Driha Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. FIȘA OBIECTIVULUI ... pag. 3
2. PROCEDEE ȘI SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR ... pag. 8
Introducere ..pag. 8
2.1. Aspecte generale. Baza legală pag.9
2.2. PROCEDEE DE STINGERE A INCENDIILOR pag. 10
2.2.1. Procedee de întrerpere a procesului de ardere pag. 10
2.2.2. Folosirea substanțelor explozive 15
2.2.3. Reducerea temperaturii substanțelor prin amestecarea maselor de lichid aprinse . pag. 15
2.2.4. Îndepărtarea substanțelor combustibile din zona de ardere ... pag. 16
2.2.5. Inovații în domeniu - Procedee moderne de stingere a incendiilor ... pag. 15
2.3. SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR ...pag. 19
2.3.1. Apa .. pag. 19
2.3.2. Substanțe de stingere prin izolare .. pag. 26
2.4. Pulberile stingătoare .. pag. 30
2.5. Aburul ... pag. 32
2.6. Substanțe de stingere prin inhibiție chimică . pag. 32
2.7. Înocuitori de haloni ... pag. 33
2.8. Substanțe folosite pentru reducerea conținutului de oxigen din zonă ... pag. 33
2.8.1. Azotul . pag. 35
2.8.2 ARGONITE pag. 35
2.8.3. INERGEN .. pag. 35
2.9. Stingătoarele .. pag. 36
CONCLUZII .. pag. 38
BIBLIOGRAFIE ... pag. 40

Extras din document

1. FIȘA OBIECTIVULUI

ANEXA nr. 1 la ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor, art. 18, lit. b, prevede că documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatoriloreconomici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă și fișa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.474/2006,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006. Un exemplar din fișa obiectivului se trimite la Inspectoratul Județean/al municipiului București pentru Situații de Urgență.

Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate stabilește în ANEXA nr. 4 modelul Fișei obiectivului pentru operatorii econimici și instituții.

Prezentăm în continuare Fișa obiectivului Serviciului Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița.

2. PROCEDEE ȘI SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR

Introducere

Focul este fenomenul care apare atunci când, în același timp și spațiu, se află simultan o cantitate suficientă de material combustibil, oxigen (aer) și o sursă de aprindere. În practică, se spune că se produce foc atunci când se formează așa-numitul TRIUNGHI AL FOCULUI, ale cărui laturi egale sunt denumite: material combustibil, aer si sursa de aprindere. Dacă una din laturile triunghiului nu există, nu apare focul.

Când focul nu mai poate fi controlat este vorba despre un incendiu, moment în care devine necesară intervenția fortelor și mijloacelor de stingere pentru lichidarea acestuia.

Incendiul poate fi definit drept o ardere, o reacție de oxidare rapidă a unei substanțe în prezența oxigenului atmosferic, cu dezvoltare de căldură, și în general, însoțită de lumină.

Stingerea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de limitare și întrerupere a procesului ardere prin utilizarea de metode, procedee și mijloace specifce.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu

caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile

administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României.

Am ales să tratez tema procedeelor și substanțelor utilizate la stingerea incendiilor din dorința de a contura în linii generale un aspect pe care îl consider primordial în reușita operațiilor de intervenție.

În capitolele următoare am prezentat substanțele cele mai eficiente și mai utilizate în parctica cotidiană în cadrul procedeelor de stingere a incendiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si substante de stingere a incendiilor.doc

Bibliografie

Bălulescu P., Cauzele tehnice ale incendiilor și prevenirea lor, Editura Tehnică, București, 1971
Bălulescu P., Călinescu V. și alții, Noțiuni de fizică și chimie pentru pompieri, Comandamentul Pompierilor, București, 1971
Bălulescu P., Stingerea incendiilor, Editura Tehnică, București, 1981
Chițu L., Ghid protecția muncii, Editura LVS Crepuscul, Prahova, 2002
LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Buletinul Pompierilor - Anul XII - 2/2014/Serie nouă
ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor
Ordinul 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea îndomeniul protecției civile
Protecția muncii - Culegere de acte normative, Editura Meteor Publishing, Craiova, 2008
WEBOGRAFIE:
http://isuolt.ro/wp-content/uploads/2013/10/Buletinul-Pompierilor-nr.-2-din-2014.pdf
http://www.isujialomita.eu/wp-content/uploads/Informare_preventiva/Procedee-stingere-incendii.pdf
http://www.stingatoare.org/stingatoare-de-incendiu.php
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stingerea_incendiilor