Metodologia de Elaborare a Unui Proiect care Necesita o Finantare Externa

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Metodologia de Elaborare a Unui Proiect care Necesita o Finantare Externa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor: Abaluta Oana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

ETAPA I – Documentarea asupra domeniului de activitate vizat şi asupra instituţiei publice pentru care se va elabora proiectul:

- prezentare succintă instituţiei publice;

- poziţia acesteia în structura sistemului din care face parte (relaţia de subordonare, colaborare cu alte instituţii publice);

- informaţii referitoare la modul de desfăşurare a activităţii în domeniile: resurse umane, economico – financiar, realizare şi furnizare de servicii publice, cercetare, comercial, tehnică, marketing etc.

ETAPA a II-a – Elaborarea unui diagnostic general şi a unei analize SWOT.

Nr. crt. Puncte slabe Puncte forte Cauzele care le-au generat Oportunităţi Constrângeri

ETAPA a III-a – Etapa de fundamentare a proiectului:

1. Necesitatea şi oportunitatea proiectului;

2. Prezentarea potenţialului uman, material, informaţional şi financiar;

3. Rezultatele estimate vis a vis de proiect;

ETAPA a IV-a – Elaborarea fişei standard de proiect

1. Informaţii de bază:

a) Numărul proiectului;

b) Titlul proiectului;

c) Sectorul în care se încadrează tema: public.

d) Locaţia.

2. Obiective:

a) Obiectiv general – prezentare sintetică a scopului proiectului. Ex.: creşterea capacităţii manageriale a instituţiilor publice prin sporirea atractivităţii faţă de cariera de funcţionar public.

b) Scopul proiectului (obiective derivate din obiectivul general).

c) Parteneriatul de aderare şi priorităţi în Planul Naţional de Aderare a României: identificăm în ce măsură tema proiectului se integrează din punct de vedere al conţinutului în Parteneriatul de Aderare şi în Planul Naţional de Aderare a României. Pe timp scurt – progresul reformei în administraţia publică, pe termen mediu – implementarea unui program de reformă comprehensivă, pe termen lung – crearea unui corp de funcţionari profesionişti, apolitici şi de carieră, incluzând crearea şi dezvoltarea unui corp managerial.

d) Descrierea proiectului:

- Istoric şi justificare: ce s-a făcut în domeniul în care se încadrează tema până acum; ce modificări au apărut în timp în ceea ce priveşte cadrul legislativ, oportunităţile existente pentru domeniul analizat.

- Activiăţi conexe: sunt avute în vedere activităţile prin care poate fi susţinută realizarea proiectului. Aceste activităţi sunt integrate sau nu în alte programe şi din punct de vedere al conţinutului compatibilizează cu activităţile proiectului nostru.

e) Rezultatele proiectului – elaborarea unei matrice logice a proiectului care să conţină:

Nr. crt. Obiectiv general Scopurile derivate Activităţi şi mijloace folosite pentru desfăşurarea activităţilor Indicatori de performanţă Termene

f) Prezentare detaliată a activităţilor proiectului pe componente. Se recomandă ca proiectul să aibă cel puţin două componente (părţi distincte ale proiectului):

- Componenta 1 – investiţii tehnice

- Componenta 2 – pregătirea resurselor umane

- Componenta 3 – strategică (cu activităţile prezentate detaliat pt toate componentele)

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia de Elaborare a Unui Proiect care Necesita o Finantare Externa.doc