Mijloace de Masurat

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 8290
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Mijloacele de măsurat reprezintă ansamble tehnice cu ajutorul cărora se determină cantitativ mărimile de măsurat.

Mijloacele de măsurat se clasifică după mai multe criterii: complexitate, destinaţie metrologică, natura semnalelor de intrare şi de ieşire etc. După complexitate, mijloacele de măsurat se împart în: măsuri, instrumente de măsurare, aparate de măsurare, instalaţii şi sisteme de măsurare.

5.3.1. Măsuri

Măsurile materializează unitatea de măsură, multiplii sau submultiplii acesteia. Măsurile pot fi cu repere (rigle, discuri sau sectoare de cerc etc.), cu codificare, sub formă de rigle, discuri sau tambure şi terminale cu valoare unică, întâlnite sub formă de: lere de grosime, cale plan-paralele, calibre, lame plan-paralele şi sfere.

a) Lere de grosime (Fig.5.1). Sunt măsuri terminale pentru măsurarea jocurilor. Sunt constituite din lame de oţel de diferite grosimi.

Fig.5.1 Lere de grosime.

Fig.5.2 Cale plan-paralele.

b) Cale plan paralele (Fig.5.2). Sunt măsuri de lungime, terminale, sub formă de corpuri prismatice sau bare, folosite la măsurări directe, la verificări sau reglări a aparatelor de măsurare. Calele au două suprafeţe de măsurare (Sm) între care este materializată o anumită lungime (ln). Calele plan-paralele, în funcţie de abaterile limită admise ale abaterilor de la paralelism ale suprafeţelor de măsurare şi a abaterii de la dimensiunea teoretică, se clasifică în patru clase de precizie (0, 1, 2, 3).

Lungimile calelor sunt etajate în progresie aritmetică (tabelul 5.1), formând truse de cale. Aceste truse permit formarea de blocuri de cale pentru dimensiuni cu trei zecimale, utilizând un număr minim de cale şi cu erori mici.

Suprafeţele de măsurare sunt foarte netede şi ca urmare, la formarea blocurilor de cale, suprafeţele care vin în contact aderă, se lipesc.

Tabelul 5.1 Lungimi ale caleleor plan paralele.

Seria Raţia seriei, mm Dimensiunile calelor, mm

1 0,001 1,001 ; 1,002 ; ... ; 1,009

2 0,01 1,01 ; 1,02 ; ... ; 1,09

3 0,1 1,1 ; 1,2 ; ... ; 1,9

4 1 1 ; 2 ; ... ; 10

5 10 10 ; 20 ; ... ; 100

Exemplu de formare a unui bloc de cale. Trebuie reglat un aparat comparator la zero pentru dimensiunea D = 74,368 mm.

Din trusa de cale se extrag calele plan paralele: 1,008 ; 1,06 ; 1,3 ; 1,0 ; 70,0.

D = 70,0 + 1,0 + 1,3 + 1,06 + 1,008 = 74,368 mm

c) Calibre. La fabricaţia de serie, în scopul măririi productivităţii, controlul dimensiunilor se face cu ajutorul calibrelor. Calibrele sunt dispozitive cu dimensiune de măsurare fixă, utilizate la controlul dimensiunilor prevăzute cu toleranţe în procesul de fabricaţie şi de montaj.

Pentru fiecare dimensiune care se verifică, se execută un anumit calibru. Din această cauză, utilizarea calibrelor se justifică economic numai la fabricaţia de serie mare, când costul fabricaţiei calibrelor este recuperat prin economia de timp realizată la control. Calibrele limitative au două suprafeţe de măsurare care corespund celor două dimensiuni limită între care trebuie să fie cuprinsă dimensiunea efectivă a piesei.

Principiul de control. Pentru controlul alezajelor se folosesc calibre de tip tampon prevăzute cu două suprafeţe cilindrice de control (Fig.5.3.a). O suprafaţă care verifică dimensiunea maximă a alezajului şi care se numeşte suprafaţă nu trece (NT) şi o suprafaţă care verifică dimensiunea minimă, numită suprafaţă trece (T).

Dacă la control, partea trece T intră în alezaj, rezultă că D > Dmin, iar dacă partea NT nu intră în alezaj, rezultă că D < Dmax.

În consecinţă, diametrul alezajului care verifică (D) este cuprins în câmpul de toleranţă şi respectă condiţia: Dmin < D < Dmax.

Pentru controlul arborilor (Fig.5.3.b) se folosesc calibre tip furcă (potcoavă) sau calibre cilindrice de tip inel. La aceste calibre, suprafaţa nu trece (NT) verifică pe dmin, iar suprafaţa trece (T) verifică pe dmax.

Dacă la control partea trece (T) a calibrului intră pe arbore, iar partea nu trece (NT) nu intră pe arbore, atunci dimensiunea controlată respectă condiţia: dmin < d < dmax.

La controlul arborilor se recomandă pentru partea trece (T) să se folosească un calibru inel pentru a verifica şi abaterile de la forma geometrică, iar la partea NT să se folosească calibrul potcoavă.

Preview document

Mijloace de Masurat - Pagina 1
Mijloace de Masurat - Pagina 2
Mijloace de Masurat - Pagina 3
Mijloace de Masurat - Pagina 4
Mijloace de Masurat - Pagina 5
Mijloace de Masurat - Pagina 6
Mijloace de Masurat - Pagina 7
Mijloace de Masurat - Pagina 8
Mijloace de Masurat - Pagina 9
Mijloace de Masurat - Pagina 10
Mijloace de Masurat - Pagina 11
Mijloace de Masurat - Pagina 12
Mijloace de Masurat - Pagina 13
Mijloace de Masurat - Pagina 14
Mijloace de Masurat - Pagina 15
Mijloace de Masurat - Pagina 16
Mijloace de Masurat - Pagina 17
Mijloace de Masurat - Pagina 18
Mijloace de Masurat - Pagina 19
Mijloace de Masurat - Pagina 20
Mijloace de Masurat - Pagina 21
Mijloace de Masurat - Pagina 22
Mijloace de Masurat - Pagina 23
Mijloace de Masurat - Pagina 24
Mijloace de Masurat - Pagina 25
Mijloace de Masurat - Pagina 26
Mijloace de Masurat - Pagina 27
Mijloace de Masurat - Pagina 28
Mijloace de Masurat - Pagina 29
Mijloace de Masurat - Pagina 30
Mijloace de Masurat - Pagina 31
Mijloace de Masurat - Pagina 32
Mijloace de Masurat - Pagina 33
Mijloace de Masurat - Pagina 34
Mijloace de Masurat - Pagina 35
Mijloace de Masurat - Pagina 36
Mijloace de Masurat - Pagina 37
Mijloace de Masurat - Pagina 38
Mijloace de Masurat - Pagina 39
Mijloace de Masurat - Pagina 40
Mijloace de Masurat - Pagina 41
Mijloace de Masurat - Pagina 42
Mijloace de Masurat - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Mijloace de Masurat.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Cercetare

Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul...

Știința Materialelor

CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor...

Tehnica Măsurări

Obiectul cursului îl constituie studierea principalelor metode de măsurare electrice şi electronice ale diverselor mărimi electrice şi magnetice....

Strategii de Analiza Datelor

Tipul de scala (n,o,i,p) Numarul de esantioane (unul, doua sau mai multe) Natura relatiilor dintre aceste esantioane (independente sau...

Calcul Tabelar - Microsoft Excel

CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata...

Termotehnica

1. INTRODUCERE OBIECTUL ŞI METODELE TERMOTEHNICII Termotehnica este o ştiinţă tehnică, o ramură de bază a ştiinţelor naturii, al cărei obiect de...

Navigatie Maritima

Noţiuni introductive privind: - Utilizarea radarului în navigaţie - Cerinţe impuse radarelor navale - Prevederi COLREG referitoare la utilizarea...

Dreptul Afacerii

Structura unitãtii de studiu: I.1. Statul I.2. Dreptul. Norma juridicã Obiective specifice: a. sã defineascã conceptul de stat si sã identifice...

Te-ar putea interesa și

Producerea Vinului Alb Sec Milestii - Mici

1.1 Partea introductivă Moldova- ţara cu istorie şi tradiţii bogate.Poietul a numit acest ţinut îmbelşugat porţile raiului. Amplasarea favorabilă...

Mijloace pentru Masurarea Lucrului Mecanic si al Puterii

UNITĂŢI DE MĂSURA Şl MĂSURAREA FORŢEI, A LUCRULUI MECANIC Şl A PUTERII Pentru foarte multe tipuri de maşini şi utilaje (motoare, maşini-unelte,...

Mijloace de Masurare a Presiunii

1.1 Masurare si control. Importanta masurarilor in productie Masurarea este o operatie sau un proces metrologic prin care, cu ajutorul unui...

Aparate Electrice de Masurat

Argument Aparate electrice si electronice de masurat , In conditiile tehnicii moderne,aparatele electrice si electronice sunt folosite pe scara...

Mijloace pentru Masurarea Marimilor Geometrice

ARGUMENT Obiectivul major pe care economia de piaţă l-a impus în prezent, îl constituie ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al producţiei şi...

Rigle Gradate si Sublere

Argument Problema calităţii produselor este situată de către inteprinderi in centrul activitatii economice. Imbunătaţirea calitaţii...

Mijloace de Masurare pentru Marimi Chimice si Termice

1. MASURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE 1.1 IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ Baza realizarii oricarui produs...

Determinarea si Monitorizarea Marimilor Tehnice Specifice Proceselor Industriale

1.MONITORIZAREA MARIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE 1.1 TIPUL DE PRODUCTIE IN CADRUL CAREIA SE REALIZEAZA PROCESE DE MASURARE....

Ai nevoie de altceva?