Muzeologie - Concepte Fundamentale, Preocupari in Domeniu

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 39 în total
Mărime: 5.70MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Velter

Extras din document

Definiţie:

MUZEOLOGIE - Ştiinţa muzeului, care are ca obiect studiul organizării muzeelor, al păstrării, ocrotirii şi prezentării exponatelor, bunuri de patrimoniu, dintr-un muzeu. Studiază tehnica muzeografică.

MUZEUL - Conform ICOM, muzeul este o instituţie cultural ştiinţifică, ce are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prioritar prin expunere, în scop de instruire, educare şi agrement a celui mai larg public.

Concepte muzeologice

Instituţia muzeală s-a născut şi se va naşte din concepte

muzeologice.

Conceptele muzeologice constituie baza ştiinţifică şi practică de organizare a muzeelor. Ele au avut şi au o evoluţie dinamică, unele dintre ele devenind modele recunoscute şi apreciate.

Muzeele asigură o şansă de supravieţuire mărturiilor, ştirilor şi ideilor anterioare nouă.

Cu cât sunt mai diverse tematic, reuşesc să reflecte o imagine mai apropiată de realitate.

Sunt dovada unui anume grad de civilizaţie a societăţii.

Muzeul reflectă o poziţie oficială, dar şi una ce priveşte opinia publică faţă de moştenirea culturală, faţă de avuţia culturală a unei ţări.

Muzeul, ca instituţie culturală şi ştiinţifică, are un rol important în societatea contemporană, iar muzeul cu profil de istorie poate fi definit ca „oglinda în care poporul se poate recunoaşte pe sine însuşi”.

Muzeul, fiind un factor de transmitere a tezaurului universal de cunoştinţe, de la o epocă la alta pentru dezvoltarea omenirii, alături de arhivă, bibliotecă, instituţiile de învăţământ, va rămâne mereu o instituţie „vie”, utilă şi necesară, solicitată şi acceptată de societate.

Muzeul, ca instituţie, este una din importantele surse educaţionale şi culturale în lumea contemporană.

Vechiul concept:

Obiect >Instituţie > Societate/Public

Azi a devenit:

Societate/Public> Instituţie > Obiect

Orientarea către public a instituţiilor de cultură este o problemă complexă, care va genera multiple consecinţe, dând în final succesul sau dispariţia muzeului ca loc de petrecere a timpului liber.

Preocupări în domeniu

- Termenul de muzeografie – atestat încă din 1727.

Atunci apare la Hamburg o lucrare a lui Gaspar Neickel, ce se adresa iubitorilor de artă, numită Muzeografie. Autorul dădea o seri de sugestii în vederea organizării unui muzeu. Noţiunea de muzeu se referea numai la clădirea ce adăpostea diferitele colecţii. Aşadar, muzeul era un fel de depozit.

- În Ţările Române, termenul de muzeu a fost folosit pentru prima oară de către Dimitrie Cantemir în Hronicul vechimii Romano-Moldo-Vlahilor. La marele om de cultură sensul termenului era de “cămări unde stau la citeală sau la învăţătură”. Aşadar, ca un loc de studiu, aşa cum fusese socotit şi în Antichitate şi cum era înţeles în acel moment şi în Europa.

- Abia în 1883 muzeologia se impunea ca o ştiinţă de sine-stătătoare.

Conținut arhivă zip

  • Muzeologie - Concepte Fundamentale, Preocupari in Domeniu.ppt

Alții au mai descărcat și

Eficiența Programelor de Kinetoterapie Activă în Combaterea Laxității Cotului la Adultul Tânăr Sedentar

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1 ACTUALITATEA TEMEI Deşi nu este o problemă îndelung cercetată, în momentul când...

Potențialul intern al întreprinderii

Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se...

Urbanism

Norma juridica : Reguli de conduita generala, impersonala si obligatorie, instituita sau semnata de stat a carei îndeplinire se realizeaza cu...

Știința Materialelor

CAP. I INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR 1.1 OBIECTUL STIINTEI MATERIALELOR Materialele sunt substanţe care datorită proprietăţilor lor...

Fotogrametrie

Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este...

Inginerie în acvacultură

NOTIUNI INTRODUCTIVE Acvacultura, in sensul larg al cuvantului, inseamna tehnologia de crestere a organismelor din mediul acvatic, folositoare...

Caracterizarea generală a tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Standarde de Descriere Arhivistică

1. Standardizarea – definiţii, istoric şi importanţă În sensul său tehnic, standardul este o normă sau o cerinţă impusă printr-un document...

Ai nevoie de altceva?