Organele comunitare ale comunității europene

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3991
Mărime: 33.27KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Marin
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.Organele financiare comunitare

2.Alte organe comunitare

1.Organele financiare comunitare

1. Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.)

Instituţia financiară a Uniunii Europene, Banca europeană de investiţii (B.E.I.) a

fost creată in anul 1958, prin Tratatul de la Roma, instituind C.E.E., cu scopul de a

finanţa investiţiile pentru promovarea obiectivelor Uniunii. Banca işi are sediul la

Luxemburg, oraş considerat, din acest punct de vedere, capitala financiară a

Comunităţilor. Are, de asemenea, birouri la Atena, Bruxelles, Lisabona, Londra,

Madrid şi Roma.

Rolul său fundamental este acela de a sprijini dezvoltarea echilibrată, integrarea

economică şi creşterea coeziunii sociale in interiorul Uniunii. B.E.I. implementează

componentele financiare ale acordurilor incheiate in cadrul politicii de cooperare a

Uniunii.

Toate statele membre contribuie la capitalul subscris al Băncii, fiind reprezentate

atat in Consiliul guvernatorilor, cat şi in Consiliul directorilor Băncii.

Creditele B.E.I. sunt destinate, in special, finanţării proiectelor de dezvoltare a

reţelelor transeuropene de transporturi, telecomunicaţii, aprovizionare cu energie;

pentru protecţia mediului; creşterea competitivităţii internaţionale a industriei şi a

intreprinderilor mici şi mijlocii. Beneficiare ale acestor credite sunt marile investiţii in

infrastructură din cadrul Uniunii Europene, dar şi programele de sprijinire a dezvoltării

ţărilor din Europa Centrală şi de Est (PHARE), a ţărilor din fosta Uniune Sovietică

(TACIS), din bazinul mediteranean, din Caraibe şi Pacific ori din Africa.

A. Organele Băncii europene de investiţii

Statutele Băncii, fixate printr-un Protocol, sunt anexate Tratatelor institutive şi

prevăd mai multe structuri:

a. Banca este condusă de către Consiliul guvernatorilor, care este compus din

miniştrii delegaţi ai statelor membre ale Comunităţilor. In general, acesta este

ministrul finanţelor din statul pe care-l reprezintă. Preşedinţia acestei instituţii supreme

este asigurată de către fiecare stat, prin rotaţie, pentru o durată de un an. Ordinea in

care statul asigură preşedinţia este stabilită pe baza criteriului alfabetic.

Consiliul guvernatorilor este insărcinat să definească direcţiile generale ale

politicii Băncii in materia creşterii capitalului. In cadrul Consiliului se votează cu

majoritate: deliberarea este adoptată atunci cand ea intruneşte voturile pozitive ale

statelor care reprezintă 45% din capitalul subscris. Aici se regăsesc mecanismele

obişnuite aplicabile in instituţiile financiare ale altor organizaţii internaţionale.

b. Consiliul de administraţie este compus din 25 de administratori, numiţi de

către Consiliul guvernatorilor şi 13 supleanţi. Statele membre propun 24 de

administratori şi cei 12 supleanţi, in timp ce Comisia europeană este reprezentată de

către un administrator şi un supleant. Preşedintele şi vice-preşedinţii Consiliului de

administraţie sunt numiţi de către Consiliul guvernatorilor, pentru o perioadă de 6 ani.

Misiunea Consiliului este aceea de a executa şi de a pune in aplicare ceea ce

Consiliul guvernatorilor a decis, precum şi gestionarea curentă a Băncii.

Administratorii sunt aleşi in funcţie de experienţa lor profesională. Această instanţă

decide incheierea de imprumuturi şi fixează taxele de interes ale preţurilor susceptibile

de a fi acordate.

c. Comitetul director este compus dintr-un preşedinte şi 6 vice-preşedinţi aleşi

de Consiliul guvernatorilor, pentru o perioadă de 5 ani, pe baza propunerilor

Consiliului administratorilor. Acest organ de decizie permanent al Băncii deţine, in

special, rolul de iniţiativă pe langă Consiliul de administraţie.

B. Acţiunea Băncii europene de investiţii

Principalul rol al Băncii constă in acordarea de imprumuturi pe termen mediu şi

lung şi de garanţii pentru finanţarea de proiecte care să contribuie „la dezvoltarea

echilibrată a Pieţei comune in interesul Comunităţii”97.

Capitalul Băncii este subscris de către statele membre ale Comunităţilor şi ale

Uniunii Europene. Repartizarea capitalului intre ele este fixat de Statutele sale, fiecare

stat avand o cotă parte. De-a lungul timpului au avut loc mai multe creşteri de capital,

in special, in urma aderărilor succesive.

Imprumuturile pe piaţa de capital sunt realizate cu dobanzi foarte favorabile.

a. Acţiunea Băncii europene de investiţii in interiorul Uniunii

Proiectele care beneficiază de ajutorul B.E.I. trebuie să corespundă obiectivelor

predeterminate de Tratatul instituind C.E, care le grupează in trei mari sectoare:

- dezvoltare regională – in acest domeniu, Banca işi desfăşoară principala

activitate, astfel incat acesta este domeniul care beneficiază de mai mult de jumătate

din imprumuturile sale. Numai proiectele localizate in regiunile cele mai puţin

dezvoltate vor putea beneficia de imprumuturi, precum şi regiunile care cunosc o

puternică rată a şomajului structural, in care revenirea la normal este foarte puţin

probabil. In practică, aceasta vizează proiectele pentru modernizarea agriculturii,

pentru investiţiile industriale, pentru ajutorul reconstrucţiei, pentru proiectele de

infrastructură. Banca preia, astfel, acţiunea fondurilor structurale, ceea ce presupune o

colaborare stransă cu Comisia europeană, care este insărcinată cu gestionarea acestor

fonduri;

- modernizarea şi reconversia intreprinderilor – prin investirea in acest

domeniu, se urmăreşte ameliorarea industriei la nivel naţional, dar şi susţinerea, pe

plan internaţional, a intreprinderilor mici şi mijlocii. Concret, investiţia vizează

preocupările care au relevanţă in ajutorarea regiunilor defavorizate, dar intr-un mod

97 Art. 198 E.

exclusiv (imprumuturi pentru industria automobilului, pentru utilizarea noilor

tehnologii, pentru construcţia aeronautică ş.a.).

- proiectele de interes comun pentru cele mai multe state membre sau pentru

Comunitate, in ansamblul său. Direcţiile fixate vizează, in special, proiectele care

urmăresc reducerea dependenţei energetice, ameliorarea reţelelor transeuropene in

domeniile transporturilor, al telecomunicaţiilor şi al energiei sau asigurarea protecţiei

mediului şi a cadrului viu (amenajarea urbană, patrimoniul arhitectural).

Criteriile necesare pentru ca o propunere de investiţie preconizată pe teritoriul

comunitar să fie sprijinită printr-un imprumut de către Banca Europeană de Investiţii

sunt: investiţia trebuie să vizeze adancirea şi perfecţionarea procesului integraţionist;

de asemenea, investiţia trebuie să fie raţională din punct de vedere economic, să fie

orientată spre o activitate productivă şi să aibă perspective certe de rentabilitate.

Proiectele şi cererile de imprumut sunt examinate pe baza acestor criterii,

obiectivul global fiind conformitatea proiectului cu politicile comunitare şi contribuţia

sa pentru a le consolida. De asemenea, este examinată viabilitatea financiară a

acestora.

Preview document

Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 1
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 2
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 3
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 4
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 5
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 6
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 7
Organele comunitare ale comunității europene - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Organele Comunitare ale Comunitatii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Cultură și civilizație

1. „Cultură” și „civilizație” : sensurile conceptelor Sunt doi termeni foarte intens utilizati in limbajul stiintific. Definitiile asociate...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Strategii de finanțare a proiectelor

Definitie •Proiectul este un ansamblu de activitati de conceptie si executie, programate într-un timp dat, cu resurse bine determinate, pentru...

Surse de Energie Alternative

notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos =...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Dreptul Afacerii

Structura unitãtii de studiu: I.1. Statul I.2. Dreptul. Norma juridicã Obiective specifice: a. sã defineascã conceptul de stat si sã identifice...

Etica Profesională

Tema 1. Introducere în etica profesională. 1. Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Etica profesională este un domeniu independent al...

Te-ar putea interesa și

Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I. EUROPA Şl CONSTRUCŢIA COMUNITARĂ "Actul unic european, prima revedere generală a tratatelor comunitare, confirmă că, indiferent de...

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Reforma Instituțională a Uniunii Europene

I. Consideraţii introductive Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom...

Drept comunitar. Uniunea Europeană

DREPT COMUNITAR CAPITOLUL I CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Privire succintă asupra...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Curtea Europeană de Justiție

Curtea Europeana de Justitie are ca sarcina principala sa asigure respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor, precum si actelor...

Dreptul european și legăturile sale interdisciplinare

În ştiinţa dreptului, prin sintagma ‘drept european’ se înţelege, în general, dreptul organizaţiilor internaţionale constituite la nivelul Europei....

Ai nevoie de altceva?