Politică și administrația publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 10335
Mărime: 212.43KB (arhivat)
Publicat de: Milena Muntean
Cost: Gratis

Extras din curs

5.1. Partidele politice

Studiul partidelor politice nu va putea fi aici un studiu complet. Caracterul lucrarii ne sileste sa

oferim o simpla sinteza unei probleme extrem de întinsa si extrem de delicata. Vom insista mai

mult pe aspectele structurale ale partidelor, fara a analiza doctrinele partizane. Stiinta politica a

acordat si acorda un rol cheie partidelor politice din momentul în care analiza si-a deplasat centrul

de greutate de la apartenenta institutionala la motoarele reale ale vietii politice.

Studiul centrelor de impuls politic de la nivelul societatii civile, între care partidele politice detin

locul primordial, poate explica complet modalitatea de functionare a statului. Partidele constituie un

fenomen complex, care nu poate fi gândit ca autonom fata de contextul social în care exista. De

aceea studiul partidelor trebuie sa se desfasoare pe un dublu plan: politic si sociologic. De

exemplu, distinctia partide de masa - partide de cadre nu este doar una politica, ci reflecta o

realitate sociologica. Existenta partidelor de cadre tine de afirmarea unei societati individualiste si

liberale, în timp ce existenta partidelor de masa sau ideologice tine de afirmarea ca forta politica a

unei clase care tinde sa le elimine pe celelalte. Coexistenta celor doua tipuri releva, însa, o

societate divizata.

Afirmarea unei structuri mediatice a partidelor, care tinde sa completeze structura umana, chiar s-o

înlocuiasca la nivel local, se revendica de la aceeasi transformare a coeziunii grupului social, din

coeziune teritoriala în coeziune informationala. O alta consecinta a faptului ca partidele nu pot fi

desprinse de mediul în care exista este ca trasaturile lor si ale sistemului pe care îl formeaza sunt

foarte diferite de la o tara la alta. De aceea este foarte greu sa desprindem reguli generale. Acesta

este motivul pentru care analiza ce urmeaza este una foarte generala.

Rolul unui partid politic, functiile pe care el le are într-o societate depind de cultura politica a acelei

societati. Rolul unui partid nu este deloc acelasi într-o societate concurentiala sau într-o dictatura.

De asemenea, gradul de dezvoltare economica a tarii releva modul de functionare si de rolul unui

partid, caci homo politicus este mai întâi un homo economicus. Daca partidele influenteaza cadrul

constitutional, nu este mai putin adevarat ca acest cadru constitutional influenteaza la rândul lui

partidele. Astfel, nu va fi deloc indiferent pentru numarul, ponderea si structura partidelor, tipul de

scrutin, adoptat, pragul electoral stabilit, modul de constituire a circumscriptiilor electorale,

modalitatea de reglementare a finantarii campaniei electorale etc. Partidele sunt, pe de alta parte,

contaminate cu elemente ale puterii publice. Sistemul de partide prezinta oarecum un caracter de

rigiditate analog mecanismelor politice oficiale. Nu doar structura puterii influenteaza partidele

politice, ci si structura teritoriala a statului, structura mijloacelor de informare în masa si numarul si

importanta grupurilor de presiune etc.

Figura 4: Sistemul de partid si erodarea influentei parlamentare1

Dezvoltarea drepturilor

cetatenes ti:democratia electorala

Fortele s ociale lupta pentru influenta,

des i exis ta o împartire între „elementele

active pol itic s i pas ive poli tic”

Partidele poli tice s e formeaza cu s copul

de a org aniza reprezentarea g rupurilor

s i clas elor

Puterea în partide ramâne la cei care

activeaza permanent în cadrul lor, s i

es te concentrata în continuare în

mâinile poli ticieni lor de profes ie

Partidele s e bazeaza pe „uni tate de

directie” s i „dis ciplina riguroas a” –

devin organizatii birocratice

„Aparatul” de partid s tabiles te

mecanismele de control al propriilor

s us tinatori, inclus iv membri i

parlamentului: reprezentanti i nu fac

decât s a aprobe

Erodarea idei i de parlament, ca centru al

deliberarii s i dezbateri i

Partidele domina prlamentul, iar liderii

domina partidele: „dictatura celor ales i”

Amenintarea demag ogiei directe, fatis e,

controlata de s is temul parlamentar în care

conducatorii trebuie s a s upravietuias ca, de

„locul pe piata” voturilor s i de

cons trângerile adminis tratiei publice

„profes ionis te”

S epararea din ce în ce mai mare între cei

care s unt activi pol itic s i cei care s unt pas ivi

poli tic.

A. Categorii de partide

Distinctia dintre partidele de masa si partidele de cadre a fost trasata de M. Duverger intr-un mod

magistral. Noi o vom relua doar si vom încerca sa atragem atentia asupra unui singur aspect.

Partidul tinde sa evolueze spre depasirea acestei polaritati si sa devina un partid cadru, un partid

structurat autonom, pentru care nu mai are importanta masa umana, nici ideologia, ci forma, o

forma lipsita de continut concret în universalitatea sa si care este capabila sa se umple cu orice

continut.

„Distinctia dintre partidele, de cadre si partidele de masa nu se bazeaza pe dimensiunea lor, pe

numarul membrilor lor; nu este vorba de o diferenta de talie, ci de structura.”2

Partidul de masa se bazeaza, si din punct de vedere financiar, si din punct de vedere ideologic,

pe aderentii sai. El îsi finanteaza campania electorala în principal din cotizatii. El este, dupa

parerea lui Duverger, o eliberare fata de finantarea capitalista.

Preview document

Politică și administrația publică - Pagina 1
Politică și administrația publică - Pagina 2
Politică și administrația publică - Pagina 3
Politică și administrația publică - Pagina 4
Politică și administrația publică - Pagina 5
Politică și administrația publică - Pagina 6
Politică și administrația publică - Pagina 7
Politică și administrația publică - Pagina 8
Politică și administrația publică - Pagina 9
Politică și administrația publică - Pagina 10
Politică și administrația publică - Pagina 11
Politică și administrația publică - Pagina 12
Politică și administrația publică - Pagina 13
Politică și administrația publică - Pagina 14
Politică și administrația publică - Pagina 15
Politică și administrația publică - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Politica si Administratia Publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Riscurile Organizaționale

1. Noţiuni introductive în teoria riscurilor. Tipologia riscurilor Orice activitate umană implică un risc. Din acest motiv, riscurile au...

Riscuri

INTRODUCERE Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să...

Modelare economică

1. Optimizarea modelelor de tip liniar 2. Formularea cazului general de postoptimizare 3. Aspecte practice în cazul modelării structurii de...

Cursuri Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Tipologia modelelor Modelele verbale fac parte din categoria modelelor simbolice şi reprezintă transcrierea în cuvinte a modelului mental; din...

Instalații incendiu

INSTALATII DE STINGERE CU APA Hidranþi de incendiu interiori a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i...

Inginerie Seismică

1.1. Introducere În medie peste 10000 de persoane au decedat anual din cauza cutremurelor de pamânt în secolul 20 (Bolt, 2001, vezi Figura 1.1)....

Logistică

Proiectarea sistemelor de producție Proiectarea sistemului de producţie include layout-ul secţiilor componente, amplasarea fabricii, proiectarea...

Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă

1. Structura, forma de redactare şi forma de editare ale proiectului a) Structura proiectului a1) Cazul general (standard)– Părţile componente şi...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Programelor

I. INTRODUCERE 1. ARGUMENT Dezvoltarea actuala a societatii si ritmul in care ea se produce constrange la aplicarea unor schimbari majore in...

Administrația publică între social, politic, juridic, media și reformă

2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect...

Administrația publică în diferitele regimuri politice

I. Administratia si regimurile politice Sistemul administratiei publice este inseparabil legat de realizarea politicii statului prin natura...

Aplicabilitatea modelului politic în administrația publică din România

CAP I Cadrul general al deciziei administrative Decizia constituie forma sintetica a actului de conducere. Orice decizie presupune o selectie...

Politica de Pesonal în Administrația Publică

Introducere Situaţia economică şi social-culturală a Republicii Moldova la etapa contemporană atestă, că problemele economice şi spirituale pot fi...

Politici de Personal în Administrația Publică

În 1954 Hendry C. şi Pettigrew A. în „Managementul resurselor umane” vorbesc despre resursele umane ca despre „patrimoniu uman”, iar P. Drucher a...

Dezvoltarea Capacității de Evaluare la Nivelul Instituțiilor Publice din România

I Introducere Vorbim adesea despre politicele pe care le formuleaza sau le aplica guvernarea. Auzim intrebari de genul: De ce a luat parlamentul...

Administrația publică și diferitele regimuri politice

DEFINIȚIA ȘI TRĂSĂTURILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Termenul de administrație provine din limba latină, „administer” traducându-se agent, ajutător....

Ai nevoie de altceva?