Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7292
Mărime: 283.77KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Structura, forma de redactare şi forma de editare ale proiectului

a) Structura proiectului

a1) Cazul general (standard)– Părţile componente şi proporţia acestora (% din numărul pagini):

a. Prezentarea temei proiectului: 17%-25%

Se prezintă tema propriu-zisă, modul în care ea este dezvoltată pe parcursul proiectului, legătura dintre capitole precum şi o

documentare bibliografică (orice lucrare trebuie încadrată într-un referenţial de cunoştinţe, referenţial pe care autorul şi-l crează

prin apelare la surse bibliografice; credibilitatea unei lucrări este strâns legată de acest referenţial care arată cât este de informat şi

de avizat autorul cu privire la actualitatea şi necesitatea lucrării pe care o prezintă).

b. Fundamentare teoretică (inclusiv anexe) : 25%- 30%.

O lucrare de diplomă se bazează pe un ansamblu de cunoştinţe teoretice pe care le integrează în scopul atingerii obiectivului

lucrării. Acest ansamblu, care oferă modelele teoretice apelate, metodele utilizate, criteriile adoptate, tehnologiile folosite etc.,

prezentat în sinteză şi de o manieră coerentă, se constituie în fundamentarea teoretică a lucrării.

c. Dezvoltarea aplicativă (inclusiv anexe) : 40% - 50%.

Proiectul de diplomă trebuie să demonstreze capacitatea absolventului de aplica sub o formă sau alta cunoştinţele teoretice. El le

poate folosi în diferite moduri: pentru realizări practice constând în sinteza şi realizarea practică de modele şi sisteme fizice sau

de produse program, pentru a efectua studii de caz coerente, pentru a elabora metodologii de testare, proiectare, sinteză etc.

d. Concluzii+ Bibliografie: 3% - 5%.

Se recomandă o autoevaluare a rezultatelor proiectului şi sublinierea elementelor de legătură utile unei eventuale continuări a

temei, punctarea aspectelor originale, a avantajelor şi limitelor soluţiilor oferite. Bibliografia constituie o enumerare sub o formă

bine precizată a lucrărilor folosite pentru elaborarea proiectului; enumerarea unor lucrări care nu se regăsesc citate pe parcursul

proiectului este gratuită.

a2) Cazuri speciale – Părţile componente şi proporţia acestora (% din numărul pagini): În aceste cazuri se înscriu de regulă

situaţiile corespunzătoare unor teme speciale. Câteva dintre acestea sunt următoarele:Lucrările cu un pronunţat caracter aplicativ în care rezolvarea aplicaţiei impune un volum mare de muncă, asociată cu o

bună organizare a acesteia, iar fundamentarea teoretică este relativ modestă. Se va insista în acest caz pe eficienţa soluţiei,

beneficii, comparaţie cu soluţii existente, prezentarea şi interpretarea de rezultate experimentale, testare etc. Proporţia între

cele patru părţi poate fi diferită faţă de punctual a1), ponderea dezvoltării aplicative ajungând până la 60% în contul primelor

două părţi.

• Lucrări destinate pregătirii de materiale didactice, în principal lucrări de laborator pentru care proporţia între primele trei

părţi poate fi diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 10 %. Materialul didactic redactat va fi prezentat în anexă şi

nu în corpul lucrării. Se exclud traducerile sau editările.

• Studiu teoretic, simulări – doar în cazuri justificate şi cu delimitarea clară a aportului absolventului. Este esenţială

aducerea la o formă care să ofere posibilitatea unei valorificării ulterioare (didactice, ştiinţifice). Proporţia între primele trei

părţi poate fi diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 10 %.

• Aplicaţii de la firme reprezintă un caz particular de lucrări cu pronunţat caracter aplicativ. Partea teoretică se va referi la

standardele de specialitate folosite de firmă şi declarate în relaţia cu clienţii. Proiectul va fi însoţit de un referat de la firmă

care să ateste implicarea absolventului şi evaluarea nivelului. Lucrarea va prezenta amănunţit contextul aplicaţiei, modul de

implementare şi punere in funcţiune.

• Studiul bibliografic este o situaţie specială care se admite doar în cazuri justificate şi în condiţiile unei calităţi şi relevanţe

deosebite atât pentru conducător cât şi pentru absolvent (studii care pot fi folosite pentru iniţiere de granturi, cazuri de studiu

pentru teze de doctorat, redactări de materiale didactice). Un studiu bibliografic conţine sinteze, elemente comparative,

evaluări, prezentare de cazuri de studii şi o disponibilitate aparte din partea autorului. Proporţia între primele trei părţi poate fi

diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 15 %

Preview document

Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 1
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 2
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 3
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 4
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 5
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 6
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 7
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 8
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 9
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 10
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 11
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 12
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 13
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 14
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 15
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 16
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 17
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 18
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 19
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 20
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 21
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 22
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 23
Precizări Privind Întocmirea și Evaluarea Proiectelor de Diplomă - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Precizari Privind Intocmirea si Evaluarea Proiectelor de Diploma.pdf

Alții au mai descărcat și

Țiganii

Introducere 1.Tema cercetarii: -Minoritatea etnica a rromilor din România 2. Motivatia: Mi-am ales acesta tema deoarec rromii ma interesau...

Strategia de Dezvoltare a Judetului Bacau

Judetul Bacau, unul dintre cele 41 de judete ale Romaniei, este localizat în zona centrala a Regiunii de Nord-Est a României, la întretaierea...

Contractul de Vanzare Cumparare Comerciala

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Piramidele din Egipt

De la “mastaba” la “monumentul în trepte” Vechiul Imperiu poate fi caracterizat ca fiind o epopee a pietrei. Întrebuinţarea acestui material apare...

Limbajul Secret al Apei

Abstract: Masaru Emoto este un cercetător japonez ce a reuşit, prin tehnici de fotografiere rapidă, să pozeze structura apei în timpul îngheţării...

Masuri de Protectie a Mediului la Locul de Munca

I. Despre poluare - date generale Degradarea mediului sau poluarea cuprinde alterarea calitatilor mediului înconjurator, pâna la starea de...

Riscurile Organizaționale

1. Noţiuni introductive în teoria riscurilor. Tipologia riscurilor Orice activitate umană implică un risc. Din acest motiv, riscurile au...

Riscuri

INTRODUCERE Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să...

Ai nevoie de altceva?