Precizari Privind Intocmirea si Evaluarea Proiectelor de Diploma

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Precizari Privind Intocmirea si Evaluarea Proiectelor de Diploma.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Structura, forma de redactare şi forma de editare ale proiectului

a) Structura proiectului

a1) Cazul general (standard)– Părţile componente şi proporţia acestora (% din numărul pagini):

a. Prezentarea temei proiectului: 17%-25%

Se prezintă tema propriu-zisă, modul în care ea este dezvoltată pe parcursul proiectului, legătura dintre capitole precum şi o

documentare bibliografică (orice lucrare trebuie încadrată într-un referenţial de cunoştinţe, referenţial pe care autorul şi-l crează

prin apelare la surse bibliografice; credibilitatea unei lucrări este strâns legată de acest referenţial care arată cât este de informat şi

de avizat autorul cu privire la actualitatea şi necesitatea lucrării pe care o prezintă).

b. Fundamentare teoretică (inclusiv anexe) : 25%- 30%.

O lucrare de diplomă se bazează pe un ansamblu de cunoştinţe teoretice pe care le integrează în scopul atingerii obiectivului

lucrării. Acest ansamblu, care oferă modelele teoretice apelate, metodele utilizate, criteriile adoptate, tehnologiile folosite etc.,

prezentat în sinteză şi de o manieră coerentă, se constituie în fundamentarea teoretică a lucrării.

c. Dezvoltarea aplicativă (inclusiv anexe) : 40% - 50%.

Proiectul de diplomă trebuie să demonstreze capacitatea absolventului de aplica sub o formă sau alta cunoştinţele teoretice. El le

poate folosi în diferite moduri: pentru realizări practice constând în sinteza şi realizarea practică de modele şi sisteme fizice sau

de produse program, pentru a efectua studii de caz coerente, pentru a elabora metodologii de testare, proiectare, sinteză etc.

d. Concluzii+ Bibliografie: 3% - 5%.

Se recomandă o autoevaluare a rezultatelor proiectului şi sublinierea elementelor de legătură utile unei eventuale continuări a

temei, punctarea aspectelor originale, a avantajelor şi limitelor soluţiilor oferite. Bibliografia constituie o enumerare sub o formă

bine precizată a lucrărilor folosite pentru elaborarea proiectului; enumerarea unor lucrări care nu se regăsesc citate pe parcursul

proiectului este gratuită.

a2) Cazuri speciale – Părţile componente şi proporţia acestora (% din numărul pagini): În aceste cazuri se înscriu de regulă

situaţiile corespunzătoare unor teme speciale. Câteva dintre acestea sunt următoarele:Lucrările cu un pronunţat caracter aplicativ în care rezolvarea aplicaţiei impune un volum mare de muncă, asociată cu o

bună organizare a acesteia, iar fundamentarea teoretică este relativ modestă. Se va insista în acest caz pe eficienţa soluţiei,

beneficii, comparaţie cu soluţii existente, prezentarea şi interpretarea de rezultate experimentale, testare etc. Proporţia între

cele patru părţi poate fi diferită faţă de punctual a1), ponderea dezvoltării aplicative ajungând până la 60% în contul primelor

două părţi.

• Lucrări destinate pregătirii de materiale didactice, în principal lucrări de laborator pentru care proporţia între primele trei

părţi poate fi diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 10 %. Materialul didactic redactat va fi prezentat în anexă şi

nu în corpul lucrării. Se exclud traducerile sau editările.

• Studiu teoretic, simulări – doar în cazuri justificate şi cu delimitarea clară a aportului absolventului. Este esenţială

aducerea la o formă care să ofere posibilitatea unei valorificării ulterioare (didactice, ştiinţifice). Proporţia între primele trei

părţi poate fi diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 10 %.

• Aplicaţii de la firme reprezintă un caz particular de lucrări cu pronunţat caracter aplicativ. Partea teoretică se va referi la

standardele de specialitate folosite de firmă şi declarate în relaţia cu clienţii. Proiectul va fi însoţit de un referat de la firmă

care să ateste implicarea absolventului şi evaluarea nivelului. Lucrarea va prezenta amănunţit contextul aplicaţiei, modul de

implementare şi punere in funcţiune.

• Studiul bibliografic este o situaţie specială care se admite doar în cazuri justificate şi în condiţiile unei calităţi şi relevanţe

deosebite atât pentru conducător cât şi pentru absolvent (studii care pot fi folosite pentru iniţiere de granturi, cazuri de studiu

pentru teze de doctorat, redactări de materiale didactice). Un studiu bibliografic conţine sinteze, elemente comparative,

evaluări, prezentare de cazuri de studii şi o disponibilitate aparte din partea autorului. Proporţia între primele trei părţi poate fi

diferită faţă de punctual a1) dar nu mai mult de + 15 %

Fisiere in arhiva (1):

  • Precizari Privind Intocmirea si Evaluarea Proiectelor de Diploma.pdf