Procedura operationala privind perfectionarea cadrelor didactice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Procedura operationala privind perfectionarea cadrelor didactice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere docx de 12 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Lista membrilor și responsabilitățile în cadrul comisiei de perfecționare

Nr. Elemente privind responsabilii/operațiunea Nume și prenume Funcția Data Semnă- tura

1.1. Prezentarea ofertelor de perfecționare oferite de

diferite instituții naționale și internaționale:

Oferte C.C.D. Gula Mihaela Responsabil Permanent

Oferte I.S.J. Suceava Gula Mihaela Responsabil Permanent

Oferte F.S.L.I. Suceava Nicodim Andrei Membru Permanent

Oferte Universități Nicodim Andrei Membru Permanent

Oferte M.E.N. Lupu Elena Membru Permanent

Oferte internaționale Lupu Elena Membru Permanent

Alte oferte

1.2. Verificat Gula Mihaela Responsabil

1.3. Aprobat Arganisciuc Ovidiu Director

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul procedurii operaționale

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică

2.1. Ediția 2 Personalul didactic Verificarea la zi a perfecționării cadrelor

didactice

1.10.2015

2.2. Revizia 1 Personalul înscris la susținerea gradelor didactice Realizarea inspecțiilor curente și aprobarea dosarului de perfecționare

30.10. 2015

2.3. Revizia 2 Personalul didactic Situația la zi a etapelor parcurse 29.01. 2016

17.06. 2016

2.4. Revizia 3 Personalul didactic Situația finală 31.08.2015

3. Lista persoanelor la care se referă ediția

Scopul difuzării Număr exemplare Compartiment Funcție Nume Data Semnătura

Aplicare 1 Conducere Director Arganisciuc Ovidiu

Informare 2 Comisia perfecționare Responsabil Gula Mihaela

Evidența 1 Secretariat Secretar șef Marusac Iuliana

Arhivare 1 Secretariat Secretară Ieremie Maria

4. Scopul procedurii operaționale

Procedura este întocmită în scopul creșterii eficienței procesului instructiv-educativ.

Obiective:

• Optimizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor și mijloacelor

educaționale moderne prezentate în cadrul cursurilor de perfecționare;

• Asigurarea accesului întregului personal didactic la formare continuă;

• Valorificarea și valorizarea competențelor însușite de către cadrele didactice în urma participării la cursuri de formare, prin diseminări în școală și realizarea unor activități de referință, prin aplicarea competențelor la clasă;

• Identificarea nevoilor de formare și armonizare a ofertei formatorilor cu aceste nevoi de dezvoltare profesională.

5. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice din Colegiul Tehnic

,, Alexandru Ioan Cuza” Suceava

6. Documentele de referință:

6.1. S.R. EN ISO 9000: 2001 - Sisteme de management a calității. Principii fundamentale și vocabular.

6.2. S.R. EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management a calității. Cerințe.

6.3. Legea nr. 1/2001- Legea Educației Naționale

6.4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ

Preuniversitar

6.5. Regulamentul intern

6.6. Planurile cadru de învățământ

Fisiere in arhiva (3):

  • ANALIZA RISCURI_formare.docx
  • procedura_formare.docx
  • registrul riscurilor_departament_formare.docx