Protecția mediului

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 26 în total
Mărime: 144.71KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Petrea
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA – BRAȘOV - Facultatea – Alimentație și Turism

Extras din curs

CURS 2

REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor. Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea, plasarea pe piata, utilizarea, precum si importul si exportul acestora.

Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, au urmatoarele obligatii:a) sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;b) sa organizeze, la nivel teritorial, reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;c) sa verifice, prin reteaua de laboratoare, concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru agricultura, silvicultura, sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora, dupa caz, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor, astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea.

Persoanele juridice care produc, stocheaza, comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor, au urmatoarele obligatii:

a) sa produca, stocheze, comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;

c) sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin massmedia;

d) sa aplice, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;

e) sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului, dupa caz;

f) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite.

Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina, in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta, avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice, in vederea producerii, comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura.

REGIMUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC,

OBȚINUTE PRIN TEHNICILE BIOTEHNOLOGIEI MODERNE

Activitãţile care implicã organisme modificate genetic obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare şi administrare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţã, a legislaţiei specifice şi convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Activitãţile includ:     a) utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic;     b) introducerea deliberatã în mediu şi pe piaţã a organismelor modificate genetic vii;     c) importul organismelor/microorganismelor modificate genetic.    - care se desfãşoarã numai în condiţiile asigurãrii protecţiei mediului, precum şi a sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, în baza actelor de reglementare, emise de autoritatea competentã.

Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului emite autorizaţiile şi acordurile de import privind activitãţile cu organisme modificate genetic.

În procesul decizional privind activitãţile b) şi c), autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului solicitã avizele autoritãţilor publice centrale pentru agricultura, sãnãtate, siguranţa alimentelor, protecţia consumatorului, precum şi ale altor instituţii implicate, conform legislaţiei specifice, consultã Comisia pentru Securitate Biologicã şi asigurã informarea şi participarea publicului.

În procesul decizional privind activitãţile prevãzute la lit. a), autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului aplicã procedura stabilitã prin legislaţia specificã privind microorganismele modificate genetic.

Autorizaţiile privind introducerea deliberatã în mediu şi pe piaţã a organismelor modificate genetic vii şi privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor juridice, conform prevederilor legislaţiei specifice.

Importul pe teritoriul României şi exportul unui organism modificat genetic se realizeazã numai de cãtre persoane juridice, conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Transportul internaţional al organismelor modificate genetic se realizeazã conform legislaţiei naţionale, acordurilor şi convenţiilor privind transportul internaţional de mãrfuri/mãrfuri periculoase, dupã caz, la care România este parte.       Autoritatea vamalã permite importul/exportul organismelor modificate genetic şi colaboreazã cu autoritãţile publice centrale pentru protecţia mediului, agriculturã, siguranţa alimentelor, sãnãtate şi alte autoritãţi implicate, în conformitate cu legislaţia specificã.     Titularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic şi ai autorizaţiilor privind activitãţile cu organisme modificate genetic au obligaţia sã se conformeze cerinţelor legale privind asigurarea trasabilitãţii, etichetãrii, monitorizãrii şi sã raporteze autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi altor autoritãţi, dupã caz, rezultatele activitãţii, conform legislaţiei specifice în vigoare.     Persoanele juridice care desfãşoarã activitãţi care implicã organisme modificate genetic au urmãtoarele obligaţii:    a) sã solicite şi sã obţinã acordul de import pentru organisme modificate genetic şi/sau autorizaţiile privind activitãţile cu organisme modificate genetic, dupã caz;    b) sã respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic şi/sau ale autorizaţiilor privind activitãţile cu organisme modificate genetic, dupã caz;    c) sã opreascã activitatea sau sã schimbe condiţiile de desfãşurare, la solicitarea autoritãţii competente, dacã apar informaţii noi, privind riscurile asupra mediului şi sãnãtãţii umane şi animale;    d) sã rãspundã, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã şi a legislaţiei specifice în vigoare, pentru prejudiciile rezultate din aceste activitãţi;    e) sã acopere costurile mãsurilor necesare pentru prevenirea şi/sau reducerea consecinţelor efectelor adverse ale acestor activitãţi;    f) sã aplice mãsurile de eliminare a deşeurilor rezultate din activitãţile care implicã organisme/microorganisme modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI ARII NATURALE PROTEJATE

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale, dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice.

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.

Conținut arhivă zip

  • Protectia Mediului.ppt

Alții au mai descărcat și

Potențialul intern al întreprinderii

Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Topografie

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un...

Comportamentul consumatorului - Linii definitorii

Consumatorul- element central al demersului de marketing al organizatiei Conceptul de marketing presupune cercetarea nevoilor, dorintelor si...

Clasificarea Ocupațiilor din România

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL...

Caracterizarea generală a tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Termotehnică

1. NOȚIUNI DE BAZĂ 1.1. Obiectul și metodele termotehnicii Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice, care se ocupă cu studiul...

Probleme Generale ale Fiabilității Mentenabilității și Disponibilității Sistemelor

Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie,...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Protecția mediului

1.Motivarea alegerii domeniului ‘’protectia mediului’’ Am ales domeniul ‘’protectia mediului’’ pentru ca in prezent este unul dintre cele mai mari...

Legislație sol

Componenta de mediu SOL Solul este sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru...

Impactul ecomomic al poluării

1. Introducere Problemele legate de aparitia poluarii nu constituie fenomene cu orice pret. Toate societatile omenesti au luat nastere si s-au...

Ai nevoie de altceva?