Protectia Mediului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Protectia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

CURS 2

REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor. Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea, plasarea pe piata, utilizarea, precum si importul si exportul acestora.

Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, au urmatoarele obligatii:a) sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;b) sa organizeze, la nivel teritorial, reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;c) sa verifice, prin reteaua de laboratoare, concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru agricultura, silvicultura, sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora, dupa caz, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor, astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea.

Persoanele juridice care produc, stocheaza, comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor, au urmatoarele obligatii:

a) sa produca, stocheze, comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;

c) sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin massmedia;

d) sa aplice, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;

e) sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului, dupa caz;

f) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite.

Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina, in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta, avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice, in vederea producerii, comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura.

REGIMUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC,

OBȚINUTE PRIN TEHNICILE BIOTEHNOLOGIEI MODERNE

Activitãţile care implicã organisme modificate genetic obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare şi administrare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţã, a legislaţiei specifice şi convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Activitãţile includ:     a) utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic;     b) introducerea deliberatã în mediu şi pe piaţã a organismelor modificate genetic vii;     c) importul organismelor/microorganismelor modificate genetic.    - care se desfãşoarã numai în condiţiile asigurãrii protecţiei mediului, precum şi a sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, în baza actelor de reglementare, emise de autoritatea competentã.

Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului emite autorizaţiile şi acordurile de import privind activitãţile cu organisme modificate genetic.

În procesul decizional privind activitãţile b) şi c), autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului solicitã avizele autoritãţilor publice centrale pentru agricultura, sãnãtate, siguranţa alimentelor, protecţia consumatorului, precum şi ale altor instituţii implicate, conform legislaţiei specifice, consultã Comisia pentru Securitate Biologicã şi asigurã informarea şi participarea publicului.

În procesul decizional privind activitãţile prevãzute la lit. a), autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului aplicã procedura stabilitã prin legislaţia specificã privind microorganismele modificate genetic.

Autorizaţiile privind introducerea deliberatã în mediu şi pe piaţã a organismelor modificate genetic vii şi privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor juridice, conform prevederilor legislaţiei specifice.

Importul pe teritoriul României şi exportul unui organism modificat genetic se realizeazã numai de cãtre persoane juridice, conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Transportul internaţional al organismelor modificate genetic se realizeazã conform legislaţiei naţionale, acordurilor şi convenţiilor privind transportul internaţional de mãrfuri/mãrfuri periculoase, dupã caz, la care România este parte.       Autoritatea vamalã permite importul/exportul organismelor modificate genetic şi colaboreazã cu autoritãţile publice centrale pentru protecţia mediului, agriculturã, siguranţa alimentelor, sãnãtate şi alte autoritãţi implicate, în conformitate cu legislaţia specificã.     Titularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic şi ai autorizaţiilor privind activitãţile cu organisme modificate genetic au obligaţia sã se conformeze cerinţelor legale privind asigurarea trasabilitãţii, etichetãrii, monitorizãrii şi sã raporteze autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi altor autoritãţi, dupã caz, rezultatele activitãţii, conform legislaţiei specifice în vigoare.     Persoanele juridice care desfãşoarã activitãţi care implicã organisme modificate genetic au urmãtoarele obligaţii:    a) sã solicite şi sã obţinã acordul de import pentru organisme modificate genetic şi/sau autorizaţiile privind activitãţile cu organisme modificate genetic, dupã caz;    b) sã respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic şi/sau ale autorizaţiilor privind activitãţile cu organisme modificate genetic, dupã caz;    c) sã opreascã activitatea sau sã schimbe condiţiile de desfãşurare, la solicitarea autoritãţii competente, dacã apar informaţii noi, privind riscurile asupra mediului şi sãnãtãţii umane şi animale;    d) sã rãspundã, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã şi a legislaţiei specifice în vigoare, pentru prejudiciile rezultate din aceste activitãţi;    e) sã acopere costurile mãsurilor necesare pentru prevenirea şi/sau reducerea consecinţelor efectelor adverse ale acestor activitãţi;    f) sã aplice mãsurile de eliminare a deşeurilor rezultate din activitãţile care implicã organisme/microorganisme modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI ARII NATURALE PROTEJATE

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale, dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice.

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Mediului.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA – BRAȘOV - Facultatea – Alimentație și Turism