Risc Tehnologic - Curs 1

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Risc Tehnologic - Curs 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

CURS 1

1.1. INTRODUCERE

De ce aţi ales această specializare?

Absolvenţii specializării ISI pot ocupa diferite funcţii:

a. Ocupaţia principală este conform COR „Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice”, cod COR 214949.

Procesele specifice activităţii de “Expert prevenire–reducere riscuri tehnologice” se desfăşoară pe două paliere principale:

- întocmirea analizei de risc (stabilirea contextului, identificarea surselor de risc, evaluarea riscurilor, măsuri de prevenire și reducere riscuri, planificare strategică)

- şi verificare (monitorizare și control, audit),

ambele având ca finalitate raportarea către conducere şi acordarea de asistenţă de specialitate în luarea deciziilor de management.

Responsabilitatea principală a specialistului “Expert prevenire–reducere riscuri tehnologice” este de a întocmi analizele de risc și programele de management al riscurilor tehnice/tehnologice.

b. “Evaluator de risc şi auditor în domeniul SSM” (cod COR 226307)

Responsabilităţile principale ale “Evaluatorului de risc şi auditor în domeniul SSM”:

- Participă la analizarea situaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderi pentru a pune un diagnostic al stării de securitate şi sănatate găsite;

- Aplică cadrul reglementar si normativ în materie de SSM;

- Identifică pericolele şi riscurile profesionale existente şi viitoare;

- Evaluează riscurile profesionale;

- Face propuneri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor;

- Participă la punerea în practică a unui demers de prevenire a riscurilor profesionale;

- Propune mijloace adecvate de urmărire a realizarii planului de prevenire şi protecţie;

- Evaluează prin audit rezultatele acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie.

c. “Inspector în domeniul securităţii şi sănătţii în muncă (COR 325723).

Majoritatea întelege prin inspector SSM, persoana desemnată de către angajator să organizeze activitatea de protecţia muncii (securitate şi sanatate în muncă), prin organizare întelegându-se elaborarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă ce controlează societăţile, precum şi instruirea salariaţilor.

Atributiile şi obligatiile inspectorului SSM (lucrator desemnat / serviciu intern / serviciu extern de prevenire şi protecţie):

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

4. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

5. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

6. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

7. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de masură şi control, precum şi a instalatiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

8. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

9. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

10. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Fisiere in arhiva (1):

  • Risc Tehnologic - Curs 1.docx