Riscuri

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Riscuri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

INTRODUCERE

Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să genereze o pagubă datorită ezitărilor şi inconştienţei în luarea deciziei .

Riscul devine o frână în desfăşurarea activităţii economice şi implicit a expansiunii ei, acest impact necontrolat ducând la îngreunarea procesului de decizie prin:

- reducerea volumului de afaceri;

- suportarea unor pagube materiale de mai mică sau mai mare amplasare.

În cazul oricărei finanţări sau decizii de investiţii, există o anumită incertitudine referitoare la rezultatele care vor fi obţinute ca urmare a acelei acţiuni. Incertitudinea este definită ca imposibilitatea de a şti cu exactitate ceea ce se va întâmpla în viitor. Riscul şi incertitudinea se întâlnesc combinate în diferite proporţii, în realitate incertitudinea nu poate fi eliminată.

Riscul este modul în care caracterizăm cât de multă incertitudine există. Cu cât există mai multă incertitudine, cu atât riscul va fi mai pronunţat şi invers. Aşadar riscul reprezintă o caracterizare a gradului de incertitudine. Riscul reprezintă unul dintre cele mai vagi şi mai evazive concepte, care este greu de definit de către economişti şi cu atât mai greu de definit de către investitori.

Riscul este o variabilă exogenă, antonimă rentabilităţii din activitatea economică. Aşadar se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc, pentru a creşte rentabilitatea aşteptată. Cu alte cuvinte, obiectivul în gestiunea financiară este maximizarea rentabilităţii la un anumit nivel de risc asumat.

Riscul, îmbracă forme diverse, fiecare dintre acestea influenţând într-o anumită măsură mai mică sau mai mare activitatea economiei.

La nivel microeconomic prezint un interes deosebit acele forme ale riscului care pot fi influenţate, în sensul reducerii, prin acţiunile şi măsurile pe care le pot întreprinde agenţii economici. Din acest punct de vedere, interesează clasificarea riscului în funcţie de localizarea cauzelor generatoare ale acestuia, existând astfel riscuri externe şi riscuri interne firmei.

Riscul extern are loc ca urmare a acţiunii unor factori din afara firmei. Din această categorie fac parte:

- riscul politic (de ţară);

- riscul valutar;

- riscul ratei dobânzii;

- riscurile cu caracter natural

- riscul de piaţă (beta sau sistematic).

Riscul intern îşi are originile în specificul fiecărei firme, fiind strâns legat de modul de conducere şi desfăşurare a activităţilor firmei,

Privit prin optica funcţională, analiza riscului necesită studierea:

- riscului economic;

- riscului financiar;

- riscului combinat;

- riscului de faliment sau de insolvabilitate.

1. Riscul economic: definire , model de calcul

Riscul economic se referă la variabilitatea sau nesiguranţa obţinerii unui anumit rezultat brut de exploatare. Activitatea unei întreprinderi este supusă riscului economic (sau operaţional), întrucât acesta nu poate să prevadă cu certitudine diferitele comportamente ale rezultatului său (cost, cantitate, preţ) şi ale ciclului de exploatare (cumpărări, prelucrări, vânzări).

Riscul economic evaluează posibilitatea înregistrării (obţinerii) unui rezultat insuficient sau chiar a unor pierderi. Această eventualitate este legată de importanţa cheltuielilor fixe, care diminuează flexibilitatea întreprinderii respectiv capacitatea de a se adapta la variaţia cifrei de afaceri. Gradul de flexibilitate este dependent atât de potenţialul tehnic al întreprinderii, de potenţialul uman cât şi de structura ei organizatorică. Variabilitatea va fi cu atât mai bine stăpânită de agentul economic, cu cât acesta manifestă un grad mai mare de flexibilitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscuri.DOC