Studiu de Caz Privind Dezvoltarea Rurala Durabila in Zona Rucar – Bran

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Studiu de Caz Privind Dezvoltarea Rurala Durabila in Zona Rucar – Bran.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 22 de pagini .

Profesor: Ion ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Alte Domenii, Economie

Extras din document

STUDIU DE CAZ PRIVIND DEZVOLTAREA RURALA DURABILA

ÎN ZONA RUCAR – BRAN (JUDETUL ARGES)

Zona Rucar-Bran face parte din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, alcatuita din judetele Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman. Regiunea cuprinde o suprafata de 34.453 kmp, ceea ce reprezinta 14,45% din suprafata României1. La 18 martie 2002, populatia Regiunii Sud era de 3379,4 mii locuitori, reprezentând 15,5% din populatia totala a tarii, numarul locuitorilor pe kmp. fiind de 98,0, mai mare decât media pe tara, care se ridica la 91,4 locuitori.

În totalul populatiei, populatia în vârsta de 20-60 ani avea o pondere de 59,5%. Dupa anul 1990, fenomenele demografice au avut o evolutie negativa, înregistrându-se un spor natural negativ, datorita unei rate a mortalitatii mai ridicate. Populatia activa din Regiune se ridica, în anul 2002, la 1600 mii persoane, din care 954 mii în mediul rural; populatia ocupata era de 1443 mii persoane, din care 884 mii în mediul rural; numarul somerilor BIM însuma 157 mii persoane, din care 70 mii în mediul rural; rata de activitate, în medie, era de 57%, din care în rural 57,7%; rata de ocupare, în medie, era de 51,4 persoane, din care în rural 53,5 persoane; rata somajului, în medie, 9,8%, din care în rural 7,4%. Din totalul populatiei ocupate, persoanele în vârsta de munca între 15-64 ani detineau o pondere de 92,8%, iar peste 65 de ani, 7,8%. Din punctul de vedere al statutului profesional, lucratorii pe cont propriu, lucratorii familiali neremunerati si membrii ai unor societati agricole sau ai unor cooperative detineau o pondere de 69,7%. În anul 2002, 43,5% erau ocupati în agricultura, vânatoare si silvicultura si 24,26% în industrie2.

Regiunea Sud dispune de un potential economic însemnat, care se bazeaza pe: potentialul agricol; potentialul tehnic; resursele de apa care favorizeaza dezvoltarea pisciculturii, a activitatilor comerciale, industriale si de turism pe fluviul Dunarea si râurile din interior; resursele subterane de petrol, gaze naturale etc. De asemenea, pozitia geografica la frontiera si la intersectia drumurilor de tranzit între Asia si Europa de Vest etc. favorizeaza dezvoltarea economica a Regiunii.

Regiunea Sud dispune de o industrie complexa si diversificata, reprezentata prin toate ramurile, ponderea majoritara detinând-o industria prelucratoare. De asemenea, industria extractiva (petrol, gaze naturale si agregate minerale) este prezenta în toata regiunea. Activitatea industriala din Regiunea Sud este

1 Pe teritoriul acestei Regiuni exista 43 de orase, din care 15 municipii, 482 de comune, care cuprind 2030 de sate (Anuarul Statistic al României, 2003, pag. 605)

2 Anuarul Statistic al României, 2003, pag. 606, 608, 610-613, 614, 650, 665, 670, 678

178

concentrata în judetele din Nord, în timp ce în judetele din Sud, aflate în Câmpia Baraganului, predomina agricultura. Principalele ramuri industriale reprezentative pentru regiunea Sud sunt: industria chimica si petrochimica, industria constructiilor de masini si echipamente, industriile textila, a confectiilor si alimentara.

În perioada de tranzitie au fost restructurate sau lichidate o serie de unitati industriale importante pentru economia judetelor respective, determinând reduceri substantiale ale numarului salariatilor din industrie. Numarul mediu al salariatilor din economia Regiunii a înregistrat o scadere constanta în ultimii ani.

Zona Rucar-Bran face parte din zonele rurale în care predomina factori favorizanti pentru dezvoltarea economico-sociala. Aceste zone sunt caracterizate prin multitudinea resurselor naturale (resurse minerale, vegetatie forestiera, suprafete agricole, fond cinegetic etc.), care au generat, în timp, dezvoltarea atât a unor activitati agricole, cât si a unor activitati neagricole, precum si la multiplicarea surselor de venituri. Politicile specifice în cadrul acestor zone au în vedere urmatoarele obiective principale:

promovarea diversitatii activitatilor economice;

crearea de întreprinderi mici si mijlocii cu profil agricol, industrial, artizanal, comercial si de prestari servicii;

dezvoltarea infrastructurilor hidroedilitare, de transport, comunicatii si energetice;

valorificarea eficienta a resurselor naturale, cu atentie speciala pe crearea unor conditii proprii pentru dezvoltarea activitatilor de recreere si turism;

transformarea agriculturii într-o activitate performanta si diversificata;

dezvoltarea potentialului uman;

ameliorarea infrastructurii sociale si a conditiilor de viata;

reabilitarea, protectia si conservarea zonelor cu valoare naturala si peisagera;

antrenarea populatiei locale în procesul de dezvoltare a acestor zone.

Zona Rucar-Bran reprezinta o punte de legatura între Muntenia si Transilvania, un pas situat în Carpatii Meridionali; una dintre cele mai atractive zone turistice ale României si o zona de traditie si spiritualitate. În Sud-Vest se învecineaza cu Muscelul, în Nord si Nord-Est cu Tara Bârsei, la Sud si Sud-Est cu Valea Prahovei si Dâmbovita. Zona este traversata de unul dintre cele mai vechi drumuri comerciale, în prezent DN 73 Pitesti-Brasov, care leaga drumurile europene E 85, E 60, E 64 si E 70. Accesul în zona se poate face atât pe sosea (Bucuresti-Pitesti-Câmpulung-Brasov), cât si pe calea ferata (Bucuresti-Brasov-Zarnesti).

Principalele coordonate ale acestei zone - administrativ-teritoriala, demogra-fica, economica si infrastructurala – prezinta o serie de caracteristici, ce favorizeaza dezvoltarea unor multiple activitati economic-sociale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Caz Privind Dezvoltarea Rurala Durabila in Zona Rucar - Bran.pdf