Tehnologii Performante in Textile

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Tehnologii Performante in Textile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 40 de pagini (in total).

Profesor: Popescu Vasilica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Problema optimizării şi raţionalizării tratamentelor preliminare ale materialelor tip bumbac, constituie o deosebită preocupare a cercetării tehnologice in ultimii ani. Pentru dezvoltarea în general a tehnologiei chimice textile, se pot considera schemele:

a) Chimie Tehnologie Construcţii de maşini

b)

În sensul acestor orientări moderne, tehnologia tratamentelor preliminare de curăţire şi albire se bazează pe îmbinarea optimă a cunoştinţelor despre chimismul operaţiilor, cu utilajul adecvat [schema (a)].

După schema (b), procesul tehnologic rezultă din caracteristicile produsului urmărit şi aparatura folosită. Prin considerarea caracteristicilor produselor, într-o estimare cantitativă a procesului, trebuie să rezulte un proiect raţional pentru aparatură.

Produsul, procesul şi aparatul sunt astfel, elementele fundamentale ale tehnologiei. Aceste considerente, ca şi obiectivele pregătirii ţesăturilor tip bumbac în lumina tehnologiilor moderne, trebuie să fie, într-o anumită masură, diferit caracterizată faţă de modelele clasice.

Caracterizarea produsului finit

Revizuirea vechilor poziţii, în privinţa însuşirilor produsului albit, a fost impusă de dezvoltarea impetuoasă a producţiei în sectorul de ţesături tip bumbac, dezvoltare impulsionată puternic de extinderea pe scară din ce în ce mai largă a fibrelor sintetice, în speţă a fibrelor poliesterice.

De altfel şi creşterea în valoare absolută a producţiei ţesăturillor tip bumbac, cerinţe pentru cantităţi din ce în ce mai mari, care impun tehnologii cât mai rapide şi cât mai economice, s-au reflectat în această revizuire a caracteristicilor produselor.

În acest sens, principalii indicatori de calitate ai produselor cu conţinut de fibre celulozice şi sintetice, se prezintă cu modificările descrie mai jos:

• Gradul de alb

Se consideră că pretenţiile clasice referitoare la un grad de alb avansat, nu mai sunt actuale. Este adevărat şi faptul a fost verificat pe scară largă în industrie, că un grad de alb mare, nu prezintă neapărat un nivel de tratament preliminar ridicat şi că rezultatele unui proces dat, sunt determinate în mare şi de alte criterii, care deseori sunt determinate.

Dacă pentru articolele ce urmează a fi vopsite sau imprimate, se consideră suficient un grad de alb necesar pentru obţinerea corectă a nuanţei sau a strălucirii culorii, şi pentru ţesăturile albe, exigenţele au fost reduse.

• Hidrofilia

Pentru această caracteristică, cerinţele sunt riguroase atât pentru vopsitorie cât şi pentru imprimerie. Îndeosebi, pentru articole mixte din fibre sintetice, în care fibra celulozică este singura componentă hidrofilă şi care intervine hotărâtor în procesele de reţinere sau de schimb de coloranţi şi auxiliari chimici, o bună reţinere sau schimb de coloranţi şi auxiliari chimici, o bună dezîncrustare este imperios necesară.

• Sorbţia de colorant

Această caracteristică, rezultată din procesele de extracţie şi umflare, este fără îndoială, de cea mai mare importanţă în procesele tinctoriale (vopsire şi imprimare).

• Degradarea

Spre deosebire de gradul de alb, la care gradul de degradare se înregistrează o exigenţă mult scăzută. Procedeele moderne de tratare preliminară, dezvoltate în ultimii 10 –15 ani, permit obţinerea de grade de polimerizare de circa 1800 faţă de 1200-1400 din trecut. Grade mari de polimerizare la bumbac, nu reprezintă numai o caracteristică intrinsecă a materialelor albite, ci şi o gamă de toleranţe mai mari la tratamentele de finisare superioară.

• Uniformitatea tratamentelor preliminare

Şi această problemă este specifică tehnologiilor tinctoriale moderne, în sensul că acestea fiind legate de producţii mari, trebuie neapărat să fie, dacă nu continue, cel puţin semicontinue. În acest sens, faţă de procedeele discontinue, bazate pe epuizare, unde se mai pot conta pe uniformizarea vopsirilor în timp, în procedeele continue, ţesătura trebuie să fie perfect uniformă din punctul de vedere al capaciţăţii de sorbţie al colorantului, considerăndu-se şi timpii scurţi de contact, la fulardare.

1. Posibilităţi tehnologice adecvate noilor cerinţe,

în cazul procedeelor convenţionale

Din punct de vedere tehnologic se pot formula următoarele posibilităţi:

• folosirea de procese puternic extractive;

• folosirea condiţiilor care să permită o stare de umflare avansată şi uniformă a fibrelor celulozice;

• folosirea de asamblări de procese optime.

Dacă se consideră că impurităţile celulozice nu trebuie numai decolorate, ci îndepărtate în măsură mai mare, putem vorbi de creşterea în importanţă a proceselor extractive: descleierea, tratamentul alcalin la cald şi albirea cu H2O2. Din contră, albirile cu cloriţi şi hipocloriţi pierd din importanţă.

Fisiere in arhiva (4):

  • curs 1.doc
  • curs 2 pagina 3 tabel albire.doc
  • curs 2.doc
  • curs 2tabele paginile 10 si 11.doc

Alte informatii

ORIENTĂRI MODERNE ÎN ALEGEREA TEHNOLOGIILOR DE PREGĂTIRE - ALBIRE