Urbanism

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Aceasta se realizează prin:

a)informarea populației

b)consultarea populației

c)alte forme de participare prevăzute de lege.

Cetățenii pot participa la activitatea de amenajare a teritoriale și de urbanism, individual sau prin asociere, în condițiile legii.

Informarea populației este activitatea prin care se fac publice:

a) Obiectivele devoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului

b) Intențiile autorităților administrației publice centrale și locale privind elaborarea unor documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și scopul pentru care acestea sunt elaborate.

c) Conținutul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism care urmează să fiesupuse aprobării.

Informarea și consultarea populației se desfășoară diferențiat, în funcție de amploarea și importanța documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Urmărirea aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate

Se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, precum și de inspectoratul de Stat în construcții.

Compartimentele de specialitate vor urmări coordonarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentațiilor aprobate.

URBANISM – ACTIVITATEA DE URBANISM

Urbanismul: ramură a arhitecturii care proiectează și planifică lucrările de construire, de sistematizare, de reconstruire a unei așezări omenești (oraș, sat, etc.).

Activitatea de urbanism se desfășoară în baza legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a legii 50/1990, republicată în 2004 privind autorizarea executării lucrării de construcție.

Scopul activității de urbanism este stimularea evoluției complexe a localităților prin aplicarea programelor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriilor.

Unul din obiectivele urbanismului este ca fiecare localitate să dispună de un PUG și un Regulament Local de Urbanism. Alte obiective a activității de urbanism:

• Îmbunătățirea condițiilor de viață, asigurarea accesului la infrastructură, servicii publice și locuințe publice și convenabile pentru toți locuitorii.

• Utilizarea eficientă a terenurilor în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

• Protejarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural construit și natural.

Atribuțiile administrației publice centrale

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este organul specializat al Guvernului care stabilește, în raport cu conținutul Programului de Guvernare, următoarele atribuții:

a) Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului național

b) Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional

c) Elaborarea Regulamentului general de Urbanism

d) Avizarea proiectelor referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism

e) Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism

Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale sunt obligate să furnizeze Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, la cerere, informații necesare desfășurării activității de amenajare a teritoriului și urbanism.

Atribuțiile administrației publice județene

Consiliul județean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism. Consiliul județean asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional sau zonal și asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean, zonal, care sunt de interes județean și le aprobă conform prevederilor legii.

În activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, Consiliile județen sunt sprijinite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și de alte ministere și organe ale administrației publice centrale.

În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul Legii 350/2001, consiliul județean utilizează informații de sintezăla nivelul județului din toate domeniile de actiitate economico-socială.

Atribuțiile administrației publice locale

Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitatea de urbanism desfășurată pe întreg teritoriul unității administrative teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Urbanism.docx