Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Anatomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 57530
Mărime: 13.08MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ochiana Gabriela

Cuprins

Unitatea de curs 1. Anatomia funcţională a aparatului respirator 5

Scopul unităţii de curs 5

Obiectivele operaţionale 5

1.1. Fiziologia aparatului respirator 6

1.2. Mecanismul respiraţiei 6

1.3. Reglarea funcţiei aparatului respirator 7

1.3.1. Reglarea automată a respiraţiei 8

1.3.2. Reglarea reflexă a respiraţiei 8

1.3.3. Reglarea chimică a respiraţiei 9

1.3.4. Reglarea corticală a respiraţiei 10

1.4. Tipuri respiratorii 10

1.4.1. Respiraţia abdominală 11

1.4.2. Respiraţia costal inferioara 12

1.4.3. Respiraţia costal superioară 13

1.4.4. Respiraţia corectă (completă) 14

1.5. Mecanismul de apărare bronhopulmonar 15

Unitatea de curs 2. Diagnosticul clinic al afecţiunilor respiratorii 19

Scopul unităţii de curs 19

Obiectivele operaţionale 19

2.1. Evaluarea clinico-funcţională a aparatului respirator 23

2.2. Evaluarea funcţiei aparatului respirator cu aparatură 25

2.2.1. Radiologia ca metodă de evaluarea funcţională 25

2.3. Evaluarea spirografică a funcţiei respiratorii 26

2.3.1. Tehnica înregistrării 26

2.3.2. Interpretare şi semnificaţie clinică 33

2.4. Pneumotahografia 33

2.5. Examinarea staticii şi dinamicii costo-vertebrale 33

2.6. Testele farmacodinamice 34

2.7. Teste specifice pentru evaluarea funcţiei respiratorii 35

2.8. Testarea la efort 36

2.8.1. Obiectivele testării la efort 37

2.8.2. Factorii care limitează performanţa la efort 39

2.9. Metodologia testării la efort 39

2.9.1. Protocoale folosite 40

2.9.2. Variante tehnice ale testului la efort 40

2.9.3. Parametrii capacităţii de adaptare la efort 42

2.9.4. Monitorizarea cardiovasculară în cursul efortului 43

2.9.5. La bolnavii cu afecţiuni bronho-pulmonare cronice 44

Unitatea de curs 3. Tratamentul medicamentos al afecţiunilor respiratorii 46

Scopul unităţii de curs 46

Obiective operaţionale 46

Unitatea de curs 4.Tratamentul afecţiunilor respiratorii prin alte mijloace terapeutice 49

Scopul unităţii de curs 49

Obiective operaţionale 49

4.1. Aerosolul terapeutic 49

4.2. Kinetoterapia în recuperarea bolnavilor cu afecţiuni respiratorii 50

4.2.1. Relaxarea 50

4.2.2. Posturarea 53

4.2.3. Gimnastica corectoare 61

4.2.4. Reeducarea respiratorie sau gimnastica respiratorie propriu-zisă 66

4.2.5. Dirijarea aerului la nivelul căilor superioare respiratorii 67

4.2.6. Reeducarea respiraţiei costale 68

4.2.7. Reeducarea respiraţiei diafragmatice 73

4.2.8. Controlul şi coordonarea respiraţiei 77

4.2.9. Antrenamentul la efort dozat 81

4.2.10. Antrenamentul la bicicleta ergometrică 87

4.2.11. Antrenamentul la covorul rulant 88

4.2.12. Antrenamentul la scăriţă 89

4.2.13. Antrenamentul prin mers 89

4.2.14. Antrenamentul la piscină 90

4.2.15. Antrenamentul la efort prin alte metode 90

4.2.16. Educarea tusei 91

4.2.17. Educarea vorbitului 93

4.2.18. Terapie ocupaţională 95

Unitatea de curs 5. Recuperarea pacienţilor cu disfuncţie ventilatorie obstructivă (DVO) 97

Scopul uniţii de curs 97

Obiective operaţionale 97

5.1. Mecanismele reversibile 97

5.2. Mecanismele ireversibile ale obstrucţiei bronşice 98

5.3. Entităţi ale sindromului obstructiv 98

5.3.1. B.P.O.C.- ul 98

5.3.2. Astmul bronşic 99

5.4. Recuperarea sindromului obstructiv 100

5.4.1. Obiectivele recuperării kinetoterapeutice a bolnavului cu DVO 101

Unitatea de curs 6. Recuperarea bolnavului cu disfuncţie ventilatorie restrictivă (DVR) 104

Scopul unităţii de curs 104

Obiectice operaţionale 104

6.1. Boli care supraîncarcă mecanic sistemul toraco-pulmonar 105

6.2. Recuperarea prin mijloace kinetoterapeutice în afecţiunile care produc disfuncţie respiratorie restrictivă 107

Unitatea de curs 7. Recuperarea bolnavului cu disfuncţie ventilatorie mixtă (DVM) 110

Scopul unităţii de curs 110

Obiective operaţionale 110

Bibliografie 114

Extras din document

Unitatea de curs 1. Anatomia funcţională a aparatului respirator

1.1. Scopul unităţii de curs

Prezentarea datelor generale de anatomie şi fiziologie, care stau la baza cunoaşterii patologie respiratorii şi ghidării programului kinetoterapeutic.

1.2. Obiectivele operaţionale

Să se cunoască datele anatomice şi fiziologice ale aparatului respirator;

Să se cunoască date despre reglarea respiraţiei.

Aparatul respirator are două componente principale:

căile respiratorii – organe de tranzit al aerului;

plămânii – organe unde se produce schimbul de gaze (la nivel pulmonar schimbul poartă numele de hematoză).

Căile respiratorii sunt formate din: nazofaringe, laringe, trahee, bronhii.

Aceste organe sunt prevăzute la interior de o mucoasă cu celule cilindrice care prezintă cili vibratili. Rolul lor este important deoarece prin mişcări efectuate de la interior la exterior realizează eliminarea corpilor străini şi a surplusului de secreţii acumulate în căile aeriene. Tot în mucoasă se găsesc celule producătoare de mucus, cu rol în menţinerea particulelor străine solide şi a microorganismelor care pot fi distruse de leucocite.

În submucoasă se găseşte o bogată reţea vasculară cu rolul de a încălzi sau răci aerulu.

Datorită acestor particularităţi, căile respiratorii conduc, încălzesc, umectează şi purifică aerul introdus în plămâni. În structura căilor aeriene intră un bogat ţesut elastic ale cărui fibre dispuse longitudinal permit întinderea căilor respiratorii în inspir şi scurtarea lor în expir.

Ţesutul muscular este mai bine reprezentat la nivelul bronhiolelor unde creează adevărate sfinctere, unde fibrele musculare se dispun circular în vederea modificării calibrelor bronhiolelor în inspir şi expir.

Inervaţia căilor respiratorii este asigurată de nervul vag cu rol bronhoconstrictor şi din fibre simpatice cu rol bronhodilatator.

Plămânii sunt organe fibroelastice, dilatabile în cavitatea toracică, dispuse de o parte şi de alta a mediastinului şi prăvăzute cu o mare elasticitate. Unitatea morfofuncţională a a plămânului este lobulul pulmonar format dintr-o bronhiolă respiratorie care se ramifică în cinci, şase canale alveolare. Fiecare bronhiolă se deschide într-un sac alveolar în pereţii căruia se găsesc alveole pulmonare.

Peretele alveolar este foarte subţire fiind format din celule dispuse pe un singur rând. Alveolele conferă o suprafaţă mare de hematoză întrucât 75-80 % din suprafaţa lor este acoperită de capilare venoase. Peretele capilarului venos împreună cu cel al alveolei pulmonare realizează membrana alveolo-capilară. În interiorul alveolelor există o cantitate mică de lichid numit surfactant cu rol în difuziunea gazelor.

Pleura

La exterior, plămânii sunt înveliţi în cele două pleuri – parietală şi viscerală care împreună formează un sac perfect închis. Între cele două pleure există un spaţiu virtual cu o presiune negativă. Vidul pleural obligă plămânii să urmeze expansiunea cutiei toracice în inspir. Vidul pleural şi elasticitatea pulmonului asigură distensia şi retracţia plămânului în inspir şi expir.

1.3. Fiziologia aparatului respirator

Prin respiraţie se înţelege ansamblul proceselor fizice şi chimice care asigură schimburile gazoase dintre organism şi mediu.

Există o respiraţie externă sau pulmonară şi o respiraţie internă sau tisulară care reprezintă etapa finală a schimburilor respiratorii.

Transportul de oxigen din aerul atmosferic în celule şi a dioxidului de carbon din celule în mediul înconjurător se realizează de către hemoglobină, înmagazinată în hematii. Hematiile reprezintă principalul element de captare, stocare şi transport a gazelor.

Respiraţia pulmonară sau externă are două componente:

o componentă mecanică care este constituită de ventilaţia pulmonară;

o componentă chimică care constă în schimburile de gaze între aerul alveolar şi capilarul venos.

1.4. Mecanismul respiraţiei

Plămânul urmează în mod pasiv mişcările cutiei toracice. Schimburile dintre aerul atmosferic şi cel alveolar se face pe seama diferenţei de presiune în inspir şi expir.

Factorii care contribuie la ventilaţia pulmonară sunt:

mişcările cutiei toracice – expansiune în expir şi retracţie în inspir;

elasticitatea toracelui care permite revenirea la starea iniţială după ce contracţia musculaturii este urmată de relaxare în inspir;

presiunea negativă intrapleurală care în starea de repaus a plămânilor este mai mică decât cea atmosferică cu 5-6 mm Hg.

Ventilaţia pulmonară

Reprezintă pătrunderea şi ieşirea aerului din plămân din timpul inspirului şi expirului.

Inspiraţia se realizează prin deplasarea aerului în plămâni şi se realizează prin mecanism activ. Contracţia în respiraţie produce mărirea cutiei toracice în sens antero-posterior, transversal şi longitudinal. Inspirul poate fi liniştit sau de repaus sau poate fi profund sau forţat.

În ceea ce priveşte cutia toracică, aceasta poate fi împărţită în două zone:

una superioară cu expansiune şi abilităţi reduse;

una inferioară în care distensia este maximă.

La nivelul porţiunii inferioare a toracelui, prin contracţie, coastele devin din oblice orizontale, crescând diametrul transvers. În acelaţi timp coastele sunt proiectate şi în afară, crescând diametrul antero-posterior. Diametrul longitudinal creşte prin contracţia diafragmului.

În repaus diafragmul are forma unei cupole cu convexitatea în sus, iar în timpul contracţiei aplatizându-se şi apăsând asupra organelor abdominale. În timpul dilatării cutiei toracice, datorită presiunii negative intrapleurale şi elasticităţii plămânilor, se produce o scădere a presiunii intrapulmonare cu 1-2 mm Hg faţă de cea a aerului atmosferic astfel încât aerul pătrunde în plămâni.

În timpul inspirului se produce o alungire a căilor aeriene, începând cu traheea şi terminând cu canalele alveolare datorită ţesutului elastic pe care îl conţin în structura lor.

Expiraţia se defineşte prin ieşirea aerului din plămâni. Expirul liniştit este un act pasiv care se produce prin relaxarea muşchilor inspiratori ce înseamnă revenirea la normal a dimensiunilor cutiei toracice.

Se poate produce şi un expir forţat prin presarea plămânului de către cutia toracică. În acest caz intervin muşchii expiratori accesori care fac din din expir un act forţat, activ.

În expirul liniştit, revenirea cutiei toracice la volumul iniţial, presiunea intrapulmonară este mai mare decât cea atmosferică cu 4-6 mm Hg, determinând expulzia aerului la exterior.

Hematoza pulmonară

Schimbul de gaze dintre aerul alveolar şi sângele capilar se produce în dublu sens, printr-un proces de difuziune a oxigenului din alveole în sânge şi a dioxidului de carbon din sânge în alveole.

Schimbul de gaze se realizează foarte rapid fiind influenţat de următorii factori:

suprafaţa mare a alveolelor;

endoteliul capilar a cărui grosime este foarte mică;

lichidul intraalveolar reprezentat printr-o peliculă foarte fină care permite difuziunea gazelor.

Preview document

Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 1
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 2
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 3
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 4
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 5
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 6
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 7
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 8
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 9
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 10
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 11
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 12
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 13
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 14
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 15
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 16
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 17
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 18
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 19
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 20
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 21
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 22
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 23
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 24
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 25
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 26
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 27
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 28
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 29
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 30
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 31
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 32
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 33
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 34
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 35
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 36
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 37
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 38
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 39
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 40
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 41
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 42
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 43
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 44
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 45
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 46
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 47
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 48
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 49
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 50
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 51
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 52
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 53
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 54
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 55
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 56
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 57
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 58
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 59
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 60
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 61
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 62
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 63
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 64
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 65
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 66
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 67
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 68
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 69
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 70
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 71
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 72
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 73
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 74
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 75
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 76
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 77
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 78
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 79
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 80
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 81
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 82
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 83
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 84
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 85
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 86
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 87
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 88
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 89
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 90
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 91
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 92
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 93
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 94
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 95
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 96
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 97
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 98
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 99
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 100
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 101
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 102
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 103
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 104
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 105
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 106
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 107
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 108
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 109
Kinetoterapia în Afecțiuni Respiratorii - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Kinetoterapia in Afectiuni Respiratorii.doc

Alții au mai descărcat și

Formațiunile neurofiziologice ale SNC - structură și funcții

Din punct de vedere filogenetic, măduva spinării ( Medulla spinalis) reprezintă cea mai veche componentă a SNC şi cea mai simplă din punct de...

Sistemul Solar

SISTEMUL SOLAR s-a format acum, aproximativ 4 miliarde de ani sI consta in SOARE, cele noua planete care se invirt in jurul lui sI satelitii lor....

Aparatul urinar

Organele care formeaza aparatul urogenital (Apparatus urogenitalis) sunt în strânse relatii genetice si morfologice. Organele aparatului urinar...

Fiziologia Sângelui

CURS FIZIOLOGIE 1 FIZIOLOGIA SÂNGELUI 1. VOLEMIA. 2. FUNCŢIILE SÂNGELUI. 3. PROPRIETĂŢILE SÂNGELUI. 4. HEMATIILE: particularităţi...

Sistemul Nervos

Sistemul nervos: este format din elemente care sunt preocupate ,receptia stimulilor,transmiterea impulsurilor,sau pentru activarea mecanismelor...

Fiziologia Sistemului Nervos

FUNCTIA DE RELATIE Scopul cursului: .favorizarea formarii unei viziuni globale asupra functiei integratoare a sistemului nervos si umoral;...

Metode și tehnici de tonifiere musculată

Musculaţia – disciplină care vizează dezvoltarea, în primul rând, a musculaturii scheletale, a structurii şi funcţiilor musculare, a calităţilor...

Îngrijiri ale pacientului cu astm bronsic

In criza de astm bronsic: - uneori prezinta o stare prodromala, cu rinoree, stranut, tuse uscata; - dispnee cu caracter expirator; - anxietate;...

Te-ar putea interesa și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Aspecte ale recuperării kinetice la bolnavii cu disfuncții respiratorii obstructive

Cap.I. INTRODUCERE I.1. Scopul lucrării Aerul pe care îl respirăm este esenţial pentru viaţă. Este elementul cel mai important de care are nevoie...

Rolul amenajării turistice antropice

Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale pune din ce în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice...

Bronhopatia Obstructivă Cronică

ARGUMENT Bronhopatia obstructivă cronică (BPOC) este o afecţiune inflamatorie care conduce la limitarea progresivă, incomplet reversibilă , a...

Potențialul Turistic al Stațiunii Băile Govora și Valorificarea Acestuia

Introducere Zona Subcarpatilor Vâlcii reprezintă o închegare de peisaje plăcute care ascund nenumărate resurse naturale atât în subsol cât si la...

Stațiuni balneoclimaterice în România

Turismul balnear nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci şi celor care vor să se relaxeze, să-şi regăsească vitalitatea şi o bună...

Proiect tehnologic - restaurant cu 80 de locuri, în orașul-stațiune Slănic Moldova

SLANIC MOLDOVA – scurta descriere Scurt istoric Localitatea este atestata documentar din anul 1755. Primul izvor de apa minerala a fost...

Ai nevoie de altceva?