Managementul proiectelor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Managementul proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 39 de pagini .

Profesor: alina popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Anatomie

Cuprins

I. Introducere în managementul proiectelor.
II. Fazele si procele proiectului.
III. Concepte ale unui proiect.
IV. Categorii de persoane antrenate în proiecte.
V. Alcatuirea unei echipe eficiente într-un proiect. Instrumente folosite în
managementul proiectelor.
VI. Managementul riscurilor. Managementul timpului în proiecte.
Marcheting de proiect.
Bibliografie

Extras din document

Succesul reprezinta realizarea progresiva a unui SCOP bine stabilit.

În pragul secolului XXI, toate întreprinderile industriale, comerciale sau de

servicii se confrunta cu legile pietei concurentiale si reusesc sa supravietuiasca

numai ca urmare a capacitatii lor de inovatie, organizare si gestionare,

materializata în managementul proiectelor. Structura,implementarea si

managementul proiectelor din toate domeniile de activitate, indiferent de sursa de

finantare a acestora, inclusiv cele din activitatea de marketing, cercetare si

asigurarea calitatii într-un sector de activitate, la nivel national, sectorial, de

piata sau de întreprindere,constituie aspecte ale managementului schimbarii, o

notiune aparuta destul de recent în literatura de specialitate.

Managementul proiectelor abordat concomitent ca teorie si practica, este,

în etapa actuala, unul dintre cei mai importanti factori generatori de performante

economice atât la nivel de organizatie,cât si la nivel structural, regional si

international.

Un proiect poate fi conceput pe diferite nivele, înglobând probleme de

diferite dimensiuni. În ciuda varietatii extrem de mari a programelor si

proiectelor exista, totusi, unele caracteristici generale pe care le vom regasi,

indiferent de dimensiunile geografice sau temporale si fara ca dimensiunile

bugetelor sau ale echipelor sa aiba vreo importanta majora.. De aceea, credem

ca este benefic sa detaliem conceptele legate de managementul de proiect, având

în vedere ca chiar si simpla enumerare a unor definitii ale acestor caracteristici

generale, ne poate ajuta în a ne contura mai clar demersul intern al unui proiect

si vom începe prin a defini însasi managementul de proiect:

managementul de proiect reprezinta procesul de planificare si coordonare,

cu claritate si transparenta, a activitatilor interdependente ale proiectului în

vederea atingerii scopului si obiectivelor propuse: în conformitate cu indicatorii

de succes propusi, în concordanta cu timpul alocat, în limitele prevazute de buget

si utilizând resursele disponibile.

5

I. Introducere în managementul proiectelor

Cuvinte cheie: proiect, subproiect, program, managementul proiectelor, studiu de fezabilitate,

operatie, obiectiv, scop, SMART

1. Importanta managementului proiectelor si concepte ale managementului proiectelor

Odata cu dezvoltarea tehnologiilor avansate, managementului informatiei si mijloacelor

de comunicare, un loc tot mai important începe sa-l ocupe desfasurarea activitatii unei

firme/asociatii/institutii pe baza de proiecte. În prezent, se considera ca 50 % dintre activitatile

companiilor mari sunt conduse dupa principiile impuse de managementul proiectelor. De

asemenea, institutiile publice sau private, ca si organizatiile non-guvernamentale au început

diverse proiecte atât la nivel national, cât si international. Se pot realiza proiecte în orice

domeniu de activitate (sanatate, economie, politica, informatica, drept etc.)

Managementul proiectelor poate fi perceput ca o stiinta, ca o arta sau ca o tehnica, prin

care se realizeaza un anumit scop. Odata cu revenirea României la economia de piata, s-a simtit

tot mai mult necesitatea de a realiza proiecte veritabile, de a realiza cât mai structurat si de a

justifica cererile pentru schimbare, pentru îmbunatatire sau finantare a ceva deja existent sau

propus a se înfiinta. De multe ori însa, proiectele înseamna pentru unele persoane doar o cerere

pentru finantare, în special de la o sursa externa, pe cât posibil nerambursabila. Aceasta este si o

prima greseala în întelegerea managementului proiectelor si de multe ori aceste proiecte sunt

respinse de la început. De aceea, se impune ca persoanele care se implica într-un proiect sa

cunoasca foarte bine care sunt obiectivele si scopurile unui proiect si cum ar putea acesta sa

contribuie la realizarea obiectivelor programului din care face parte proiectul respectiv.

Programul poate reprezenta o strategie locala, nationala sau internationala; acesta se

transpune în realitate prin proiecte si se deruleaza de regula pe parcursul mai multor ani. Ex. de

programe: PHARE (având finantare de la Uniunea Europeana, unul din cele mai cunoscute

programe, creat în 1989, la început pentru Polonia si Ungaria), un program de informatizare,

FIDEL (prin care s-au alocat fonduri de investitii pentru dezvoltarea economica locala),

programul pentru îmbunatatirea managementului universitar, programul de actiune comunitara

din domeniul sanatatii publice (2003-2008), programe de cercetare-dezvoltare si de stimulare a

inovarii etc.

Deseori se înregistreaza unele confuzii în definirea proiectului, a planului de afaceri sau

a unui studiu de fezabilitate. Prezentam, în continuare, câteva din definitiile date acestor

termeni.

Proiect - “ceea ce intentionam sa facem”. (Larousse)

“scopul pe care îl urmarim, imaginea pe care ne-o formam despre ceea ce vom

întreprinde si mijloacele pe care le vom folosi” (Le Robert)

“un efort pe termen limitat cu scopul de a crea un produs sau un serviciu nou”

(Institutul de Managementul Proiectelor)

“un set de activitati integrate, menite sa atinga un obiectiv prestabilit, într-o perioada

de timp determinata si urmând un plan de actiune stabilit” (OECD)

Proiectele sunt asadar activitati unice, complexe, care au anumite obiective, având un

grad ridicat de noutate, o limita de timp pentru realizarea lui si care necesita structuri

organizatorice si metode speciale. Obiectivul urmarit îl reprezinta crearea unui valori noi

(produs/structura/serviciu/idee etc.)

Obiectiv - un rezultat scontat ce trebuie obtinut în efortul de atingere a scopului proiectului si,

implicit, a rezolvarii problemei. Este necesar ca obiectivele sa fie cuantificabile si sa se

stabileasca limite de timp pentru atingerea lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul proiectelor.pdf

Bibliografie

1. Camasoiu C., Managementul general, UEB, Bucuresti, 2000;
2. Camasoiu C., Gudanescu N., Vintila D., Management aplicat, UEB, Bucuresti, 2001;
3. Camasoiu C., Managementul organizatiei, UEB, Bucuresti, 2007;
4. Chase R.B., Aquilano N. J., Jacobs F.R., Production and Management, 8th edition,
Boston,2000;
5. Cole G., Management,Theory and Practice, Dp Publication,1990;
6. Drucker P.E., Mangement: Task, Responsabilities, Practices, Harper and Row
Publister, New York, 1974;
7. Duncan W.J., Management, Random House Business Division, New York, Toronto, 1983;
8. Gordon Pressman I., Cohn S., Quantitative Decision Making for Business, Prentice Hall,
1990;
9. Kootz H., O’Donnell C., Weihrich H., Management, Mc Graw-Hill Book Company, New
York, 1974;
10. Mark H. G., Decisions and Organizations, Blackwell, 1988;
11. Maynard H. B., Conducerea activit[íi economice (I),Editura Tehnica, Bucuresti, 1971;
12. Nicolescu O., Verboncu I., Management, Editura Economica, Bucuresti, 2001;
13. Nicolescu O., Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Editura Economica,
Bucuresti, 2000;
14. Rue I. W., Strategic Management Concepts and Experiences, , Mc Graw-Hill Book
Company, New York, 1986;
15. Scarlat C, Galoiu H., Manual de instriure avansat în managementul proiectelor, PCM,
Bucuresti, 2002;
16. Verboncu I., Manageri & management, Editura Economica, Bucuresti, 2000;
17. ******Managementul în organizatie,Codecs, Bucuresti,2000;
18. ******Manual de Managementul Proiectelor,Departamentul pentru Integrare Europeana -
Guvernul României,1998;
19. ******* Project Cycle Management,(Manual,Handbook),European Commission. Aid Cooperation
Office, Brussels,2002.