Activitatea de evaluare a intrprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Activitatea de evaluare a intrprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 115 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Antreprenoriat

Extras din document

Principalele obiective ale unității de învățare nr.1 sunt:

- Activitatea evaluării și necesitatea acesteia;

- Factorii care influențează valoarea;

- Standardele de evaluare;

- Termeni fundamentali în evaluare. Principalele tipuri de

valoare;

- Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a

întreprinderii;

- Procesul de evaluare a întreprinderii.

După studiul unității de învățare nr. 1 vei fi capabil:

- să definești activitatea de evaluare și să argumentezi

importanța acesteia;

- să definești noțiune de valoare și preț;

- să cunoști factorii care influențează valoarea și să știi să

definești valoarea de piață;

- să motivezi clar utilizarea valorii de piață și a valorilor

diferite de valoarea de piață așa cum este prevăzută in

standardele de evaluare cunoscute;

- să enumeri principiile fundamentale de evaluare și să știi să

relatezi rolul principiilor de evaluare pentru evaluarea

întreprinderii;

- să definești procesul de evaluare a întreprinderii și etapele

acestuia.

1.1. Activitatea de evaluare și necesitatea acesteia

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economico-financiare

și este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri

de coproprietate supus evaluării. Evaluarea unei întreprinderi în funcționare

constă în formularea unei opinii privind valoarea unei întreprinderi sau a unei

participații în aceasta în ipoteza că ea va continua să funcționeze.

ACTIVITATEA DE EVALUARE A ÎNTRPRINDERII

Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale cum ar fi:

consultanță, audit, proiectare, avocatură. Are la bază experiența și cunoștințele

transmise din generație în generație cu respectarea Standardelor profesionale și

a codului deontologic și etic specific.

În această ipoteză trebuie luate în considerare inclusiv elementele

necorporale sau intangibile ale afacerii, generate de factori cum ar fi brevete,

licențe, proceduri operaționale, avantaje de contracte, existența unui personal care

a parcurs programe complexe de training specifice domeniului de activitate, care

pot mări valoarea.

Cu alte cuvinte, evaluarea cuprinde o activitate prin care se estimează

valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor

afaceri, participații în afaceri. Evaluatorul este cel care trebuie să analizeze, de la

caz la caz, gradul de importanță a fiecărei categorii de public și nivelul de

încredere și reputație înregistrat de întreprindere relativ la aceasta. Valorificarea

concluziilor sale se va face în scenariile previzionale din metodele financiare de

evaluare prin gradul de optimism/pesimism înglobat în acestea.

Schimbarea proprietarului unui agent economic precum și modificările

structurale care se pot produce, necesită ca acesta să fie evaluat atât din punct de

vedere al interesului vânzătorului cât și al cumpărătorului. În același timp,

metodele de evaluare recunoscute oferă avantajul de a recurge la elemente

acceptate în teorie și practică pe baza cărora se determină prețul la care să se

realizeze vânzarea societăților comerciale.

Necesitatea evaluării este universală. Oricine folosește o proprietate,

plătește pentru aceasta, la cumpărare sau la închiriere. Acesta înseamnă

tranzacții sau situații în care trebuie să se ia o decizie, să acționeze sau să se

stabilească o strategie și pentru toate acestea este necesară o estimare a

valorii.

În general evaluarea întreprinderii este necesară în următoarele situații:

1) Operațiuni de achiziții, fuziuni, majorări de capital. O evaluare joacă un rol

major în achiziția unei companii. Ea furnizează o opinie independentă privind

valoarea afacerii, o marjă înăuntrul căreia se negociază în cele mai multe cazuri

prețul.

2) Evaluarea pentru listarea la bursa.

3) Expropieri.

4) Suport în caz de litigii.

5) Disputele între acționari.

6) Disputele între soți.

7) Solicitarea instituțiilor financiare.

8) În acțiuni juridice cu scop patrimonial (succesiune, faliment, constituirea de

ipoteci)

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de evaluare a intrprinderii.pdf