Toate cursurile din domeniul Antropologie

 • Introducere in antropologie

  Antropologie: obiecte de studiu/disparitia exoticului Subdiscipline Antropologia si alte discipline Etnografie, etnologie cultura/relativism cultural/ Cercetare de teren colectiva in Serbia A te alatura unei conversatii deja existente Etnografia: a scrie, transcrie, rescrie despre un grup Proces de autodescoperire A petrece timp in mijlocul unui grup Aplicatii ale antropologiei “Din ce în ce mai multe firme angajează antropologi deoarece valorizează metoda observației și accentul...

 • Antropologie

  Ceea ce e specific antropologiei este faptul că ea se preocupă de diferențele dintre oameni, de modul în care ei se deosebesc unii de alții de la o zonă la alta sau de la o perioadă istorică la alta. Antropologia încearcă să pună în evidență aceste diferențe, dar totodată să înțeleagă ce anume semnifică ele: cum anume diferă oamenii, de ce se întâmplă acest lucru, și ce concluzii putem trage despre specia umană studiind aceste diferențe? De ce nu suntem cu toții la fel? Dar oamenii nu sunt...

 • Antropologia Culturii Europene

  INTRODUCERE Dintotdeauna diversitatea umană a fost privită ca un fapt straniu şi antropologia, potrivit opiniei cercetătorilor în domeniu, s-a constituit ca disciplină atunci când diversitatea aceasta a început să fie percepută ca „diferenţă a Celuilalt”. Să nu omitem că „diferenţa” a fost raportată la o anumită „identitate”, şi anume aceea a lumii occidentale moderne, industrializate. În acest context, relevantă este afirmaţia pe care o face Marc Auge în studiul Pour une anthropologie des...

 • Antropologie Politica

  Introducere În 1959, într-un articol David Easton susţinea că antropologia politică nu există pentru că cei care o practică nu au reuşit să distingă sistemul politic de celelalte subsisteme ale societăţii. Judecata aceasta a fost în general acceptată. Numai după 10 ani de la enunţarea acestei opinii s-au găsit antropologi (Bailey A. P. Cohen şi Southall)care să o critice şi să-l acuze pe Easton că a deformat complet natura antropologiei politice şi că a transformat o virtute într-un viciu....

 • Curs Arheologie

  Înainte de a începe excursul nostru, câteva precizări sunt necesare. Atunci când am împărţit istoria cercetării timpurilor preistorice în două evuri, cel al mitului şi cel al metodei, am avut în gând diviziunea profundă dintre două atitudini faţă de zorii umanităţii. În primul caz, istoria structurată mitic presupune o percepţie deductivă şi apriorică asupra începuturile omenirii, plasată în cadrul mitului, legendei şi experienţei exemplare. „Creaţia rezolvată de miturile originare, absenţa...

 • Antropologie

  SIMBOL ŞI SEMNIFICAŢIE Scenă presupusă: duceţi în dar de ziua de naştere a viitoarei soacre patru flori. Scena – (dvs.studenţi) – vă produce râsul - pe viitoarea soacră – o înfurie. Gestul şi reacţiile aferente fac parte, pentru unii, din cultura (voastră, a noastră), pentru alţii înseamnă că trăim – cu toţii în aceeaşi societate. Exemplul dat reprezintă – la urma urmei – materia primă a antropologiei, ţine de simbolismul relaţiilor sociale. De ce râdem de o situaţie pe care am...

 • Religile Lumii

  Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran. Aderarea la islam se reduce la această profesiune de credintă, „Mărturisesc că nu există dumnezeu afară de Dumnezeu si că Mahomed este trimisul său." 1. Exista un plan al lumii de dincolo si care sunt caracteristicile lui? După moarte, sufletele merg la un fel de judecată particulară in faţa îngerilor Nakir şi MunKar, celor mai buni...

 • Antropologia Culturii

  III. POLITICI CULTURALE, CULTURĂ DE MASĂ ŞI SOCIETATE DE MASĂ Mecanismele de funcţionare ale industriei culturale nu pot fi înţelese în toată complexitatea lor fără o evidenţiere prealabilă a influenţei pe care au avut-o, asupra destinelor culturii contemporane, doctrinele societăţii de masă şi societăţii de consum. Astfel se explică şi interesul particular pe care sociologii şi antropologii l-au manifestat, în ultimele decenii, faţă de cele două concepte, prin intermediul cărora au...

 • Politici Identitare

  Identitatea si politica identitara Conceptiile despre identitate sunt produse ale anumitor contexte social-istorice si politice: - pre-modernitate - modernitate - post-modernitate Abordarea utilizata: antropologia politica Relatia dintre cultural si politic • Dimensiunea politica a culturii - cultura este (si): – Putere simbolica (conceptie despre lume si viata, constructia simbolica/culturala a realitatii) – Instrument al dominarii (ideologie) – Negociere asupra sensurilor...

 • Antropologie si Dezvoltare

  1. ANTROPOLOGUL – AGENT DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ? Relaţia dintre antropologie (1) şi dezvoltare (2) este ambiguă. În ultimul timp se fac eforturi pentru compatibilizarea celor două domenii de activitate. Apare astfel necesitatea ca antropologul să se implice activ in probleme de dezvoltare (3) iar învăţămantul universitar să fie organizat în conformitate cu această cerintă. Dată fiind natura distinctă a celor două domenii (4), din comerţul acestora va rămâne antropologia antropologie?...

 • Introducere in Antropologie

  SISTEMUL ŞTIINŢELOR DESPRE OM O sintagmă precum “ştiinţe socio-umane “ este dominantă pentru o dimensiune expresivă a gândirii umane şi concentrează, în puţinătatea ei, o seamă de discipline istorice, economice, lingvistice, sociologice, filosofice, teologice şi antropologice, care, în timp şi spaţiu, se ocupă succesiv şi în acelaşi timp de om şi societate. Acest “socio-uman” de care se preocupă ştiinţele din profilurile de mai sus, primeşte din partea fiecărei ştiinţe o anumită...

 • Folclor

  INTRODUCERE Folclorul este parte inseparabilă din viaţa unui popor şi oglindind-o în aspectele sale diverse şi se impune ca un important mijloc de cunoaştere a omului, a vieţii sociale, a cadrului naţional în care se desfăşoară acesta. Este legat de momentele cele mai importante din viaţa colectivităţilor şi individului: muncă, sărbători, naştere, căsătorie, moarte etc., şi îl însoţeşte pe om la bucurie şi necaz, îl ajută în muncă şi îl întăreşte în lupta pentru o viaţă în colectivitate....

 • Antropologie Culturala

  Tema 1: Antropologia culturală în contextul ştiinţelor sociale Disciplină relativ tânără, existenţa antropologiei culturale ca şi câmp particular de cunoaştere nu depăşeşte cu mult un secol. Putem localiza temporal apariţia disciplinei spre sfârşitul secolului XIX, iar în ceea ce priveşte recunoaşterea ei în România, acest lucru s-a petrecut doar în urmă cu câteva decenii, şi în mod semnificativ doar după 1990. Face parte dintre ştiinţele sociale, nu însă într-un mod lipsit de ambiguitate:...

 • Obiectul Antropologiei

  Etimologic, cuvântul antropologie derivă din 2 termeni greceşti: antropos = „om” şi logos însemnând cuvânt, relatare, ştiinţă. Din acest punct de vedere, antropologia poate fi definită ca studiu al omului. Depăşind viziunea etimologică am putea spune că antropologia este un conglomerat sau o configuraţie de direcţii diferite de studiere a omului. Deseori definiţiile date antropologiei implică sintagma fiinţe umane, respectiv considerându-se că antropologia este studiul fiinţelor umane. În...

 • Analiza si Procesarea Imaginii

  Evoluţia înţelegerii, procesării şi utilizării imaginii Înregistrarea, procesarea, prelucrarea, stocarea şi difuzarea imaginii (cu alte cuvinte, lucrul în general cu imaginea) are la bază o îndelungată preocupare privind înţelegerea luminii, mai exact a percepţiei vizuale. Astfel, sticla era folosită încă din mileniul IV î.C. (mai întâi în China, iar apoi în Egipt) iar în Grecia Antică se cunoşteau deja oglinzile (plane şi concave, precum şi funcţiile lor de reflexie, refracţie şi de...

Pagina 1 din 2