Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar

Curs
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Artă
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 15814
Mărime: 22.13MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VESA ADINA

Extras din document

CONCEPŢIA EDUCAŢIEI ARTISTICE – PLASTICE ÎN ŞCOALĂ ŞI GRĂDINIŢĂ.

Procesul educaţiei artistice – plastice a elevilor a avut un parcurs evolutiv, în funcţie de mentalităţile diferitelor perioade istorice. A fost o perioadă (care din păcate persistă) în care accentul cădea pe educarea capacităţii mimetice în redarea realităţii, considerată ca fiind însuşire de bază ale talentului artistic. În acest caz e o confuzie de valori între imaginea reproductivă şi cea artistică-plastică productivă a formelor, creativitatea fiind neglijată. Se foloseau clişee, scheme, se dezvoltau reţete şi se instala rutina, înăbuşind din faşă creativitatea. Masa de elevi care nu aveau talent, aptitudini, îndemânări, urma să se demotiveze şi să piardă plăcerea orelor de desen.

Procesul educaţiei artistico-plastice a elevilor din cadrul disciplinei educaţie artistico-plastică, are ca obiectiv general dobândirea de către elevi a unor aspecte esenţiale ale cunoaşterii artistice, latură importantă a cunoaşterii umane, pe de o parte şi dezvoltarea creativităţii, a acelor procese mentale care conduc omul la inovaţii, pe de altă parte. Acest proces educaţional înscrie ca obiective principale:

a) dezvoltarea la elevi a gândirii artistico-plastice, calitate specifică gândirii creative;

b) dezvoltarea sensibilităţii, a gustului lor artistic şi a culturii generale.

Acţiunile de realizare a acestor obiective sunt direcţionate pe traseele a trei mari căi, şi anume:

a) familiarizarea elevilor cu gramatica elementelor de limbaj plastic;

b) iniţierea lor în problemele actului de creaţie;

c) contactul cu frumuseţile mediului înconjurător (natură, construcţii, opere de artă, creaţii tradiţionale, etc.).

PREMISELE PSIHOLOGICE CARE STAU LA BAZA EDUCAŢIEI ARTISTICE – PLASTICE.

Psihologul elveţian Jean Piaget a demonstrat că desenul este o formă a funcţiei semiotice care apare la copil în jurul vârstei de 2 ani, fiind o funcţie fundamentală pentru educaţia psihică a acestuia. Desenul ca limbaj grafic, este un mijloc de “luare în stăpânire” de către copil a lumii exterioare la care el trebuie să se adapteze şi totodată un mijloc de armonizare a acesteia cu lumea sa proprie interioară. Din acest punct de vedere, desenul infantil se aseamănă cu jocul simbolic, care apare aproximativ în aceeaşi perioadă de exprimare grafică şi are ca funcţie esenţială asimilarea realului la “eul” copilului. Aceasta trebuie să se realizeze fără constrângeri sau interdicţii dinafară. Spre deosebire însă de joc, care-l eliberează pe copil de realitatea exterioară, desenul este şi o formă de echilibru între lumea lui interioară şi solicitările lumii exterioare. Educaţia artistică-plastică oferă copilului posibilitatea de a exprima şi ceea ce, în experienţa lui trăită nu poate fi formulat şi asimilat numai prin mijloacele limbajului vorbit.

În acest fel copilul dă formă experienţelor sale şi îşi cristalizează ideile despre lumea în care trăieşte şi doar după 8-10 ani el este preocupat să redea imaginea grafică a ceea ce vede şi nu ceea ce ştie el despre obiect (formă). Evoluţia realismului desenului la copil trece prin următoarele faze:

a) Faza realismului fortuit sau faza mâzgălelilor.

Desenul copilului între 2ani1/2 – 3ani are un caracter involuntar, stimulat doar de urma pe care o lasă creionul sau pensula pe toate suprafeţele care îi apar în cale: pereţi, mobile, garduri etc., pentru a trage linii care nu au încă o semnificaţie stabilită dinainte.Copilul nu are conştiinţa că mişcările mâinii sunt legate de urmele pe care le lasă creionul (pensula). El desfăşoară prin

mişcările necontrolate ale mâinii o energie nedirecţionată, dar care îi dezvoltă abilitatea de a face urme. Un pas înainte este marcat de momentul în care copilul descoperă că între mişcările mâinii lui, între degetele acesteia şi urmele creionului este o legătură. Acum el încearcă să dea nume mâzgălelii, manifestând şi intenţia de a o controla.

b) Faza realismului neizbutit sau faza de incapacitate sintetică.

Este etapa în care copilul de 3–4 ani îşi controlează mâzgăliturile, desfăşurând o activitate imaginativă de tipul jocului. Copilul pune formele determinate ale mâzgăliturilor sale în legătură cu formele anumitor obiecte, începând să gândească prin imagini. Astfel, el îşi identifică mâzgăliturile cu lumea reală.În această etapă copilul are nevoie de multă încurajare din partea pedagogului şi a părinţilor. Ei trebuie să-l stimuleze, prin apropierea treptată a copilului de anumite tehnici de lucru

Preview document

Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 1
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 2
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 3
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 4
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 5
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 6
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 7
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 8
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 9
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 10
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 11
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 12
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 13
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 14
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 15
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 16
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 17
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 18
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 19
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 20
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 21
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 22
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 23
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 24
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 25
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 26
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 27
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 28
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 29
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 30
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 31
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 32
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 33
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 34
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 35
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 36
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 37
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 38
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 39
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 40
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 41
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 42
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 43
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 44
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 45
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 46
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 47
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 48
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 49
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 50
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 51
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 52
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 53
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 54
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 55
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 56
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 57
Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar
  • 4.doc
  • 5.doc
  • CURS 10 Armonia cromatica.doc
  • CURS 11 Pata plata si pata picturala.doc
  • CURS 12 Compozieia plastica.doc
  • CURS 13 Compozitia decorativa.doc
  • CURS 3 Metodologia predarii ed. pl. si metodicii.doc
  • CURS 6 Teoria culorilor.doc
  • CURS 7 Contrastele cromatice.doc
  • CURS 8 Amestecul culorilor fizic.doc
  • CURS 9 Nuante si tonuri cromatice.doc
  • CURS1 Conceptia ed.pl. in scoala si gradinita.doc
  • CURS2 Personalitatea creatoare a copiilor.doc
  • FISA DISCIPLINEI Ed. plastica si metodica.doc
  • Metodica ABILITATILOR PRACTICE.doc

Alții au mai descărcat și

Ceramică Populară

Ceramica, arta lutului, este acel meşteşug multimilenar pe care, după unele mituri străvechi şi credinţe populare, omul le-ar fi furat divinităţii,...

Design

CAPITOLUL 1. PROBLEMATICA DESIGNULUI TEHNOSFERA SI FENOMENUL TEHNIC Peste tot, in sec 20, apare evidenta preocuparea ca obiectul produs...

Evolutia Gandirii Peisagiste

EVOLUTIA GANDIRII PEISAGISTE Evolutia artei gradinilor – o dezvoltare care ia in calcul 2 tipuri de compunere : geometrica(a dominat pana in...

Fotografie Film

Exprima valori estetice. Arta vizuala cuprinde toate artele care se exprima prin imagine. Ca orice arta, foloseste mijloace de exprimare cu...

Arhitectura

ARHITECTURA – este definită ca o activitate umană ce îmbină caracteristici şi practici ale producţiei materiale – cu valenţele creaţiei artistice....

Design si Estetica

Capitolul 1 1.1 Acceptiunea valorii de frumos si specificitatea continutului sau În literatura de specialitate pot fi întâlnite numeroase...

Fotografie

Imaginile sunt create pe 2 cai: 1. optica 2. electronica. Singurul criteriu valabil: exigenta abordarii varietatii de imag. Prin descifrarea...

Te-ar putea interesa și

Eficienta Metodelor de Cunoastere Verificare si Interpretare a Rezultatelor Scolare la Matematica

INTRODUCERE 1. Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I-IV Procesul de învăţământ întruchipează exercitarea funcţiilor...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Sistemul Metodologic de Evaluare in Invatamantul Primar. Analiza Critica

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Portofoliu Pedagogie

Fisa de caracterizare psihopedagogica I.DATE PERSONALE 1.Numele si prenumele: 2.Locul si data nasterii: 3.Domiciliul: 4.Ruta scolara a...

Cunoașterea Mediului

1.1 Obiectivele unităţii de învăţare După parcurgerea acestei unităţi de curs studentul va fi capabil: • Să explice fenomenele fizice prin...

Ai nevoie de altceva?