Toate cursurile din domeniul Asigurari

 • Asigurari

  Introducere Teama acestei lucrări, adică AORCA, este extrem de actuală la momentul de față. Actualitatea ei constă în faptul că din ce în ce mai mulți oameni devin proprietari ai automobilelor proprii, ceea ce face ca popularitatea serviciilor de asigurare auto să fie într-o continuă creștere. De asemenea, foarte mulți oameni, chiar și cei ce achită și se folosesc sistematic de AORCA nu sunt suficient informați de particularitățile de bază ale acestei asigurări, ceea ce doar sporește...

 • Asigurari financiare

  Cap. 1. Asigurări. Concept și tipuri de asigurări Conceptul de asigurări Asigurările reprezintă o ramură prestatoare de servicii, cu un caracter distinct și adresate unei categorii speciale de clienți. In schimbul primelor, asigurătorii vând un bun necorporal: preluarea asupra lor a efectelor negative ale producerii riscurilor. Cu alte cuvinte, societățile de asigurare oferă protecție, securitate, în situațiile convenite prin contract. Clasificarea modernă a asigurărilor Clasificarea...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Capitolul 1. Sistemul de asigurări sociale 1. Locul și rolul asigurărilor sociale în sistemul de securitate socială 1.1. Necesitatea asigurărilor sociale Decurgem din faptul că salariații, întreprinzătorii, asociații, acționarii particulari, lucrători pe cont propriu pot ajunge în imposibilitatea de a mai desfășura activități cu integritatea forțelor lor datorită diverselor cauze: - accidente, boli, maternitate, invaliditate, atingerea unei anumite vârste, pierderea sau restructurarea...

 • Bazele Contabilitatiii

  CURSURI 12 şi 13 5.3. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente activităţii de finanţare Societăţile pot apela la următoarele modalităţi de finanţare: - finanţarea internă – care este obţinută de la investitori, atât de la cei actuali, potenţiali, cât şi de la cei existenţi (acţionari). Acest tip de finanţare presupune costuri mai mici, în sensul că în acest caz, sursele de finanţare atrase vor fi remunerate cu dividende; - finanţarea externă – care este obţinută prin...

 • Asigurari de Persoana

  Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de persoane Asigurările de persoane constituie o ramură importantă a asigurărilor din ţara noastră, care acordă indemnizaţii băneşti în cazul producerii unor riscuri ce afectează sănătatea, integritatea fizică şi chiar viaţa persoanelor. Asigurările de persoane îşi au originea în antichitate, fiind încă o dovadă de prudenţă. Cu timpul, asigurările de persoane au fost permanent recunoscute ca elemente esenţiale şi necesare în „programul financiar"...

 • Riscuri si Politici in Domeniul Asigurarilor

  CAPITOLUL I – METODE DE CEDARE A RISCULUI ModalităŃile de cedare a riscurilor sunt următoarele: a) Asigurarea b) Autoasigurarea c) Coasigurarea d) Reasigurarea e) Retrocesiunea (retrocedarea) 1.1. Asigurarea Este un raport juridic ce se încheie între o persoană fizică sau juridică în calitate de asigurat si o persoană juridică în calitate de asigurător, prin care, în baza plăŃii unei sume de bani numită primă de asigurare, asiguratul obŃine protecŃia asigurătorului si este...

 • Asigurari si Reasigurari

  ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1.Asigurările sub aspect juridic: definiţia, caracterele juridice, condiţiile de valaditate, elementele de bază a contractului de asigurare, efectele, modalităţile de încetare a contractului de asigurare, noţiunile de bază din domeniul asigurărilor, cadrul legal. Din punct de vedere juridic pentru a fi operantă, asigurarea trebuie să capete o formă juridică, fapt ce rezultă dintr-un contract ca lege a părţilor şi din legea propriu-zisă emisă de puterea legislativă....

 • Asigurare Directa

  Tema 3: Contabilitatea operațiilor din asigurarea directă. 1. Componența și clasificarea veniturilor și cheltuielilor privind activitatea de asigurări. 2. Contabilitatea veniturilor din asigurarea directă și co-asigurare. 3. Noțiuni despre plățile de asigurare și contabilitatea cheltuielilor privind aceste plăți. 4. Contabilitatea operațiilor privind pretențiile de regres în asigurări. 5. Noțiuni de intermediari în asigurări și contabilitatea decontărilor cu aceștea. 1. Componența și...

 • Asigurarile Sociale de Stat

  Introducere Prezentul curs de Asigurari si protectie sociala se adreseaza studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, in special celor de la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori, forma de invatamant ID. Cunostintele obtinute de studentii care parcurg prezentul material sunt utile in viata de zi cu zi, in contextul evolutiilor economiilor contemporane incerte, cu un mare grad de risc social. Dupa parcurgerea acestui curs, studentul va fi capabil sa isi...

 • Modul Asigurari Generale

  I. TIPOLOGIA PRODUSELOR DE ASIGURĂRI GENERALE A. Clasele de asigurări generale – conform Legii 32/2000, cu modificările și completările ulterioare 1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale), pentru care se acordă: - despăgubiri financiare; - despăgubiri în natură; - despăbubiri mixte (financiare și în natură); - despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului. 2. Asigurări de sănătate, pentru care se acordă: -...

 • Asigurarea Sistemelor Informationale

  Acest tip de asigurare acoperră costurile prejudiciile aduse reţelelelor informatice prin intermediul actelor criminale .Reprezintă un nou tip de servicii de asigurare disponibile la un număr de societăţi de asigurare limitat. În Republica Moldova acest tip de asigurare nu este prezent dar este practicat în state precum Rusia ,statele europene precum Belgia, Franţa şi altele. Acest tip de asigurare este facultativă. Obiectul asigurării -Activele informaţionale: programe generale şi...

 • Riscul in Activitatea de Creditare

  Cap1.CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor, produselor si serviciilor bancare Bancile comerciale constituite in Romania dupa 1989 sunt societati pe actiuni si au caracter universal adica realizeaza toate produsele si serviciile bancare pentru toate ramurile, sectoarele si segmentele economiei nationale. Nu mai exista deci banci ingust specializate. Cel putin in aceasta perioada de trenzitie. De...

 • Sisteme Moderne de Asigurari

  1. Caracteristicile pieţei asigurărilor Operaţiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfăşoară într-un cadru pe care îl numim piaţă a asigurărilor. Aici se întâlnesc cererea de asigurare, care vine din partea persoanelor fizice şi juridice asigurabile, dornice să încheie diverse tipuri de asigurări şi oferta de asigurare, susţinută de organizaţii specializate, autorizate să funcţioneze în acest domeniu şi capabile, sub raport financiar, să desfăşoare o astfel de activitate....

 • Asigurari si Reasigurari

  Cuprins Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE 1.1 Tipologia riscurilor 1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor Diferentierea tipurilor de riscuri Intelegerea riscurilor asigurabile Intelegerea formelor de protecţie împotriva riscurilor Unitatea de învăţare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE 1.1 Tipologia riscurilor Riscul este definit în general ca un pericol potenţial sau ca o pierdere posibilă. Natura acestor pericole sau pierderi se...

 • Asigurari

  Managem in asig urmareste crearea unor conditii optime pt desfasurarea activitatii si obtinerea unei eficiente economice sporite. Conditiile specifice in care se desfasoara activitatea de asigurari si anume crearea de fonduri menite sa acopere piata vizand plata unor daune cu un mare caracter aleatoriu genereaza anumite particularitati. Aceste particullaritati se refera la faptul ca sc-tile de asigurare isi asuma prin inkeierea asigurarii si a incasarii primelor de asigurare raspunderi pt...

Pagina 1 din 8