Toate cursurile din domeniul Asigurari

 • Managementul Riscului in Activitatea de Asigurare

  CAPITOLUL 1 ELABORAREA DECIZIILOR ECONOMICE 1.1. Natura problemelor economice Problemele şi strategiile economice sunt indisolubil legate de calitatea vieţii, fiind rezultatul eforturilor de a îmbunătăţi sau de a împiedica deteriorarea standardului de viaţă. De exemplu, strategiile agricole din SUA sunt concepute pentru a creşte standardul de viaţă al fermierilor americani. Strategiile energetice şi de mediu urmăresc ca oamenii să dispună atât în momentul de faţă cât şi în viitor de surse...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei produsului naţional brut, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor, a persoanelor aflate în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, în caz de bătrâneţe şi în alte...

 • Asigurari - Sectia REI

  CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR 1.1. Originea şi evoluţia asigurărilor pe plan internaţional Încă din primele stadii, omul a căutat să prevină apariţia pericolelor şi a evenimentelor nedorite, astfel că originile asigurărilor nu pot fi stabilite cu mare exactitate. Omul a căutat să se protejeze pe el însuşi, familia sa, apoi, pe măsură ce a acumulat un patrimoniu (locuinţă, animale, bunuri gospodăreşti, etc.) sfera asigurării s-a lărgit şi mai mult. Astfel, încă din...

 • Slide-uri Asigurari

  Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite. Caracter întâmplător Un anumit grad de periculozitate Să nu depindă de voinţa asiguratului Să aibă un caracter licit Să aibă o anumită regularitate pentru a fi înregistrat în...

 • Cursuri Asigurari si Reasigurari

  Curs 1 Asigurari ale bunurilor aflate in tranzit - acopera bunurile de tipul marfurilor sau bagajelor transportate pe diverse rute in conditiile in care marfurile conform cerintei obligatorii din contractul de asigurare sunt ambulate in mod corespunzator mijlocului de transport. Atunci cand asiguratul este o companie de transport sau o casa de expeditie asigurarea bunurilor transportate apartinand unor terte persoane este o asigurare de raspundere civila a transportatorului fata de...

 • Riscuri in Asigurari

  2.1. Teoria riscului şi incertitudinii şi reflectarea sa în asigurări Incertitudinea constituie una dintre coordonatele fundamentale ale lumii în care trăim. După cum arăta J.K. Galbraith, lumea trăieşte în prezent la vârsta incertitudinii . Mai mult, se poate aprecia că dezvoltarea societăţii contemporane s-a putut realiza prin decizii luate în condiţii de incertitudine, cu asumarea unor riscuri. Dezvoltarea economică şi socială modernă are loc într-o lume în care incertitudinea,...

 • Nevoia de Audit si Servicii de Asigurare

  Nevoia de audit şi servicii de asigurare Auditorii oferă un fel de asigurare în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare, in¬clusiv prin realizarea de audite ale situaţiilor financiare istorice. Auditorii sînt apre¬ciaţi pentru cunoştinţele tehnice de care dispun şi pentru independenţa lor, precum şi pentru sprijinul pe care îl pot oferi companiilor în sensul ameliorării operaţiu¬nilor şi controalelor lor interne. Deseori, auditorii fac sugestii care...

 • Asigurari si Transporturi

  1. Tema: Conceptele de risc şi asigurare - Motivaţia apariţiei asigurărilor ca formă de protecţie; conceptul de risc şi modalităţi de evitare a acestora în afacerile economice. Riscul este o categorie economica, sociala, politica sau naturala caracterizata prin urmatoarele trasaturi specifice:eveniment incert dar posibil si viitor, efectele sale fiind pagubitoare material sau moral si o data produse nu mai pot fi inlaturate. Modalităţi de evitare a riscurilor în afacerile economice: 1....

 • Asigurari Sociale

  Statul „bunăstării”: concept şi modele Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării. Domeniul de studiu a "crescut" în timp, serviciile sociale sunt înţelese ca fiind cele care acoperă domenii ca: securitatea socială, locuirea şi locuinţele, sănătatea şi educaţia - cei "cinci piloni"- la care se alătură şomajul, detenţia.O serie de autori arată faptul că politicile sociale sunt legate de activităţile celor...

 • Asigurarile Sociale

  Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din faptul că persoanele îşi pot pierde capacitatea de muncă în timpul desfăşurării activităţii ca urmare a accidentelor, bolilor sau depăşesc o anumită vârstă şi nu mai dispun de veniturile necesare. Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă datorită unor accidente, boli, maternitate, invaliditate, precum şi ca urmare atingerii unei anumite vârste...

 • Asigurari

  CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi sau în cea de afaceri, acoperind consecinţele financiare ale unor evenimente nedorite. Mod de actiune : Privită prin prisma modului de acţiune, asigurarea reprezintă o metodă de transfer al riscului, iar asigurătorii sunt aceia care îşi asumă riscul. Asigurarea compensează financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru...

 • Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare

  Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă Asigurarea - transferul riscurilor către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare. Asigurări - trăsături distincte -existenţa unor riscuri comune -formarea comunităţii de risc -mutualitatea - gestiunea riscului se face în comun nu există o egalitate între mărimea contribuţiei fiecărui asigurat la fondul de asigurare...

 • Asigurari II

  În funcţie de riscul asigurat, asigurările de persoane se împart în două mari categorii: 1. Asigurări de viaţă care acoperă riscul de supravieţuire şi riscul de deces (asigurări de supravieţuire, asigurări de deces, asigurări mixte de viaţă); 2. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, care acoperă integritatea corporală şi sănătatea persoanei(asigurări de accidente, asigurări de boală, asigurarea medicală, asigurarea de călătorie, alte asigurări). La producerea evenimentului...

 • Asigurari

  1.1. Necesitatea activităţii de asigurare în ţara noastră Nevoia de protecţie a oamenilor a existat întotdeauna, întrucât în decursul vieţii, se acumulează o serie de bunuri, de valori, care pot dispărea dintr-o clipă în urma unui furt, a unui incendiu sau a unui cutremur. Pe de altă parte, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi şi ele afectate, putând duce la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi în scopul obţinerii unui venit. Cu toate acestea, există grade...

 • Asigurari si Reasigurari

  Tema 1. Esenţa economică, rolul şi funcţiile asigurării în economia de piaţă 1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală a omului şi bunurile lui. 3. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor. 4 Tipuri de fonduri de asigurare. 5. Asigurările – categorie economică: funcţiile, rolul şi...

Pagina 3 din 8