Toate cursurile din domeniul Asigurari

 • Asigurari si Transporturi

  . Conceptul de asigurare-functiile asigurarii Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatile lor, pericole probabile, posibile, dar nesigure. Asigurarea este un serviciu prestat pe baza unui contract specific, incheiat intre asigurat, persoana fizica sau juridical si asigurator, prin care...

 • Asistenta Sociala in Romania

  INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta referindu-se şi la cei care, din motive subiective sau obiective se află în poziţii marginale. Într-o societate modernă, democratică, asistenţa socială este o necesitate a întregii societăţi, dar şi un drept cetăţenesc. Asistenţa socială constituie procesul propriu-zis prin care cetăţenii beneficiază de măsurile de protecţie socială şi de...

 • Asigurari de Persoane

  1. Asigurările de viaţă – componentă a asigurărilor de persoane 1.1. Delimitări şi interferenţe privind asigurările de persoane Una dintre preocupările majore ale oamenilor a fost şi este aceea de a preleva o parte din resursele de care dispun pentru a se asigura din punct de vedere material în cazul unor evenimente considerate ca riscuri sociale, cum ar fi: bătrâneţea, boala, accidentele, şomajul. Dacă resursele alocate acestui scop se constituie şi se utilizează în mod independent,...

 • Asigurari Comerciale

  Conceptul de asigurare Asigurarea – sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatea lor probabile, posibile dar nesigure. Valentele asigurarilor: -asigurarea – ramura prestatoare de servicii -intermediar financiar -activ financiar Asig ca ramura prestatoare de servicii – societatea de asigurari, in schimbul primelor de...

 • Pensii Private

  TEME DE DISCU DISCUŢŢIEIE •CAZUL ROMÂNIEI DUPĂ ÎNCHEIEREA SUBSCRIERII LA PILONUL II DE PENSII •PLASAMENTELE ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII ADM.PRIVAT •ANALIZA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII ÎN INSTRUMENTE FINANCIARE –INDICATORI. PREVEDERI LEGISLATIVE •CALCULUL PENSIEI PRIVATE ÎN ROMÂNIA •ALTE PREVEDERI LEGISLATIVE ÎN DOMENIU COMPONENTELE SISTEMELOR DE PENSII •FACTORI DETERMINANŢI AI SCHIMBĂRILOR LEGISLATIVE: –SCĂDEREA NATALITĂŢII –ÎMBĂTRÂNIREA POPULAŢIEI –PRESIUNILE FINANCIARE ASUPRA...

 • Asigurari de Raspundere Civila

  ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 5.1. Necesitatea asigurărilor de răspundere civilă Instabilitatea şi incertitudinea care se manifestă în toate sferele vieţii economice, sociale, politice, religioase etc, impun, ca o necesitate stringentă, apelul la activitatea de asigurare ca soluţie de transfer al riscului de la agenţii economici şi populaţie către companiile de asigurări. Într-o lume frământată de războaie, foamete, instabilitate economică, conflicte familiale, boli şi dezastre, oamenii au...

 • Transporturi, Expeditii si Asigurari Internationale

  CAPITOLUL 1. TRANSPORTURILE ŞI IMPORTANŢA ACESTORA ASUPRA ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII INTRODUCERE Transporturile reprezintă acel sector al economiei naţionale care asigură deplasarea în spaţiu a mărfurilor şi a persoanelor. Ele sunt acel element fără de care nici o societate nu poate să se dezvolte şi să se îmbogăţească, deoarece infrastructura este elementul care facilitează comerţul. Ele stau la baza relaţiilor economice internaţionale, favorizând atât diviziunea muncii, cât şi alte...

 • Asigurari Generale

  Capitolul 1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE Ce este asigurarea? Care sunt unghiurile de vedere şi cum poate fi abordată? Ce condiţii trebuie întrunite să avem asigurare? Dacă are funcţii şi cum se manifestă? Există mai multe tipuri de asigurări? Aşadar capitolul de faţă, odată parcurs va aduce răspunsuri la întrebările ridicate. 1.1. Conceptul de asigurare. Verbul "a asigura" are două accepţiuni relevante: 1. a-şi lua măsuri de precauţie, de prevedere; 2. a oferi o...

 • Transport si Asigurari

  1. Risc şi modalitãţi de evitare a acestuia în afacerile economice. Riscul este o categorie ce defineşte un eveniment viitor posibil dar incert, pãgubitor material sau moral şi ale cãrui efecte odatã produse nu mai pot fi înlãturate. Riscurile se pot împãrţi: riscuri previzibile – generate de factori ce pot fi prevãzuti înainte de asumarea obligatiilor contractuale. Pentru acestea sunt incluse în contract clauze specifice care permit evitarea sau diminuarea ; riscuri imprevizibile – cele...

 • Contabilitatea Societatilor de Asigurari - II

  II.2.1. Contabilitatea VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR din operaţiuni de asigurări A. Înregistrarea primelor subscrise B. Înregistrarea încasării primelor de asigurare C. Rezilierea poliţei de asigurare D. Înregistrarea cheltuielilor cu despăgubirile II.2.2. Contabilitatea operaţiilor privind constituirea şi utilizarea REZERVELOR TEHNICE Rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă reprezintă estimări ale plăţilor viitoare, pentru riscurile care se vor produce în viitor. Conform...

 • Asigurari si Reasigurari

  Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite. Caracter întâmplător Un anumit grad de periculozitate Să nu depindă de voinţa asiguratului Să aibă un caracter licit Să aibă o anumită regularitate pentru a fi înregistrat în...

 • Impactul Aderarii asupra Sistemului de Pensii

  I. Politica socială în Uniunea Europeană Una din preocupările majore în cadrul Uniunii Europene o reprezintă politica socială, statele membre şi instituţiile europene depunând eforturi permanente pentru o abordare complexă a acestei problematici şi pentru modernizarea sistemelor de protecţie socială, astfel încât acestea să răspundă pozitiv cerinţelor unui sistem economic şi social flexibil şi dinamic. Această preocupare este reflectată în concluziile Consiliilor Europene care au abordat...

 • Pension Reform in Romania – The Present and The Future

  Sistemul de pensii a devenit o temă prioritară atât din punct de vedere prcatici, cât şi din punctul de vedere al cercetării ştiinţifice atât pentru România cât şi pentru întreaga Europă. Având în vedere sporul natural negativ şi tendinţa evolutivă de îmbătrânire a populaţiei care reprezintă a doua grupă de vârstă ca mărime, sistemul de pensii este afectat. Având în vedere şi fenomenul masiv al migraţiei întregistrat în ultimii şi tendinţă care deocamdată nu este stopată , şi şomajul înalt,...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Capitolul IV. Securitatea socială din România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană În perioada de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, ţările candidate depun eforturi pentru modificarea cadrului legislativ şi instituţional specifice sistemelor politice comuniste, adaptându-se principiilor şi standardelor din Statele Membre ale UE. Concomitent, ţările candidate trebuie să se adapteze şi modificărilor permanente din Uniunea Europeană, caracteristice procesului de...

 • Asigurari Internationale

  Theme 1. Economic Essence, Functions and Classification of Insurance. 1.1. Economic essence and functions of insurance. 1.2. Classification of insurance. 1.3. Types of insurance funds. 1.1. Economic essence and functions of insurance. Insurance is a complex of economic relations associated with forming the insurance fund at the expense of the insurers with the purpose of covering the loses caused by some unfavourable events, stipulated in the contract. Characteristic features of...

Pagina 4 din 8