Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor: Ion Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare

1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă

Asigurarea - transferul riscurilor către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare.

Asigurări - trăsături distincte

-existenţa unor riscuri comune

-formarea comunităţii de risc

-mutualitatea - gestiunea riscului se face în comun

nu există o egalitate între mărimea contribuţiei fiecărui asigurat la fondul de asigurare (prima) şi cuantumul indemnizaţiei (despăgubirea sau suma asigurată) primită de acesta

-fondul comun (fondul/fondurile de asigurare)

-se constituie în mod descentralizat din primele vărsate de membrii comunităţii de risc şi este utilizat la nivelul organizaţiilor de asigurare

-are destinaţii caracteristice activităţii de asigurare:

- plata despăgubirilor şi sumelor asigurate, ca principală destinaţie;

-constituirea fondurilor de rezervă specifice ale asigurătorului;

-acoperirea cheltuielilor şi profitul organizaţiei de asigurare;

-constituirea la nivel naţional a unor fonduri de protecţie a asiguraţilor

Trăsături caracteristice asigurării:

-este o operaţiune contractuală;

-presupune contribuţii prealabile;

-are loc în cadrul unei comunităţi de risc

-comportă un grad mai mare de securitate

-comunitatea celor care beneficiază de protecţie este limitată la cei care au contract si au platit primele

-asigurarea are în aria sa de acţiune numai riscurile nominalizate

Trăsături caracteristice solidarităţii:

-presupune apel a posteriori la o comunitate constituită ad hoc, fără nici o bază contractuală;

-vine în ajutorul victimelor după producerea riscului

- presupune resurse materiale sau financiare publice, respectiv, private

-repararea prejudiciilor este incertă

Trăsături caracteristice asistenţei:

-are drept obiectiv tot protecţia în faţa unor riscuri, dar într-o formă distinctă;

-oferă prestaţii în natură, ca:

-îngrijirea medicală

- repatrierea în caz de boală

-asigurarea reparaţiilor auto;

- supravegherea de la distanţă a copiilor, bătrânilor, bolnavilor etc.

-are un accentuat caracter de urgenţă.

Caracteristici ale activitatii de asigurare.

-implică existenţa unui asigurător, care poate fi numai o persoană juridică

-este o operaţiune de intermediere între asiguraţi, în cadrul comunităţii de risc, compensarea pagubelor avand loc prin intermedierea organizaţiei de asigurare

-garantarea reparării prejudiciilor se face pe baza fondului comun constituit şi administrat la nivelul asigurătorului, persoană juridică

-ca forme de organizare, asigurătorii pot fi

-societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.),

-societăţi pe acţiuni (S.A.)

-organizaţii mutuale de asigurare (se diferentiaza fata de alte activitati economice)

-presupune o reglementarea mult mai strictă a acestei activităţi decât în cazul altor domenii ale economiei

-asigurările constituie o ramură prestatoare de servicii de natură specială - vând un produs deosebit , preluarea asupra lor a efectelor negative ale producerii riscurilor, oferă protecţie, securitate, în situaţiile convenite prin contract.

Aspecte specifice faţă de alte ramuri ale economiei ale ciclului activităţii de asigurare:

- ciclicitatea activităţii de asigurare este determinată de:

- factori exogeni:

-evoluţia ciclului general economic,

-evoluţia ratei dobânzii

-evoluţia pieţii financiare în ansamblu

-factori endogeni:

-natura aleatorie a riscului,

-inversarea ciclului de producţie în asigurări,

-ciclul de viaţă al produselor de asigurare, ce cuprinde

1. un ciclu comercial

2. un ciclu financiar

Fisiere in arhiva (1):

  • Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare.doc