Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

3.1. Continutul economic al asigurarilor de bunuri, persoane

si raspundere civila

Nevoia de aparare a oamenilor în fata consecintelor unor evenimente

(riscuri) generatoare de pagube sau care impieteaza asupra vietii si

integritatii lor corporale a generat aparitia unor sisteme distincte, menite

sa-i protejeze contra unor pierderi care au ca factor comun faptul ca sunt, în

fond, pierderi banesti.

Asigurarea permite unei persoane fizice sau juridice cu aversiune fata

de risc sa transfere riscurile la care este supus catre o organizatie

specializata, în schimbul platii primei de asigurare. Ca activitate economica,

asigurarile au o serie de trasaturi distincte, care le confera un loc aparte în

economie, cât si în sistemul financiar.

Asigurarile au aparut si se dezvolta datorita existentei unor riscuri

comune, a caror manifestare antreneaza producerea de pagube, atât

economiei, cât si populatiei. Existenta acestora conduce la formarea

comunitatii de risc, care presupune ca un mare numar de persoane fizice

si/sau juridice, aflate sub incidenta riscurilor, având aversiune fata de

acestea si interesate în acoperirea pagubelor consimt sa se apere în comun,

participând la formarea fondului de asigurare, prin intermediul unei

organizatii specializate.

Din existenta comunitatii de risc deriva si o alta caracteristica a

activitatilor de asigurare, mutualitatea. Ea consta în faptul ca gestiunea

riscului se face în comun. Toti membrii comunitatii de risc participa la

formarea unui fond comun, de care însa vor beneficia numai unii dintre

membrii sai, cei la care s-a produs riscul. Ca urmare, nu exista o egalitate

între marimea contributiei fiecarui asigurat la fondul de asigurare (prima) si

cuantumul indemnizatiei (despagubirea sau suma asigurata) primita de

acesta.

Fondul comun (fondul de asigurare) se constituie în mod

descentralizat din primele varsate de membrii comunitatii de risc si este

utilizat la nivelul organizatiilor de asigurare. El are destinatii caracteristice

activitatii de asigurare: plata despagubirilor si sumelor asigurate, ca

94 Bazele asigurarilor

principala destinatie; constituirea fondurilor de rezerva specifice ale

asiguratorului; acoperirea cheltuielilor si profitul organizatiei de asigurare;

constituirea la nivel national a unor fonduri de protectie a asiguratilor115.

Consideram ca se impun unele observatii asupra utilizarii, în prezent, a

notiunii de fond de asigurare. Referirea, în toate situatiile la un singur fond de

asigurare nu mai corespunde pe deplin realitatilor economiei de piata. Înainte

de anul 1990, în conditiile monopolului de stat în asigurari si ale existentei

unei singure organizatii de asigurare, se putea vorbi de un fond de asigurare

unic care, desi se constituia în mod descentralizat, din primele platite de

asigurati, se utiliza în mod centralizat, la nivelul asiguratorului unic.

Denumirea de fond de asigurare continua sa ramâna justificata, ca

tip de fond din cadrul sistemului fondurilor financiare din economie. În

prezent, însa, atât mobilizarea, cât si utilizarea resurselor specifice au loc în

mod descentralizat, la nivelul fiecarei societati de asigurare, în modalitati si

cu tehnici specifice de calcul a primelor de asigurare si de utilizare a

fondului de asigurare al fiecarui asigurator. În aceste domenii, functioneaza

doar unele restrictii comune, date de reglementari legale derivând din

controlul public asupra activitatii de asigurare. De aceea, ni se pare

îndreptatita referirea la pluralitatea fondurilor de asigurare, în formulari ca

„fondurile de asigurare ale societatilor de asigurare“, „gestionarea

fondurilor de asigurare ale asiguratorilor“, „constituirea si utilizarea

fondurilor de asigurare“ etc.

Asigurarea se deosebeste, prin caracteristicile sale, de solidaritate si de

asistenta116.

Solidaritatea

Fisiere in arhiva (1):

  • Abordarea Economico-Financiara a Conceptului de Asigurare.pdf

Alte informatii

capitolul 3 - Asigurari