Asigurarea Bunurilor in Transporturile Terestre

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Asigurarea Bunurilor in Transporturile Terestre.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor: dordea simona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

1. ASIGURAREA BUNURILOR ÎN TRANSPORTUL TERESTRU

Obiectul asigurãrii:

Se asigurã facultativ mãrfurile obişnuite ce fac obiectul transportului pe cãile ferate, cu vehicule sau prin poştã. În condiţii speciale se asigurã şi mãrfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hârtii de valoare, obiecte preţioase, colecţii, tablouri şi animale vii).

Riscurile asigurãrii:

Sunt acoperite urmãtoarele riscuri:

- incendiu, ploaie, trãsnet, grindinã, explozie, inundaţii, furtunã, avalanşe, etc;

- accidente ale mijloacelor de transport – ciocniri, loviri, derapãri, rãsturnãri;

- acte de tâlhãrie – spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;

- accidente în timpul încãrcãri, descãrcãrii bunurilor.

Excluderi: Nu se acordã despãgubiri pentru:

- pagube produse din cauza unor însuşiri proprii bunurilor transportate;

- pagube produse ca urmare a relei conservãri, de cãtre asigurat, a bunurilor transportate ca urmare a ambalãrii şi transportului bunurilor în stare deterioratã;

- pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, cãldurã, etc;

- pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predãrii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsã, inexactã, incompletã.

Suma asiguratã:

Poate fi formatã din:

- valoarea bunurilor potrivit facturii;

- costul transportului şi costul asigurãrii dacã acestea nu sunt incluse în valoarea facturii;

- cheltuielile şi taxele vamale;

- supraasigurarea de 10% din valoarea bunurilor, doar dacã nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli ce nu pot fi prevãzute la încheierea asigurãrii.

Prima de asigurare:

Se determinã prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primã ce variazã în funcţie de felul transportului. Pentru protejarea bunurilor în timpul transportului terestru se pot încheia asigurãri facultative de abonament (transportul pe calea feratã, transportul cu vehicule, prin poştã sau în transportul combinat).

Asigurarea se încheie fãrã termen pentru sumele maxime stabilite de asigurãtor pe un vagon de cale feratã, un autovehicul, un colet.

Dacã la transport, valoarea bunurilor este mai mare decât cea prevãzutã în asigurarea de abonament, pentru diferenţã se poate încheia o asigurare suplimentarã.

Rãspunderea societãţii de asigurare:

Începe şi înceteazã în mod diferenţiat şi specific. Ea începe dupã intrarea în vigoare a asigurãrii astfel:

• la bunurile transportate pe calea feratã – din momentul primirii bunurilor de cãtre transportator, cu respectarea regulamentului de transport;

• la bunurile transportate cu vehicule – din momentul încãrcãrii bunurilor în vehicule.

Rãspunderea societãţii de asigurãri înceteazã, de asemenea, în mod diferenţiat:

• la bunurile transportate pe cãile ferate – din momentul eliberãrii bunurilor cãtre destinatar;

• la bunurile transportate cu vehicule – din momentul descãrcãrii acestora din vehicule la destinaţie.

ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (auto CASCO)

Poate fi încheiatã de persoanele fizice sau juridice cu domiciliu, sediu sau reşedinţa în România.

Obiectul asigurãrii:

Autovehiculele ce sunt înmatriculate conform dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice , respectiv:

- autovehicule pentru transportul terestru de persoane;

- autovehicule pentru transportul de bunuri;

- autovehicule speciale pentru gospodãrirea comunalã;

- tramvaiele sau alte mijloace de transport pe cale;

- remorci auto trase de un vehicul asigurat.

Riscurile asigurãrii:

Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atât timp cât circulã, cât şi în timpul stationãrii :

- accidente (ciocniri, izbiri, cãderi, derapãri);

- incendiu, trãsnet, explozie;

- calamitãţi naturale;

- furt.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Bunurilor in Transporturile Terestre.doc