Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1325
Mărime: 11.31KB (arhivat)
Publicat de: Axinte Popa
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dordea simona

Extras din curs

1. ASIGURAREA BUNURILOR ÎN TRANSPORTUL TERESTRU

Obiectul asigurãrii:

Se asigurã facultativ mãrfurile obişnuite ce fac obiectul transportului pe cãile ferate, cu vehicule sau prin poştã. În condiţii speciale se asigurã şi mãrfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hârtii de valoare, obiecte preţioase, colecţii, tablouri şi animale vii).

Riscurile asigurãrii:

Sunt acoperite urmãtoarele riscuri:

- incendiu, ploaie, trãsnet, grindinã, explozie, inundaţii, furtunã, avalanşe, etc;

- accidente ale mijloacelor de transport – ciocniri, loviri, derapãri, rãsturnãri;

- acte de tâlhãrie – spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;

- accidente în timpul încãrcãri, descãrcãrii bunurilor.

Excluderi: Nu se acordã despãgubiri pentru:

- pagube produse din cauza unor însuşiri proprii bunurilor transportate;

- pagube produse ca urmare a relei conservãri, de cãtre asigurat, a bunurilor transportate ca urmare a ambalãrii şi transportului bunurilor în stare deterioratã;

- pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, cãldurã, etc;

- pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predãrii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsã, inexactã, incompletã.

Suma asiguratã:

Poate fi formatã din:

- valoarea bunurilor potrivit facturii;

- costul transportului şi costul asigurãrii dacã acestea nu sunt incluse în valoarea facturii;

- cheltuielile şi taxele vamale;

- supraasigurarea de 10% din valoarea bunurilor, doar dacã nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli ce nu pot fi prevãzute la încheierea asigurãrii.

Prima de asigurare:

Se determinã prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primã ce variazã în funcţie de felul transportului. Pentru protejarea bunurilor în timpul transportului terestru se pot încheia asigurãri facultative de abonament (transportul pe calea feratã, transportul cu vehicule, prin poştã sau în transportul combinat).

Asigurarea se încheie fãrã termen pentru sumele maxime stabilite de asigurãtor pe un vagon de cale feratã, un autovehicul, un colet.

Dacã la transport, valoarea bunurilor este mai mare decât cea prevãzutã în asigurarea de abonament, pentru diferenţã se poate încheia o asigurare suplimentarã.

Rãspunderea societãţii de asigurare:

Începe şi înceteazã în mod diferenţiat şi specific. Ea începe dupã intrarea în vigoare a asigurãrii astfel:

• la bunurile transportate pe calea feratã – din momentul primirii bunurilor de cãtre transportator, cu respectarea regulamentului de transport;

• la bunurile transportate cu vehicule – din momentul încãrcãrii bunurilor în vehicule.

Rãspunderea societãţii de asigurãri înceteazã, de asemenea, în mod diferenţiat:

• la bunurile transportate pe cãile ferate – din momentul eliberãrii bunurilor cãtre destinatar;

• la bunurile transportate cu vehicule – din momentul descãrcãrii acestora din vehicule la destinaţie.

ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (auto CASCO)

Poate fi încheiatã de persoanele fizice sau juridice cu domiciliu, sediu sau reşedinţa în România.

Obiectul asigurãrii:

Autovehiculele ce sunt înmatriculate conform dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice , respectiv:

- autovehicule pentru transportul terestru de persoane;

- autovehicule pentru transportul de bunuri;

- autovehicule speciale pentru gospodãrirea comunalã;

- tramvaiele sau alte mijloace de transport pe cale;

- remorci auto trase de un vehicul asigurat.

Riscurile asigurãrii:

Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atât timp cât circulã, cât şi în timpul stationãrii :

- accidente (ciocniri, izbiri, cãderi, derapãri);

- incendiu, trãsnet, explozie;

- calamitãţi naturale;

- furt.

Preview document

Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre - Pagina 1
Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre - Pagina 2
Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre - Pagina 3
Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Bunurilor in Transporturile Terestre.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări internaționale

CURS 1 ASIGURARE ŞI REASIGURARE 1.1. Rolul şi obiectivele asigurărilor Asigurarea este un aranjament (o intelegere) prin care una din parti ,...

Asigurarea Riscurilor Financiare

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Asigurarile de credite cuprind credite interne sau externe si pt. investitii contractate de asigurat. Riscul...

Asigurările de răspundere civilă

Este o asigurare încheiata între un asigurat (persoana fizica sau juridica) si un asigurator (sociatate de asigurare) conform careia la aparitia...

Asigurări și Reasigurări

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse...

Asigurări internaționale

Theme 1. Economic Essence, Functions and Classification of Insurance. 1.1. Economic essence and functions of insurance. 1.2. Classification of...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea...

Fundamente Matematice și Aplicații

Principii de răspundere în asigurări în teoria şi practica asigurărilor există 3 principii de răspundere: - principiul proporţionalităţii -...

Asigurări

1.1. Necesitatea activităţii de asigurare în ţara noastră Nevoia de protecţie a oamenilor a existat întotdeauna, întrucât în decursul vieţii, se...

Te-ar putea interesa și

Concepte privind operațiunile legate de transportul - depozitarea transferul și predarea substanțelor cu statut special

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o creştere fără precedent a comerţului...

Asigurarea în Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 1.1. Nevoia de protecţie Întotdeauna omul a simtit...

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre și Aeriene

1.1 Consideratii generale asupra asigurarii Problemele asigurarii sunt abordate, dupa caz, sub aspect juridic, economic sau finanaciar....

Piața asigurărilor generale în România - studiu de caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transporturilor Terestre

CAPITOLUL 1.APARIŢIA IDEII DE ASIGURARE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunostinţa de...

Asigurarea Autovehiculelor (Auto Casco)

CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE FACULTATIVE AUTO CASCO 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Asigurarea Auto CASCO este poliţa prin...

Piața Asigurărilor în România

CAPITOLUL I ISTORIC AL ASIGURARILOR 1.1 Aparitia ideii de asigurare Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia...

Ai nevoie de altceva?