Asigurarea Sistemelor Informationale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Asigurarea Sistemelor Informationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor: Dumitras Andrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Acest tip de asigurare acoperră costurile prejudiciile aduse reţelelelor informatice prin intermediul actelor criminale .Reprezintă un nou tip de servicii de asigurare disponibile la un număr de societăţi de asigurare limitat. În Republica Moldova acest tip de asigurare nu este prezent dar este practicat în state precum Rusia ,statele europene precum Belgia, Franţa şi altele.

Acest tip de asigurare este facultativă.

Obiectul asigurării

-Activele informaţionale: programe generale şi speciale de software, baze de date, documente electronice, o varietate de resurse de informare, etc

-Activele financiare în format electronic;

-Hardware: calculator, de telecomunicaţii şi altor echipamente;

-Întreruperi a activităţilor comerciale legate de evenimentele prezentate mai jos;

-Costurile legate de societate cu răspundere către terţe părţi, de exemplu, organizatorul unui sistem de informare a utilizatorilor sau participanţilor săi.

Programe pentru asigurarea de răspundere civilă în domeniul IT de audit şi are program de reasigurare specializate pentru acest tip de risc.

Asigurare se aplică pentru următoarele riscuri:

-Pierdere, distrugere sau deteriorare a activelor informaţionale:

-Erori neintenţionate în proiectarea, dezvoltarea, crearea, instalarea, configurarea, întreţinerea sau exploatarea sistemelor de informaţii;

-Atacuri informatice comise împotriva Asiguratului;

-Acţiuni ale viruşilor de calculator;

-Pierderea de active financiare în format electronic, ca rezultat a activităţii necorespunzătoare a Asiguratului:

-Introducerea de echipe frauduloase în sistemele de informare a Asiguratului;

-Modificarea neautorizată al programului Asiguratului

-Transferuri frauduloase de comenzi, venind adică din partea asiguratlui către bancă sau contul de depozit al acestuia ,rezultate din accesul neautorizat la sistemul de informaţii al Asiguratului de către un terţ, fără această autoritate.

-Pierderea, distrugerea sau deteriorarea activelor financiare sau în format electronic, ca urmare a actelor ilegale deliberate ale salariatului Asiguratului comise de acesta sau în colaborare cu alte persoane,ilicit al cărui obiectiv este de a obţine câştiguri financiare personale sau care să cauzează producerea de prejudicii Asiguratului.

-Daune la instalaţii din cauza:

-Incendiu, trasnet, explozie de gaze;

-Dezastre naturale: uragane, furtuni, grindina, etc;

-Inundaţii din cauza sistemele de stingere a incendiilor , a aerului condiţionat, precum şi ca urmare a unui accident de servicii de inginerie;

-Furt sau jaf ;

-Acte rău intenţionate de terţe părţi: distrugerea intenţionată sau producerea de pagube materiale, jaf, etc;

-Erori de funcţionare, neglijenţă de personalului;

-Erori în de proiectare, fabricare sau de instalare;

-Efectele curentului electric sub forma unui scurt circuit, o creştere bruscă în curent sau tensiune etc;

-Întreruperi bruşte ale curentului electric.

-Daune materiale produse obiectelor asigurate

-Furtul suportului de informaţii

-Eroare de manipulare

-Acte rău intenţionate, de sabotaj

Condiţiile de valabilitate a asigurării

-pentru locurile specificate în contractul de asigurare

-pentru locurile unde sunt stocate copiile de siguranţă ale informaţiilor

-pe parcursul transportului copiilor de siguranţă a informaţiilor din locul exploatării la locul stocării

-pe parcursul transmiterii informaţiilor

Suma asigurată

Suma asigurată depinde de necesităţile asiguratului.

Obligaţiile asiguratului

-copierea săptămînală a informaţiilor pe un alt suport

-transportul lunar al copiilor de siguranţă într-un alt loc protejat împotriva incendiului şi a furtului

Calcularea sumei de despăgubire

a) în caz de pierdere sau prejudiciere a datelor

Rambursarea cheltuielilor următoare,cu condiţia că asiguratorul a fost anunţat în 12 luni după producerea riscului :

-reconstituirea manuală sau automată a informaţiilor în baza copiilor de siguranţă sau altor surse existente încă la asigurat

-cheltuielile de pregătire şi de cercetare

-reconstituirea datelor din sistem sau a programelor standarte

b) în cazul pierderi sau prejudicierii programelor standarte

Rambursarea cheltuielilor pentru procurarea acestora şi reinstalarea programelor softwere standart precum şi a celor personalizate. Cheltuielile de dezvoltare nu sunt mereu acoperite.

c) În cazul piedere sau de producere a daunelor suporturilor transportabile de informaţii

Rambursarea cheltuielilor de reparaţii sau de înlocuire.

În îndemnizaţiile precizate va fi dedusă franciza stipulata în condiţii particulare.

Riscuri care nu sunt asigurate :

1. pierderea sau modificarea datelor rezultată din cauza unui virus informatic

2. pierderea sau modificarea datelor din cauza prezenţei unui program de securitate

3. pierderea datelor dim memorie deoarece ele nu au fost înca salvate sau pentru că procesul era în curs de derulare

4. pierderea sau modificarea datelor neputînd fi reconstituite, din motivul inexistenţei sau dispariţiei documentelor sau datelor de bază necesare reconstiturii .

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Sistemelor Informationale.doc