Asigurari

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere ...2
Capitolul 1. Informații generale privind asigurarea de răspundere civilă auto.
1.1. Necesitatea, importanța și apariția AORCA ..3
1.2. Clasificări, tipuri 5
Capitolul 2. Aspecte practice
2.1. Elementele asigurării AORCA 10
2.2. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto ..13
2.3. Primele de asigurare și limitele despăgubirilor 17
2.4. Despăgubirile de asigurare ..19
Capitolul 3. Asigurările RCA în alte state ...30
Concluzii 34
Bibliografie 35

Extras din document

Introducere

Teama acestei lucrări, adică AORCA, este extrem de actuală la momentul de față. Actualitatea ei constă în faptul că din ce în ce mai mulți oameni devin proprietari ai automobilelor proprii, ceea ce face ca popularitatea serviciilor de asigurare auto să fie într-o continuă creștere. De asemenea, foarte mulți oameni, chiar și cei ce achită și se folosesc sistematic de AORCA nu sunt suficient informați de particularitățile de bază ale acestei asigurări, ceea ce doar sporește actualitatea acestei temei și studiului la general. Un alt factor ce evidențiază actualitatea acestei teme, este folosirea în această lucrare a celor mai noi informații referitoare la AORCA, ducând cont de modificările din legislația domeniului asigurărilor la general și în special al asigurărilor auto.

Scopul lucrării constă în efectuarea unei cercetări teoretice și juridice a asigurării RCA, caracterizarea trăsăturilor specifice ale acestora în baza legislației moderne și formularea de propuneri pentru optimizarea reglementării legale a asigurărilor auto în Republica Moldova și pentru interpretarea normelor de drept relevante.

Obiectivele lucrării sunt:

-analiza amănunțită a informațiilor ce țin de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

-prezentarea informațiilor accumulate sub cea mai eficientă și simplă formă.

- analiza particularităților conținutului instituției de asigurare auto în comparație cu alte tipuri de asigurare.

- analiza juridică a clauzelor esențiale și specifice ale contractelor de asigurare auto, a formei și procedurii de încheiere a acestor contracte.

- determinarea procedurii de executare a contractelor de asigurare auto până și după producerea cazului asigurat și depistarea problemelor în procesul executării acestora și a căilor de rezolvare a problemelor apărute.

Importanța asigurărilor auto nu poate fi pusă la îndoială, din simplul fapt că autovehiculele joacă de mult timp un rol important și inevitabil în viața fiecăruia. Oferind un șir de oportunități și privilegii persoanelor ce le dețin.

Capitolul 1

1.1. Necesitatea, importanța și apariția AORCA.

Winston CHURCHILL afirma într-un citat celebru: Dacă ar fi după mine, aș scrie cuvantul ”asigurare” pe ușa fiecărei case și pe fruntea fiecărui o, pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna. Abia atunci aș putea fi mulțumit, căci asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei nenorociri și a unor pagube ireparabile.

Activitatea de asigurare constituie pentru unii un mit, pentru alții o fasninanță. Pentru mulți oameni, chiar și întreprinzători, asigurările constituie o problemă complexă pe care nu o pot explica în totalitate sau pe care o înțeleg doar partial. Și totuși, asigurările sunt o realitate economică socială care însoțește și marchează isoria dezvoltării omenirii.

Activitatea de asigurare a apărut din nevoia firească de protecție a omului împotriva calamităților naturii, împotriva consecințelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existență în condițiile pierderii sau limitării capacității de muncă, în urma bolilor sau bătrâneții. Dezvoltarea societății a însemnat o continua strădanie a omului în a găsi cele mai bune norme de protecție. În organizarea și apărarea vieții lor, ca și în procesul producerii bunurilor material și desfășurarea altor activități. Oamenii s-au aflat într-o continua luptă cu unele fenomene ale naturii, care pot împiedica desfășurarea normal a activității normale. Deși au obținut mari succese în lupta cu forțele naturii, oamenii încă sunt neputincioși în fața unor calamități natural, precum furtunile, ugaranele, cutremurele de pământ, alunecările de teren, grindina, înghețurile și altele. Împotriva acestor fenomene, la momentul de față, știința încă nu a găsit mijloace tehnice suficiente de luptă, prin urmare, ele aduc în continuare mari prejudicii omenirii. În situația create, omului i-a rămas doar calea solidarizării pentru a suporta în comun efectele calamităților naturii și accidentelor și anume calea asigurării.

Dezvoltarea activității de asigurare a fost strâns legată de activitatea economică, precum și evoluția relațiilor de drept. Economistul englez Adam Smith observă că asigurările constituie o tehnică foarte eficientă de a pulverize pierderile individuale pe o arie cât mai largă, făcându-le mai ușor de suportat prin acoperirea lor de către un număr cât mai mare de personae.

La baza asigurărilor stă formarea și utilizarea fondului de asigurare. În procesul de formare și utilizare a acestuia, între participanții la asigurare se stabilesc anumite relații economice. Astfel, la prima etapă, fluxurile bănești sub forma primelor de asigurare pornesc de la persoanele fizice și juridice asigurate de către companiile de asigurare. La etapa următoare, fluxurile bănești sub formă de despăgubiri sau sume asigurate pornesc de la fondul de asigurare constituit la dispoziția companiilor specializate, către asigurații care au fost afectați de fenomenele asigurate. De aici rezultă că asigurările reprezintă un system de relații menite să protejeze interesele personale și/sau patrimoniale ale asiguraților prin formarea de fonduri bănești din contul primelor de asigurare. Plătite de către asigurat, în schimbul cărora asigurătorul își asumă obligația că la producerea riscului asigurat să-I plătească asiguratului suma de asigurare sau despăgubirea de asigurare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari.docx

Bibliografie

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7C0C69B3:5BBF1D14
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363464
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311819
http://www.cnaa.md/files/theses/2019/54988/constantin_sicinski_abstract.pdf
https://agora.md/stiri/2611/cat-costa-polita-rca-in-republica-moldova-dar-si-in-alte-tari