Asigurari de Raspundere Civila

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari de Raspundere Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor: Virlanuta Florina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

5.1. Necesitatea asigurărilor de răspundere civilă

Instabilitatea şi incertitudinea care se manifestă în toate sferele vieţii economice, sociale, politice, religioase etc, impun, ca o necesitate stringentă, apelul la activitatea de asigurare ca soluţie de transfer al riscului de la agenţii economici şi populaţie către companiile de asigurări. Într-o lume frământată de războaie, foamete, instabilitate economică, conflicte familiale, boli şi dezastre, oamenii au nevoie de siguranţă, de speranţă. Sunt tot mai frecvente ştirile care anunţă diferite catastrofe naturale (cutremure, poluare, incendii, taifunuri, inundaţii etc.) care se produc pe arii extinse în diferite ţări şi regiuni ale Pământului.

Averea agonisită într-o viaţă de om poate fi distrusă într-un timp foarte scurt, cu urmări grave asupra viitorului familiilor, agenţilor economici şi chiar a economiei naţionale.

Luând în considerare aceste evenimente producătoare de mari pagube, persoanele fizice şi juridice se îndreaptă cu multă încredere către societăţile de asigurare, care oferă o gamă diversificată de produse de asigurare capabile să satisfacă toate nevoile potenţialilor asiguraţi.

Fiecare asigurat trebuie să aibă în vedere factorii economici, sociali şi politici de risc din economie, precum şi factorii de risc la nivel de agent economic. În orice economie de piaţă riscul şi incertitudinea sunt inerente, sunt componente de bază care însoţesc activitatea agenţilor economici. Aceştia trebuie să cunoască şi să evalueze aceste riscuri pentru a putea să adopte măsuri concrete de contracarare a lor.

Piaţa asigurărilor în România şi contractul de asigurare introduc pe potenţialul asigurat în mecanismele şi evoluţia pieţei de asigurări, sensibilizându-l asupra activităţii desfăşurate în timp de către societăţile de asigurări şi brokerii de asigurare, în fundamentele juridice ale contractului de asigurare.

5.2. Baza legală a acoperirii riscului

Principiile şi unele elemente de bază ale contractului de asigurare de răspundere civilă sunt reglementate de Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, în secţiunea a 4 a, care constituie sediul materiei pentru toate tipurile de asigurări de răspundere civilă.

Potrivit art. 41 din aceasta lege în asigurarea de răspundere civilă asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute în procesul civil.

Un principiu important în asigurarea de răspundere civilă îl reprezintă cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă a altor persoane decât cele care au încheiat contractul. Astfel vor avea dreptul de asiguraţi şi prepuşii agentului economic, cei care în exercitarea atribuţiilor de serviciu pot săvârşi fapte ilicite ce aduc prejudiciu.

Indiferent de natura asigurărilor, asigurătorul este chemat direct în judecată pentru paguba suferită de asiguratul său. Despăgubirea poate fi plătită direct persoanei păgubite, în măsura în care acesta justifică dauna suferită şi face dovada că nu a primit plata de la asigurat, iar asigurătorul va primi indemnizaţia în momentul în care va dovedi că l-a despăgubit pe terţul păgubit.

Din punct de vedere al obligativităţii, asigurările de răspundere civilă se împart în :

• Asigurări facultative

• Asigurări obligatorii

În cadrul asigurărilor obligatorii se încadrează asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, iar în cele facultative celelalte tipuri de asigurări de răspundere civilă.

Facultative, în esenţa lor, sunt asigurările pe care practicanţii unor profesii libere sunt obligate să le deţină ca o garanţie a calităţii serviciului prestat şi pentru acoperirea daunelor pretinse de clienţi pentru practicarea serviciilor profesionale defectuoase.

5.3. Tipologia asigurărilor de răspundere civilă

Asigurarea de răspundere civilă legală a prestatorului de servicii

Se pot asigura persoanele fizice sau juridice şi specializate în prestarea de servicii şi executarea de lucrări la bunurile aduse de clienţi la sediul executantului şi/sau la domiciliul clienţilor, pentru operaţiuni de reparare, prelucrare, curăţire, remediere, salubrizare, igienizare, etc.

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clienţilor care apelează la serviciile sale, din cauza vătămărilor corporale şi/sau pierderii, avarierii sau distrugerii bunurilor aparţinând beneficiarilor săi, ca efect al unor fapte prin care încalcă obligaţiile asumate faţă de aceştia ca: greşeli în executarea prestărilor de servicii (calitatea necorespunzătoare a lucrărilor) precum şi încălcarea accidentală a obligaţiei de a proteja bunurile predate de clienţi sau aflate în raza sa de acţiune pe perioada executării operaţiunilor specificate.

Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor specializate în servicii de pază şi securitate

Asigurat poate fi orice societate comercială autorizată să desfăşoare activităţi de protecţie a bunurilor şi persoanelor, servicii de pază şi supraveghere a imobilelor şi avutului; instalarea, montarea şi întreţinerea sistemelor de securitate pentru incendiu sau efracţie; monitorizare prin dispecerat propriu, intervenţii la obiectivele în alarmă şi apelarea organelor de poliţie şi a echipei de intervenţie a pompierilor.

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune materiale pentru prejudicii, provocate clienţilor săi cauzate de nefuncţionarea sistemelor de semnalizare şi alarmare montate de asigurat, avarierea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând clienţilor, vătămări corporale produse unor terţe persoane de către asigurat, în timpul atacului infractorilor, în vederea împiedicării pătrunderii acestora în incinta obiectivului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Raspundere Civila.doc

Alte informatii

universitatea dunarea de jos