Asigurari si Protectie Sociala

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 2 fișiere: doc, pdf
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27851
Mărime: 408.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaduva Maria
Universitatea “Constantin Brâncuºi” din Târgu Jiu Facultatea de ªtiinþe Economice si Gestiunea Afacerilor Departamentul ID

Cuprins

CAPITOLUL I

SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE 5

1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale 5

1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor

sociale

1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale 12

1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat 16

1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale 16

Test de Evaluare

CAPITOLUL II

PROTECtIA SOCIALÃ,ROL ªI IMPORTANtà 19

2.1. Protectia Socialã în Comunitatea Europeanã 19

2.2. Piata munci si protectia socialã 21

2.3. Protectia socialã a femeilor si tinerilor 22

2.4. Reconversia Profesionalã 24

Test de Evaluare

CAPITOLUL III

ASISTENtA SOCIALÃ – COMPONENTÃ A SISTEMULUI DE

PROTECtIE SOCIALÃ

3.1. Asistenta socialã – concept, caracteristici si principii. 27

3.2. Managementul asistentei sociale 28

3.3. Obiectivele sistemului de asistentã socialã. 29

3.4. Forme de sprijin din domeniul asistentei sociale 30

Test de Evaluare

CAPITOLUL IV

FORMELE DE OCROTIRE A CETÃtENILOR PRIN

ASIGURÃRILE SOCIALE DE STAT

4.1. Pensiile, Calculul pensiilor 37

4.2. Trimiterile la tratament balnear si odihnã 45

4.3. Indemnizatii si ajutoarele sociale 46

Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID

Test de Evaluare

CAPITOLUL V

SISTEMUL DE ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE 58

5.1. Importanta asigurãrilor sociale de sãnãtate 58

5.2.Persoane cuprinse în asigurãrile sociale de sãnãtate 63

5.3. Drepturile si obligatiile asiguratilor 65

Test de Evaluare

CAPITOLUL VI

SISTEMUL ASIGURÃRILOR PENTRU ªOMAJ 69

6.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurãrilor pentru

somaj

6.2. Ajutorul sau indemnizatia de somaj 71

6.3. Sursele de constituire a bugetului asigurãrilor pentru somaj 72

6 4 Rolul Agentiei Nationale a Ocupãri Fortei de Muncã în

diminuarea somajului4

Test de evaluare

Bibliografie 79

Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID

CAPITOLUL I

SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE

CONtINUT:

1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale

1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor

sociale

1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale

1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat

1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale

Extras din document

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale

Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea

factorilor de productie. Instituirea si dezvoltarea asigurãrilor sociale

au fost determinate de crearea si dezvoltarea industriei.

În România, primele forme incipiente ale asigurãrilor sociale au

apãrut cãtre sfârsitul sec. al XIX-lea si începutul sec. XX-lea din

initiativa lucrãtorilor din fabrici. Formele concrete de ocrotire a

cetãtenilor si a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerintele de

viatã ale acestora.

Asigurãrile sociale din tara noastrã s-au dezvoltat si s-au

perfectionat mereu continuând si în prezent. Necesitatea înfãptuirii

asigurãrilor sociale decurge din faptul cã participarea cetãtenilor la

desfãsurarea procesului de productie si a oricãrei activitãti utile

societãtii poate sã punã salariatilor întreprinzãtori particulari în anume

situatii în imposibilitatea de a presa o muncã în conditii normale.

Cetãtenii pot sã ajungã în imposibilitatea de a mai munci si de

asi dobândi prin muncã bunurile si serviciului necesare traiului si a

familiilor lor datoritã diferitelor cauze: accidente, boli, maternitate,

invaliditate si ca urmare a atingerii unei anumite limite de vârstã este

necesar ca statul, companiile nationale, societãtile comerciale,

asociatiile, întreprinderile private, întreprinzãtori particulari sã i-a

mãsurile necesare pentru protectia cetãtenilor asigurându-le veniturile

necesare traiului.

Dezvoltarea si perfectionarea factorilor de productie au

determinat crearea unui sistem propriu national de asigurãri sociale

care se extinde si perfectionarea continuu.

Necesitatea realizãrii asigurãrilor sociale este determinatã si de

grija pe care statul trebuie sã o manifeste fatã de cetãtenii sãi.

Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID

Drepturile de asigurãri sociale ale cetãtenilor sunt garantate de

constitutie de codul muncii si de alte acte normative.

Constitutia României prevede:

Art. 34 Dreptul la ocrotirea sãnãtãtii este garantat.

Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurãri

sociale pentru boalã accidente, maternitate si recuperare, controlul

exercitatii profesiilor si alte mãsuri de protectie a sãnãtãtii fizice si

mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Art. 47 Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare

economicã si de protectie socialã de naturã sã asigure cetãtenilor un

nivel de trai decent.

Cetãtenii au dreptul de pensie la concedii de maternitate plãtit,

la asistentã socialã prevãzutã de lege.

Cetãtenii au dreptul si la mãsuri de asistentã socialã portivit

legii.

Art. 49 Copii si tineri se bucurã de un regim special de protectie

si de asistentã în realizarea drepturilor lor.

Statul acordã alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru

îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap.

Asigurãrile sociale constituie unul dintre mijloacele de

garantare, de realizare a drepturilor constitutionale ale poporului, ele

reprezintã numai o parte din complexul de mãsuri luate pentru

realizarea unei vieti decente si civilizatie a poporului român.

Asigurãrile sociale sunt o institutie obiectiv necesarã a societãtii

chemate sã rezolve protectia salariatilor, asociatilor, pensionarilor si

familiilor lor în cazuri de incapacitate temporarã sau permanentã de

muncã.

Asigurãrile sub aspect financiar participã la repartitia unei pãrti

din PNB constituind un mijloc de control asupra formãrii, repartizãrii

si utilizãrii acestuia când se alimenteazã, se repartizeazã si se

utilizeazã fondurile asigurãrilor sociale.

Continutul economic al asigurãrilor sociale este determinat de

trãsãturile orânduiri social-economice.

Asigurãrile sociale constituie acea parte relatiilor socialeconomice

bãnesti cu ajutorul cãrora în procesul repartitiei se

gestioneazã si se utilizeazã fondurile bãnesti necesare ocrotirii

obligatorii a salariatilor si pensionarilor din companiile nationale,

regiile autonome, societãtile comerciale, a asociatilor a mestesugurilor

de ateliere proprii a întreprinzãtorilor particulari, a slujitorilor cultelor,

a personalului casnic care lucreazã al persoane fizice, a persoanelor

care deservesc blocurile de locatari, a persoanelor aflate în

incapacitatea temporarã sau permanentã de muncã, în caz de bãtrânete

si în alte cazuri prevãzute de lege. Asigurãrile sociale ocrotesc si

membrii familiilor persoanelor de mai sus.

Preview document

Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 1
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 2
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 3
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 4
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 5
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 6
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 7
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 8
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 9
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 10
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 11
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 12
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 13
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 14
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 15
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 16
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 17
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 18
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 19
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 20
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 21
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 22
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 23
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 24
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 25
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 26
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 27
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 28
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 29
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 30
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 31
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 32
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 33
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 34
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 35
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 36
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 37
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 38
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 39
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 40
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 41
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 42
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 43
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 44
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 45
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 46
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 47
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 48
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 49
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 50
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 51
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 52
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 53
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 54
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 55
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 56
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 57
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 58
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 59
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 60
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 61
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 62
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 63
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 64
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 65
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 66
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 67
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 68
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 69
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 70
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 71
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 72
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 73
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 74
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 75
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 76
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 77
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 78
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 79
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 80
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 81
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 82
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 83
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 84
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 85
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 86
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 87
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 88
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 89
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 90
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 91
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 92
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 93
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 94
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 95
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 96
Asigurari si Protectie Sociala - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Protectie Sociala.doc
  • Asigurari si Protectie Sociala.pdf

Alții au mai descărcat și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Piața Asigurărilor de Viață din România

Introducere Cu toţii ştim că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulţime de întâmplări pot distruge averea cuiva, patrimoniul său, o boala...

Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII 1.1. Introducere în sistemul privat de pensii Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în...

Asigurari Sociale si Calculul Pensiilor de Stat in Romania

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

Analiza Comparativa a Pietei Asigurarilor din Romania si Olanda

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Sistemul de Pensii si Asigurarile pentru Pensii

Sistemul de pensii si Asigurarile de pensii Introducere Securitatea sociala poate fi definita ca orice masura stabilita prin lege ce are menirea...

Strategii Misiuni și Obiective ale Managementului Asigurărilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări,...

Ai nevoie de altceva?