Asigurari si Protectie Sociala

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari si Protectie Sociala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, pdf de 78 de pagini (in total).

Profesor: Vaduva Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAPITOLUL I
SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE 5
1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale 5
1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor
sociale
1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale 12
1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat 16
1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale 16
Test de Evaluare
CAPITOLUL II
PROTECtIA SOCIALÃ,ROL ªI IMPORTANtà 19
2.1. Protectia Socialã în Comunitatea Europeanã 19
2.2. Piata munci si protectia socialã 21
2.3. Protectia socialã a femeilor si tinerilor 22
2.4. Reconversia Profesionalã 24
Test de Evaluare
CAPITOLUL III
ASISTENtA SOCIALÃ – COMPONENTÃ A SISTEMULUI DE
PROTECtIE SOCIALÃ
3.1. Asistenta socialã – concept, caracteristici si principii. 27
3.2. Managementul asistentei sociale 28
3.3. Obiectivele sistemului de asistentã socialã. 29
3.4. Forme de sprijin din domeniul asistentei sociale 30
Test de Evaluare
CAPITOLUL IV
FORMELE DE OCROTIRE A CETÃtENILOR PRIN
ASIGURÃRILE SOCIALE DE STAT
4.1. Pensiile, Calculul pensiilor 37
4.2. Trimiterile la tratament balnear si odihnã 45
4.3. Indemnizatii si ajutoarele sociale 46
Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID
Test de Evaluare
CAPITOLUL V
SISTEMUL DE ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE 58
5.1. Importanta asigurãrilor sociale de sãnãtate 58
5.2.Persoane cuprinse în asigurãrile sociale de sãnãtate 63
5.3. Drepturile si obligatiile asiguratilor 65
Test de Evaluare
CAPITOLUL VI
SISTEMUL ASIGURÃRILOR PENTRU ªOMAJ 69
6.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurãrilor pentru
somaj
6.2. Ajutorul sau indemnizatia de somaj 71
6.3. Sursele de constituire a bugetului asigurãrilor pentru somaj 72
6 4 Rolul Agentiei Nationale a Ocupãri Fortei de Muncã în
diminuarea somajului4
Test de evaluare
Bibliografie 79
Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID
CAPITOLUL I
SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE
CONtINUT:
1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale
1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor
sociale
1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale
1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale

Extras din document

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale

Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea

factorilor de productie. Instituirea si dezvoltarea asigurãrilor sociale

au fost determinate de crearea si dezvoltarea industriei.

În România, primele forme incipiente ale asigurãrilor sociale au

apãrut cãtre sfârsitul sec. al XIX-lea si începutul sec. XX-lea din

initiativa lucrãtorilor din fabrici. Formele concrete de ocrotire a

cetãtenilor si a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerintele de

viatã ale acestora.

Asigurãrile sociale din tara noastrã s-au dezvoltat si s-au

perfectionat mereu continuând si în prezent. Necesitatea înfãptuirii

asigurãrilor sociale decurge din faptul cã participarea cetãtenilor la

desfãsurarea procesului de productie si a oricãrei activitãti utile

societãtii poate sã punã salariatilor întreprinzãtori particulari în anume

situatii în imposibilitatea de a presa o muncã în conditii normale.

Cetãtenii pot sã ajungã în imposibilitatea de a mai munci si de

asi dobândi prin muncã bunurile si serviciului necesare traiului si a

familiilor lor datoritã diferitelor cauze: accidente, boli, maternitate,

invaliditate si ca urmare a atingerii unei anumite limite de vârstã este

necesar ca statul, companiile nationale, societãtile comerciale,

asociatiile, întreprinderile private, întreprinzãtori particulari sã i-a

mãsurile necesare pentru protectia cetãtenilor asigurându-le veniturile

necesare traiului.

Dezvoltarea si perfectionarea factorilor de productie au

determinat crearea unui sistem propriu national de asigurãri sociale

care se extinde si perfectionarea continuu.

Necesitatea realizãrii asigurãrilor sociale este determinatã si de

grija pe care statul trebuie sã o manifeste fatã de cetãtenii sãi.

Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID

Drepturile de asigurãri sociale ale cetãtenilor sunt garantate de

constitutie de codul muncii si de alte acte normative.

Constitutia României prevede:

Art. 34 Dreptul la ocrotirea sãnãtãtii este garantat.

Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurãri

sociale pentru boalã accidente, maternitate si recuperare, controlul

exercitatii profesiilor si alte mãsuri de protectie a sãnãtãtii fizice si

mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Art. 47 Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare

economicã si de protectie socialã de naturã sã asigure cetãtenilor un

nivel de trai decent.

Cetãtenii au dreptul de pensie la concedii de maternitate plãtit,

la asistentã socialã prevãzutã de lege.

Cetãtenii au dreptul si la mãsuri de asistentã socialã portivit

legii.

Art. 49 Copii si tineri se bucurã de un regim special de protectie

si de asistentã în realizarea drepturilor lor.

Statul acordã alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru

îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap.

Asigurãrile sociale constituie unul dintre mijloacele de

garantare, de realizare a drepturilor constitutionale ale poporului, ele

reprezintã numai o parte din complexul de mãsuri luate pentru

realizarea unei vieti decente si civilizatie a poporului român.

Asigurãrile sociale sunt o institutie obiectiv necesarã a societãtii

chemate sã rezolve protectia salariatilor, asociatilor, pensionarilor si

familiilor lor în cazuri de incapacitate temporarã sau permanentã de

muncã.

Asigurãrile sub aspect financiar participã la repartitia unei pãrti

din PNB constituind un mijloc de control asupra formãrii, repartizãrii

si utilizãrii acestuia când se alimenteazã, se repartizeazã si se

utilizeazã fondurile asigurãrilor sociale.

Continutul economic al asigurãrilor sociale este determinat de

trãsãturile orânduiri social-economice.

Asigurãrile sociale constituie acea parte relatiilor socialeconomice

bãnesti cu ajutorul cãrora în procesul repartitiei se

gestioneazã si se utilizeazã fondurile bãnesti necesare ocrotirii

obligatorii a salariatilor si pensionarilor din companiile nationale,

regiile autonome, societãtile comerciale, a asociatilor a mestesugurilor

de ateliere proprii a întreprinzãtorilor particulari, a slujitorilor cultelor,

a personalului casnic care lucreazã al persoane fizice, a persoanelor

care deservesc blocurile de locatari, a persoanelor aflate în

incapacitatea temporarã sau permanentã de muncã, în caz de bãtrânete

si în alte cazuri prevãzute de lege. Asigurãrile sociale ocrotesc si

membrii familiilor persoanelor de mai sus.

Fisiere in arhiva (2):

  • Asigurari si Protectie Sociala.doc
  • Asigurari si Protectie Sociala.pdf

Alte informatii

Universitatea “Constantin Brâncuºi” din Târgu Jiu Facultatea de ªtiinþe Economice si Gestiunea Afacerilor Departamentul ID