Asigurari si Reasigurari

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 38046
Mărime: 153.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Serghei Margulescu

Cuprins

Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE

1.1 Tipologia riscurilor

1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor

Unitatea de invatare 2. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR

Unitatea de invatare 3. ELEMENTELE ASIGURĂRILOR ŞI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

3.1 Elementele asigurărilor

3.2 Caracteristicile contractului de asigurare

Unitatea de invatare 4. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

4.1Consideraţii generale

4.2 Forme ale asigurărilor de viaţă

4.3 Condiţii contractuale şi clauze suplimentare

Unitatea de invatare 5. ASIGURĂRILE DE ACCIDENTE

Unitatea de invatare 6. ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE

6.1 Consideraţii generale

6.2 Categorii de asigurări private de sănătate

Unitatea de invatare 7. ASIGURAREA DE PROPRIETĂŢI ŞI BUNURI.

7.1 Tipuri de bunuri

7.2 Elemente specifice contractului de asigurări de bunuri

Unitatea de invatare 8. ASIGURAREA DE PROPRIETĂŢI ŞI BUNURI – TIPURI DE ASIGURARI.

8.1. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva incendiului şi a altor calamităţi.

8.2. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor împotriva avariilor accidentale.

8.3. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului.

8.4. Asigurarea bunurilor şi valorilor împotriva furtului prin efracţie sau acte de tâlhărie.

8.5. Asigurarea geamurilor, oglinzilor şi altor bunuri casabile.

8.6. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.

8.7. Asigurarea animalelor.

8.8. Asigurarea culturilor agricole.

Extras din document

Cuprins

Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE

1.1 Tipologia riscurilor

1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor

Diferentierea tipurilor de riscuri

Intelegerea riscurilor asigurabile

Intelegerea formelor de protecţie împotriva riscurilor

Unitatea de învăţare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE

1.1 Tipologia riscurilor

Riscul este definit în general ca un pericol potenţial sau ca o pierdere posibilă. Natura acestor pericole sau pierderi se referă la:

- viaţa sau integritatea corporală a oamenilor;

- pierderi materiale ale persoanelor fizice sau juridice;

- pierderi financiare ale persoanelor fizice sau juridice.

Evenimentele sau cauzele ce pot determina apariţia acestor efecte nedorite pot fi grupate în două categorii:

a) evenimente independente de voinţa oamenilor sau de activitatea acestora. Le numim evenimente obiective şi ne referim la catastrofele naturale;

b) evenimente legate de comportamentul oamenilor, individual, colectiv sau la nivel social-economic. Sunt factori restrictivi ce pot fi localizaţi în două grupe: catastrofe tehnice şi riscuri financiare.

Diversitatea şi multitudinea acestor evenimente generează în permanenţă pentru viaţa oamenilor sau tranzacţiile economice în care sunt implicaţi aceştia, adesea într-o proporţie substanţială, atât riscuri cât şi incertitudini.

Menţionăm distinct cele două noţiuni, cea de risc şi cea de incertitudine, deoarece din punct de vedere probabilistic ele se diferenţiază şi această distincţie devine importantă şi în unele sectoare ale economiei, inclusiv în sfera serviciilor de asigurare.

Riscul se referă la situaţiile în care probabilităţile apariţiei diferitelor evenimente pot fi calculate pe baza unei date statistice anterioare. Se creează astfel posibilitatea unui calcul raţional privind selectarea unei alternative.

Din contră în cazul incertitudinii nu se poate determina cât de cât riguros probabilitatea obţinerii diferitelor rezultate posibile. Lipsa sau insuficienţa datelor privind frecvenţa şi intensitatea evenimentelor din perioada precedentă face imposibil calculul probabilităţilor obiective ale acestora şi alegerea raţională între alternative. Probabilităţile obiective pot fi înlocuite cu probabilităţi subiective ce pot diminua într-o anumită măsură gradul de incertitudine, acoperind din distanţa ce separă incertitudinea de risc. Anumite tehnici de extragere de probabilităţi subiective din mediul economic sau al altor tipuri de activităţi favorizează acest demers. Din fericire incertitudinea nu apare în mod tipic în domeniile legate de asigurări. Ea caracterizează unele riscuri speciale pe care asiguratorii le preiau ocazional şi pe baza unei analize distincte. Acceptarea incertitudinii nu trebuie văzută doar în potenţialul de a genera în mod aleatoriu pierderi. O anumită incertitudine este prezentă în multe situaţii şi acceptarea lor poate constitui chiar o sursă de profit, inclusiv în cazul unor produse noi din sfera asigurărilor.

În sfera asigurărilor sunt prezente riscuri diversificate aferente atât persoanelor fizice cât şi celor juridice.

Persoanele fizice sunt afectate de riscuri specifice evenimentelor de viaţă (deces, boală, invaliditate) sau de riscuri de natură financiară, ambele categorii având ca factori determinanţi catastrofe naturale, accidente tehnice, acţiunea altor persoane.

La nivelul persoanelor juridice pot fi analizate de asemenea mai multe categorii de riscuri.

O primă delimitare se poate realiza între riscurile speculative şi riscurile pure, pe baza următoarelor caracteristici:

a) Riscurile speculative sunt determinate de activitatea pe care un agent economic o desfăşoară, ele fiind acceptate sau nu în funcţie de gradul de aversiune pe care îl are decidentul faţă de risc. Riscurile pure nu sunt acceptate pentru că apariţia lor face ca agentul economic să suporte o pierdere şi niciodată aceste riscuri nu reprezintă o sursă de câştig.

b) Riscurile speculative sunt delimitate de sfera de activitate, agentul economic putând să decidă angajarea activităţii sale în limitele unui buget corespunzător (pentru publicitate, cercetare, etc.). Riscurile pure nu sunt şi nu pot fi delimitate pentru că agentul economic nu poate să evalueze şi să decidă, înainte de apariţia unui fenomen, care sunt pagubele care se pot produce şi mărimea lor, existând posibilitatea ca fondurile constituite de agentul economic pentru acoperirea pagubelor să fie mai mici decât nivelul acestora.

c) Riscurile speculative se realizează în timp şi sunt datorate activităţii agentului economic, deci preîntâmpinarea şi restricţionarea stărilor de risc se poate realiza după o anumită perioadă, fapt care dă posibilitatea stabilirii unor concluzii privind mărimea şi intensitatea riscurilor prezente şi viitoare. Riscurile pure nu se realizează în timp, sunt imprevizibile, apar fără manifestarea unor semnale precedente, nu sunt total dependente de activitatea desfăşurată.

d) Riscurile speculative sunt controlabile, agenţii economici putând să-şi dea seama de fenomenele care pot apare în activitatea desfăşurată, luând în consecinţă măsurile care se impun şi considerate raţionale de către aceştia. Riscurile pure sunt greu de controlat, iar posibilităţile de intervenţie sunt reduse.

Riscurile speculative sunt dependente de apariţia sau existenţa unor factori:

- decizia puterii publice (fiscalitatea, drepturile şi obligaţiile sociale comerciale);

- tehnici de producţie (brevete, informaţii);

- factori financiari (buget, contabilitate, investiţii);

- factori umani (vârstă, sex, nivel de pregătire);

- factori organizatorici şi de structură (organizare, fuziune, absorbţie).

Aceşti factori sunt controlabili, iar riscurile pot fi diminuate sau limitate prin aplicarea unor tehnici specifice de gestiuni şi marketing.

Riscurile pure sunt consecinţa unor evenimente accidentale sau fortuite. La prima vedere s-ar părea că provin ca urmare a întâmplării, prin acţiunea unor forţe exterioare, necontrolate, care produc evenimente de forţă majoră (uragane,inundaţii) sau au ca suport comportamentul psihologic al omului în sistemul economic şi social existent (război, atentate, vandalism). De fapt ele au o anumită probabilitate de apariţie. Dificultatea constă în stabilirea timpului de apariţie şi a intensităţii fenomenelor, de a găsi mijloacele de intervenţie şi protecţie şi de a le aplica.

Concluzia generală care se deduce este faptul că în timp ce riscurile speculative provin din voinţa agenţilor economici şi sunt rezultatul activităţii pe care o desfăşoară, riscurile pure sunt determinate de factori externi şi nu depind de voinţa acestora. În prezent riscurile pure sunt frecvent conectate la riscul decizional, iar realizarea sau creşterea probabilităţii de apariţie poate avea la bază o decizie strategică eronată a agenţilor economici. Deci creşterea vulnerabilităţii este rezultatul interdependenţei dintre riscurile pure şi riscurile speculative.

Preview document

Asigurari si Reasigurari - Pagina 1
Asigurari si Reasigurari - Pagina 2
Asigurari si Reasigurari - Pagina 3
Asigurari si Reasigurari - Pagina 4
Asigurari si Reasigurari - Pagina 5
Asigurari si Reasigurari - Pagina 6
Asigurari si Reasigurari - Pagina 7
Asigurari si Reasigurari - Pagina 8
Asigurari si Reasigurari - Pagina 9
Asigurari si Reasigurari - Pagina 10
Asigurari si Reasigurari - Pagina 11
Asigurari si Reasigurari - Pagina 12
Asigurari si Reasigurari - Pagina 13
Asigurari si Reasigurari - Pagina 14
Asigurari si Reasigurari - Pagina 15
Asigurari si Reasigurari - Pagina 16
Asigurari si Reasigurari - Pagina 17
Asigurari si Reasigurari - Pagina 18
Asigurari si Reasigurari - Pagina 19
Asigurari si Reasigurari - Pagina 20
Asigurari si Reasigurari - Pagina 21
Asigurari si Reasigurari - Pagina 22
Asigurari si Reasigurari - Pagina 23
Asigurari si Reasigurari - Pagina 24
Asigurari si Reasigurari - Pagina 25
Asigurari si Reasigurari - Pagina 26
Asigurari si Reasigurari - Pagina 27
Asigurari si Reasigurari - Pagina 28
Asigurari si Reasigurari - Pagina 29
Asigurari si Reasigurari - Pagina 30
Asigurari si Reasigurari - Pagina 31
Asigurari si Reasigurari - Pagina 32
Asigurari si Reasigurari - Pagina 33
Asigurari si Reasigurari - Pagina 34
Asigurari si Reasigurari - Pagina 35
Asigurari si Reasigurari - Pagina 36
Asigurari si Reasigurari - Pagina 37
Asigurari si Reasigurari - Pagina 38
Asigurari si Reasigurari - Pagina 39
Asigurari si Reasigurari - Pagina 40
Asigurari si Reasigurari - Pagina 41
Asigurari si Reasigurari - Pagina 42
Asigurari si Reasigurari - Pagina 43
Asigurari si Reasigurari - Pagina 44
Asigurari si Reasigurari - Pagina 45
Asigurari si Reasigurari - Pagina 46
Asigurari si Reasigurari - Pagina 47
Asigurari si Reasigurari - Pagina 48
Asigurari si Reasigurari - Pagina 49
Asigurari si Reasigurari - Pagina 50
Asigurari si Reasigurari - Pagina 51
Asigurari si Reasigurari - Pagina 52
Asigurari si Reasigurari - Pagina 53
Asigurari si Reasigurari - Pagina 54
Asigurari si Reasigurari - Pagina 55
Asigurari si Reasigurari - Pagina 56
Asigurari si Reasigurari - Pagina 57
Asigurari si Reasigurari - Pagina 58
Asigurari si Reasigurari - Pagina 59
Asigurari si Reasigurari - Pagina 60
Asigurari si Reasigurari - Pagina 61
Asigurari si Reasigurari - Pagina 62
Asigurari si Reasigurari - Pagina 63
Asigurari si Reasigurari - Pagina 64
Asigurari si Reasigurari - Pagina 65
Asigurari si Reasigurari - Pagina 66
Asigurari si Reasigurari - Pagina 67
Asigurari si Reasigurari - Pagina 68
Asigurari si Reasigurari - Pagina 69
Asigurari si Reasigurari - Pagina 70
Asigurari si Reasigurari - Pagina 71
Asigurari si Reasigurari - Pagina 72
Asigurari si Reasigurari - Pagina 73
Asigurari si Reasigurari - Pagina 74
Asigurari si Reasigurari - Pagina 75
Asigurari si Reasigurari - Pagina 76
Asigurari si Reasigurari - Pagina 77
Asigurari si Reasigurari - Pagina 78
Asigurari si Reasigurari - Pagina 79
Asigurari si Reasigurari - Pagina 80
Asigurari si Reasigurari - Pagina 81
Asigurari si Reasigurari - Pagina 82
Asigurari si Reasigurari - Pagina 83
Asigurari si Reasigurari - Pagina 84
Asigurari si Reasigurari - Pagina 85
Asigurari si Reasigurari - Pagina 86
Asigurari si Reasigurari - Pagina 87
Asigurari si Reasigurari - Pagina 88
Asigurari si Reasigurari - Pagina 89
Asigurari si Reasigurari - Pagina 90
Asigurari si Reasigurari - Pagina 91
Asigurari si Reasigurari - Pagina 92
Asigurari si Reasigurari - Pagina 93
Asigurari si Reasigurari - Pagina 94
Asigurari si Reasigurari - Pagina 95
Asigurari si Reasigurari - Pagina 96
Asigurari si Reasigurari - Pagina 97
Asigurari si Reasigurari - Pagina 98
Asigurari si Reasigurari - Pagina 99
Asigurari si Reasigurari - Pagina 100
Asigurari si Reasigurari - Pagina 101
Asigurari si Reasigurari - Pagina 102
Asigurari si Reasigurari - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Reasigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Evolutii Recente in Cadrul Pietei de Asigurari si Reasigurari pe Plan Intern si International

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm...

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

Analiza Societatii de Asigurare Reasigurare Astra - Uniqa

Capitolul I Prezentarea firmei I.1.Date de idenificare ale societatii ASTRA 1.1 SECTOR DE ACTIVITATE Este una dintre companiile de top din...

Evolutia Pietelor de Asigurari din Romania

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de bunuri.Caracteristici generale Piaţa asigurărilor constituie un segment de piaţă, care are ca obiectiv apărarea...

Piața Reasigurărilor

INTRODUCERE Pentru diminuarea impactului riscurilor asumate prin contractele de asigurare încheiate, pentru echilibrarea situaţiei financiare şi...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

Piata Asigurarilor si Incidenta ei Asupra Economiei

CAP 1. Scurt istoric al asigurarilor Piata asigurarilor din România nu este o creatie noua. Ea are în spate o istorie bogata care a început pe la...

Ai nevoie de altceva?