Asigurări și Reasigurări

Curs
7/10 (18 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 38226
Mărime: 147.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS I

PIATA ASIGURARILOR

1.1. Conceptul de piata

Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv activitate de asigurare constituie piata asigurarilor.

Cresterea si diversificarea activitatii economice si implicit a schimburilor internationale de valori au dus la cresterea si dezvoltarea unor piete active si concurente de asigurari si reasigurari. Asigurarile si reasigurarile sunt marcate de un grad ridicat de eterogenitate determinat de existenta unei mari diversitati de tipuri si categorii de afaceri. De aceea nu se poate vorbi de o singura piata a asigurarilor sau reasigurarilor ci de piete ale asigurarilor si reasigurarilor, fiecare dintre ele fiind individualizata prin preponderenta unor anumite tipuri de tranzactii, prin existenta unor anumite societati de asigurare si reasigurare, cutume, mod de functionare, tranzactionare, reguli.

Operatorii specifici pe piata asigurarilor sunt: asiguratorul si asiguratul.

Asiguratorul, în aceasta calitate, lanseaza oferta de asigurare în temeiul unei legi, în cazul asigurarilor obligatorii sau în virtutea unui contract, în cazul asigurarilor facultative.

Asiguratul, ca operator, îsi manifesta cererea de asigurare în functie de interes, potenta sa financiara sau chiar în virtutea legii, în cazul asigurarilor obligatorii.

Parametrii pietei asigurarilor sunt oferta si cererea de asigurare. Oferta de asigurare este sustinuta de societatile comerciale de asigurare, persoane juridice autorizate legal sa functioneze pe piata asigurarilor si care au capacitate financiara corespunzatoare. Oferta de asigurare este impusa, în cazul asigurarii prin efectul legii, dar ea este libera în cazul asigurarilor facultative.

Lipsa ofertei în asigurari, indiferent de cauze, genereaza alternative de autoprotectie sau autoasigurare, actiuni de economisire, etc.

Cererea de asigurare este expresia manifestarii unor persoane fizice si juridice ca asigurati cu interesul acestora pentru protectia bunurilor, integritatii persoanei, etc. Fata de variatele riscuri care le pot afecta. Cererea de asigurare se încadreaza într-o anumita structura tipologica putându-se identifica: cerere potentiala si cerere reala, cerere satisfacuta si cerere nesatisfacuta, cerere amânata, etc.

Evolutia si mutatiile structurale ale cererii de asigurare se afla sub incidenta conditiilor social-economice ale perioadei de referinta, a conditiilor legislative, a facilitatilor oferite pe plan juridic si financiar, precum si a interesului privind promovarea diferitelor forme de asigurare, atât din partea societatii de asigurare cât si a asiguratilor.

Piata asigurarilor constituie un concept complex, dinamic, cu valente practice pe plan national si international.

1.2. Caracteristicile si structura pietei asigurarilor

Piata asigurarilor poate fi caracterizata prin starea sau modul de manifestare a

relatiilor pe care le implica, prin dimensiune, prin cadrul organizational precum si prin modul de realizare a concurentei.

1.Starea pietei asigurarilor :- reflecta caracterul concurential sau neconcurential al acesteia. Piata concurentiala se caracterizeaza prin existenta si functionarea în cadrul national a mai multor societati de asigurare în regii autonome si concurential. Fiecare societate de asigurare încearca sa ocupe un segment de piata cât mai mare. În acest scop oferta de asigurare se diversifica, conditiile de asigurare devenind concurentiale. O piata concurentiala caracterizeaza tarile cu economie liberala.

Piata neconcurentiala a asigurarilor este specifica sistemelor social-economice în care oferta de asigurare se realizeaza printr-o singura societate de asigurare, care detine monopolul absolut al pietei respective. În aceasta piata lipseste competitia, dar societatea de asigurare este constrânsa sa promoveze o stare concurentiala a ofertei pentru a stimula cererea de asigurari. În acest scop se practica pârghii variate ( diversificarea ofertei, clauze si conditii de asigurare adaptate la cererea unor categorii de asigurati, publicitate, promovarea prin efectul legii a unor asigurari).

2. Dimensiunea pietei asigurarilor: - poate fi estimata în functie de câtiva factori esentiali si anume :

- cererea de asigurare reala manifestata

- suportabilitatea financiara a asigurarii

- interesul în asigurare

Cererea de asigurare influenteaza dimensiunea pietei asigurarilor numai în procesul confruntarii ei cu oferta. Prin urmare marimea pietei asigurarilor se poate aprecia în functie de numarul de contracte încheiate în perioada de referinta, numarul politelor de asigurare active, valoarea primelor de asigurare încasate, cuantumul sumelor asigurate în aceiasi perioada, marimea angajamentelor asumate de societatea de asigurare la un moment dat.

Suportabilitatea financiara a asigurarii se afla în corelatie cu dezvoltarea economica si accesul la venit, iar interesul este potentat de nivelul de cultura si de instruire, de relatiile de proprietate si de alti factori.

3. Cadrul organizational al pietei asigurarilor : - se releva prin diversitatea retelei internationale.

În piata asigurarilor pot functiona :

- societati comerciale de asigurare-reasigurare;

- organizatii de asigurare de tip mutual;

- asociatii de asigurare;

Societatile de asigurare functioneaza în România cu capital privat, ultima societate de asigurare cu capital de stat ASTRA s-a vândut în iulie 2002.

Toate sunt societati pe actiuni, dupa ultima acreditare au ramas 48, societatile ADAS, METROPOL, GRUP AS, ANGLO-ROMÂNA au dat faliment, iar societatea CROMA este în plin proces de faliment. În anul 2003 s-a mai înregistrat una Delta Asigurari.

C.S.A. reglementeaza prin legi si norme modul de obtinere a licentei de functionare, marimea capitalului social, modul de constituire a fondului de asigurare, modul de calcul a rezervelor tehnice, fructificarea rezervelor tehnice, gestiunea economica si contabila a activitatii, obligatiile pe care trebuie sa si le asume în functie de formele de asigurare din portofoliu. Toate societatile de asigurare functioneaza pe criteriul obtinerii unui anumit profit.

Organizatiile de tip mutual, functioneaza pe principiul mutualitatii, conform statutelor, dar efectueaza operatii de întrajutorare pentru membrii lor, neavând ca scop obtinerea de profit. Specific este faptul ca oricare membru al organizatiei mutuale este în acelasi timp asigurat si asigurator.

Asociatiile de asigurare sunt constituite de catre un grup de persoane fizice pentru o perioada determinata (10,15,20 ani).Pe parcursul perioadei de functionare a asociatiei, membrii acesteia achita o cotizatie anuala la un fond comun, variabila în functie de vârsta. Acestea sunt organizate, dupa caz pentru supravietuire sau pentru deces.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50
Asigurări și Reasigurări - Pagina 51
Asigurări și Reasigurări - Pagina 52
Asigurări și Reasigurări - Pagina 53
Asigurări și Reasigurări - Pagina 54
Asigurări și Reasigurări - Pagina 55
Asigurări și Reasigurări - Pagina 56
Asigurări și Reasigurări - Pagina 57
Asigurări și Reasigurări - Pagina 58
Asigurări și Reasigurări - Pagina 59
Asigurări și Reasigurări - Pagina 60
Asigurări și Reasigurări - Pagina 61
Asigurări și Reasigurări - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • CURS XI.doc
  • CURS VII.doc
  • CURS VI.doc
  • CURS V.doc
  • CURS IV.doc
  • CURS III.doc
  • CURS II.doc
  • CURS I.doc
  • CURS 12 - ASIGURAREA DE RISC FINANCIAR.doc

Alții au mai descărcat și

Piata Asigurarilor in Romania

Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de asigurare a...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Asigurarile de Raspundere Civila Profesionala

Capitolul 1. Asigurarile de raspundere civila profesionala – clarificari teoretice Asigurarile de raspundere civila profesionala se adreseaza...

Evolutia Asigurarilor in Plan Mondial si in Romania

I CONCEPTUL DE ASIGURARE Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confrunta persoanele sau firmele in activitatea...

Asigurări de Răspundere Față de Terți

Continutul asigurarii de raspundere fata de terti Raspunderea civila se refera la faptul ca , în toate împrejurarile orice persoana raspunde...

Riscul in Asigurari si Gestiunea Riscului

1. Diverse opinii privind riscul Procesul complex al tranzitiei la economia de piata, in fostele tari cu economie excesiv centralizata, a adus...

Asigurari si Reasigurari in Europa - Caracteristici, Dinamica, Structura

Asigurarea reprezinta un acord de voinţă între o persoană fizică sau juridică în calitate de asigurat şi o persoană juridică în calitate de...

Reasigurarea

CAPITOLUL 1 CONCEPT Functia principala a unui asigurator este de a-l proteja pe asigurat impotriva pierderilor majore potentiale. Reasiguratorul...

Ai nevoie de altceva?