Asigurari si Reasigurari

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari si Reasigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse riscuri.La baza asigurari stau doua principii primul este acordul de vointa care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul . Al doilea principu al mutualitati prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani (prima de asigurare) la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acopera daunele suferite de asigurati . Asigurarea transferã riscurile si totodatã daunele unei persoane cãtre o societate de asigurãri oferind securitate financiarã..Problemele asigurãrii sunt abordate, dupã caz, sub aspect juridic(prin contractul de asigurare, asiguratul se obligã sã plãteascã o primã asigurãtorului, iar acesta se obligã ca la producerea unui anume risc sã plãteascã asiguratului sau beneficiarului despãgubirea sau suma asiguratã, denumitã în continuare indemnizatie, în limita si la termenele convenite), economic (membrii comunitãtii afectati de producerea riscului asigurat, primesc de la fondul de asigurare, cu titlu de indemnizatii (despãgubire) de asigurare, sume care pot întrece de câteva ori cuantumul contributiei acestora la fondul respectiv)si financiar(acoperirea pagubelor provocate de fenomenele (evenimentele) asigurate la asigurãrile de bunuri, respectiv plata sumelor asigurate la asigurãrile de persoane;- finantarea unor actiuni legate de prevenirea pagubelor;- constituirea unor fonduri de rezervã la dispozitia societãtii comerciale sau a organizatiei mutuale de asigurare).

Functiile asigurarii

Putem identifica urmãtoarele functii ale asigurãrii:

- functia de compensare financiarã a pierderilor cauzate de producerea riscului asigurat:

- functia de prevenire a pagubelor posibilã tot datoritã existentei fondului de asigurare

- functia financiarã, ceea ce face posibilã investirea de cãtre societãtile de asigurare a sumelor încasate sub forma primelor, sporind disponibilitãtile existente.

- functia de economisire, întrucât existã posibilitatea ca prin politele de asigurare de viatã, asiguratii, la expirarea contractului de asigurare sã beneficieze, pe lângã protectie, si de suma asiguratã si participarea la profitul obtinut din sumele investite.

- functia de reducere a costurilor statului întrucât, societãtile de asigurare sprijinã statul în domenii de asistentã socialã si medicalã, pensii

Elementele tehnice ale asigurarilor

Asigurãtorul este persoana juridicã (societatea de asigurare) ,

Asiguratul este persoana fizicã sau juridicã care, în schimbul primei de asigurare plãtite asigurãtorului, îsi asigurã bunurile

Contractul de asigurare este actul juridic care se încheie între asigurat si asigurãtor în cazul asigurãrilor facultative. In contractul de asigurare sunt mentionate de fiecare datã: interesul asigurãrii,riscul asigurat,suma asiguratã si prima de asigurare.Este un contract consensual,sinalagmatic, aleatoriu , cu titlu oneros ,de adeziune,succesiv,de buna credinta

Beneficiarul asigurãrii reprezintã persoana care are dreptul sã încaseze despãgubirea sau suma asiguratã fãrã însã ca acesta sã fie parte la contractul de asigurare.

Contractantul asigurãrii este persoana fizicã sau juridicã care poate încheia o asigurare, fãrã însã ca acesta sã obtinã calitatea de asigurat.

Riscul asigurat este acel fenomen (eveniment) care odatã produs, datoritã efectelor sale îl obligã pe asigurãtor sã plãteascã asiguratului sau beneficiarului asigurãrii, despãgubirea sau suma asiguratã.

Valoarea de asigurare a bunurilor se stabileste prin operatiunea de evaluare în vederea asigurãrii. VadVb

Suma asiguratã este partea din valoarea de asigurare

Norma de asigurare reprezintã suma asiguratã, stabilitã prin lege,

Prima de asigurare reprezintã suma de bani, prestabilitã, pe care asiguratul o plãteste asigurãtorului, în baza contractului de asigurare Prima de asigurare(Pa) pentru un contract de asigurare se determinã pe baza formulei:Pa=Sa*Ct-Sa-suma asigurata,Ct-cota tarifara

Durata asigurãrii reprezintã perioada de timp stabilita prin contractul de asigurare.

Paguba sau dauna reprezintã expresia bãneascã a pierderii.

Despãgubirea de asigurare reprezintã suma de bani acordatã de cãtre asigurãtor asiguratului la producerea riscului asigurat, în vederea acoperirii pagubei:- cazul pagubei totale Aceasta poate fi exprimatã cu relatia: D = Pd Sad Vb , unde:D  despãgubirea; P  paguba; Sa  suma asiguratã, Vb  valoarea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat.- cazul pagubei partiale a) principiul acoperirii proportionale:D/P=Sa/Vb”D=P*Sa/Vb;b) principiul primului risc : D = P = Sa c) principiul acoperirii limitate are caracteristic faptul cã despãgubirea se acordã numai dacã paguba produsã depãseste un anumit nivel prestabilit, denumit fransizã. - fransizã atinsã (simplã) adicã D = P cu conditia P > F.- fransizã deductibilã (absolutã) D = P 

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Reasigurari.doc