Asigurări și Reasigurări

Curs
7.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21515
Mărime: 515.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rozalia KICSI, Angelica COZORICI
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II

Cuprins

1. OBIECTIVELE CURSULUI 4

2. CONSIDERAŢII GENERALE 4

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE. 5

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor 5

1.2. Apariţia ideii de asigurare 6

1.3. Primele forme de asigurare 6

1.4. Apariţia şi evoluţia asigurărilor în România 8

CAPITOLUL II. FORME DE PROTECŢIE ŞI DE DISPERSIE A RISCULUI 11

2.1. Asigurarea 11

2.2. Coasigurarea 13

2.3. Autoasigurarea 14

2.4. Reasigurarea 15

CAPITOLUL III. CONCEPTUL DE ASIGURARE PRIVIT DIN PUNCT DE VEDERE

JURIDIC, ECONOMIC ŞI FINANCIAR 19

3.1. Asigurarea sub aspect juridic 19

3.2. Asigurarea sub aspect economic 21

3.3. Alte abordări economice şi financiare ale asigurării 22

CAPITOLUL IV. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRII 24

CAPITOLUL V. FUNCŢIILE ASIGURĂRII ŞI ALE REASIGURĂRII 27

5.1. Funcţiile asigurării 27

5.2. Funcţiile reasigurării 28

CAPITOLUL VI. RISC ŞI ŞANSĂ 30

6.1. Aspecte introductive 30

6.2. Clasificarea riscurilor 31

6.3. Managementul riscului 33

CAPITOLUL VII. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 37

TESTE GRILĂ 44

BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din document

1. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei

activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce

priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul,

contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna

sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a.

Astfel, cunoscând noţiunile respective pot fi înţelese şi aplicate corect

prevederile actelor normative care reglementează asigurările.

2. CONSIDERAŢII GENERALE

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc

în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei

a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de

preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.

Activitatea de asigurare este acea prestaţie, care desemnează, în principal

oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare,

încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum

şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul

mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la

producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe

seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri

rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

„Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea

fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici,

familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea

distruge pentru totdeauna Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci

asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei

nenorociri şi a unor pagube ireparabile ”

Winston Churchill

5

CAPITOLUL I.

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE.

Rezumat:

Capitolul oferă informaţii cu privire la pericolele care au ameninţat de-a lungul timpului

vieţile şi bunurile oamenilor şi care au condus la conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a

oricărui om. Astfel, decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, e determinată,

în mare măsură, de factori obiectivi şi subiectivi.

Cuvinte cheie: asigurare, evenimente, pericol, mutualitate, monopolului statului

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor

în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile

şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe

cât mai multe umere.

Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile evenimente,

care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi,

accidente, incidente etc.

În faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestuia în

procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurări). De-a lungul timpului societatea

a încercat să găsească mijloace eficiente de prevenire şi limitare a consecinţelor acestor evenimente, însă

experienţa ne arată ca desfăşurarea lor nu poate fi în totalitate prevăzută sau stopată. Prin urmare a

apărut imperativul adoptării unor măsuri de protecţie pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru

asigurarea unor condiţii de trai decente persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă prin apariţia

unor invalidităţi. Au apărut astfel 2 modalităţi:

a) solidarizarea în faţa evenimentelor ce apar în viaţa unei comunităţi şi se bazează pe

contribuţia fiecărui individ cu sume mici, sub forma unor cotizaţii în vederea creării unui fond bănesc

utilizat la ajutorarea acelor indivizi care au suferit prejudicii generate de evenimentele care au motivat

unirea comunităţii; principiile comunităţii de risc şi mutualităţii au reprezentat baza conceptului de

solidaritate, cât şi a celui de asigurare.

b) asigurarea - care apare ca un sistem de relaţii economice care implică aportul unui mare

număr de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care fiind

ameninţate de pericole, persoanele concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturarea pe baza

mutualităţii a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile dar

nesigure. Oamenii s-au unit pentru a face faţă consecinţelor accidentelor.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Reasigurari.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de...

Piata Asigurarilor in Romania

Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de asigurare a...

Asigurari de Raspundere Civila

Capitolul I TRASATURI PRINCIPALE ALE ASIGURARILOR Datorită gradului de maturitate şi experienţa ţărilor europene în privinta asigurărilor este...

Conceptul de Asigurare si Functiile Asigurarilor

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE ASIGURARE 1.1. Nevoia de asigurare În organizarea si apararea vietii lor, în procesul producerii bunurilor materiale,...

Piata Asigurarilor in Tara Noastra si Piata Europeana a Asigurarilor

. 1. Piata asigurarilor din Romania 1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia asigurarilor in Romania Inceputurile asigurarilor isi au...

Asigurarea de Raspundere Civila fata de Terti

1.Caracteristici ale asigurarii de raspundere fata de terti 1.1 Conceptul de asigurare de raspundere fata de terti Asigurarea de raspundere fata...

Asigurări de Răspundere Civilă

1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă Asigurările de răspundere civila constituie o altă ramură importantă şi de mare...

Ai nevoie de altceva?