Asigurări și Reasigurări

Curs
7.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21515
Mărime: 515.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rozalia KICSI, Angelica COZORICI
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II

Cuprins

1. OBIECTIVELE CURSULUI 4

2. CONSIDERAŢII GENERALE 4

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE. 5

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor 5

1.2. Apariţia ideii de asigurare 6

1.3. Primele forme de asigurare 6

1.4. Apariţia şi evoluţia asigurărilor în România 8

CAPITOLUL II. FORME DE PROTECŢIE ŞI DE DISPERSIE A RISCULUI 11

2.1. Asigurarea 11

2.2. Coasigurarea 13

2.3. Autoasigurarea 14

2.4. Reasigurarea 15

CAPITOLUL III. CONCEPTUL DE ASIGURARE PRIVIT DIN PUNCT DE VEDERE

JURIDIC, ECONOMIC ŞI FINANCIAR 19

3.1. Asigurarea sub aspect juridic 19

3.2. Asigurarea sub aspect economic 21

3.3. Alte abordări economice şi financiare ale asigurării 22

CAPITOLUL IV. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRII 24

CAPITOLUL V. FUNCŢIILE ASIGURĂRII ŞI ALE REASIGURĂRII 27

5.1. Funcţiile asigurării 27

5.2. Funcţiile reasigurării 28

CAPITOLUL VI. RISC ŞI ŞANSĂ 30

6.1. Aspecte introductive 30

6.2. Clasificarea riscurilor 31

6.3. Managementul riscului 33

CAPITOLUL VII. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 37

TESTE GRILĂ 44

BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din document

1. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei

activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce

priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul,

contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna

sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a.

Astfel, cunoscând noţiunile respective pot fi înţelese şi aplicate corect

prevederile actelor normative care reglementează asigurările.

2. CONSIDERAŢII GENERALE

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc

în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei

a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de

preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.

Activitatea de asigurare este acea prestaţie, care desemnează, în principal

oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare,

încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum

şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul

mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la

producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe

seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri

rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

„Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea

fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici,

familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea

distruge pentru totdeauna Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci

asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei

nenorociri şi a unor pagube ireparabile ”

Winston Churchill

5

CAPITOLUL I.

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE.

Rezumat:

Capitolul oferă informaţii cu privire la pericolele care au ameninţat de-a lungul timpului

vieţile şi bunurile oamenilor şi care au condus la conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a

oricărui om. Astfel, decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, e determinată,

în mare măsură, de factori obiectivi şi subiectivi.

Cuvinte cheie: asigurare, evenimente, pericol, mutualitate, monopolului statului

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor

în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile

şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe

cât mai multe umere.

Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile evenimente,

care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi,

accidente, incidente etc.

În faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestuia în

procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurări). De-a lungul timpului societatea

a încercat să găsească mijloace eficiente de prevenire şi limitare a consecinţelor acestor evenimente, însă

experienţa ne arată ca desfăşurarea lor nu poate fi în totalitate prevăzută sau stopată. Prin urmare a

apărut imperativul adoptării unor măsuri de protecţie pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru

asigurarea unor condiţii de trai decente persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă prin apariţia

unor invalidităţi. Au apărut astfel 2 modalităţi:

a) solidarizarea în faţa evenimentelor ce apar în viaţa unei comunităţi şi se bazează pe

contribuţia fiecărui individ cu sume mici, sub forma unor cotizaţii în vederea creării unui fond bănesc

utilizat la ajutorarea acelor indivizi care au suferit prejudicii generate de evenimentele care au motivat

unirea comunităţii; principiile comunităţii de risc şi mutualităţii au reprezentat baza conceptului de

solidaritate, cât şi a celui de asigurare.

b) asigurarea - care apare ca un sistem de relaţii economice care implică aportul unui mare

număr de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care fiind

ameninţate de pericole, persoanele concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturarea pe baza

mutualităţii a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile dar

nesigure. Oamenii s-au unit pentru a face faţă consecinţelor accidentelor.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Reasigurari.pdf

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurări de Răspundere Civilă

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor Originea...

Asigurări obligatorii - destinație și tipuri

INTRODUCERE Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe...

Lucrare de practică BCR Asigurări SA

1.Organizarea societăţilor comerciale de asigurări la nivel de sucursale,filiale,agenţii În România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin...

Asigurarea creditelor de export

1. Introducere În literatura de specialitate, noţiunea de asigurare este destul de bine precizată, dar o definiţie a asigurării unanim acceptată...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 PREMISELE ŞI DIRECTIVELE CREĂRII PIEŢEI UNICE EUROPENE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR 1.1. Premisele creării pieţei unice europene a...

Asigurărilor pe Plan Internațional

Motto: „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt...

Analiza comparativă a asigurărilor de viată și asigurărilor generale

1. Criteriile de comparative Asigurarile se practica inca din antichitate, acestea ivindu-se odata cu nevoile negustorilor de a acoperi riscurile...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?