Asigurari si Reasigurari

Imagine preview
(7/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari si Reasigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 50 de pagini .

Profesor: Rozalia KICSI, Angelica COZORICI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. OBIECTIVELE CURSULUI 4
2. CONSIDERAŢII GENERALE 4
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE. 5
1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor 5
1.2. Apariţia ideii de asigurare 6
1.3. Primele forme de asigurare 6
1.4. Apariţia şi evoluţia asigurărilor în România 8
CAPITOLUL II. FORME DE PROTECŢIE ŞI DE DISPERSIE A RISCULUI 11
2.1. Asigurarea 11
2.2. Coasigurarea 13
2.3. Autoasigurarea 14
2.4. Reasigurarea 15
CAPITOLUL III. CONCEPTUL DE ASIGURARE PRIVIT DIN PUNCT DE VEDERE
JURIDIC, ECONOMIC ŞI FINANCIAR 19
3.1. Asigurarea sub aspect juridic 19
3.2. Asigurarea sub aspect economic 21
3.3. Alte abordări economice şi financiare ale asigurării 22
CAPITOLUL IV. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRII 24
CAPITOLUL V. FUNCŢIILE ASIGURĂRII ŞI ALE REASIGURĂRII 27
5.1. Funcţiile asigurării 27
5.2. Funcţiile reasigurării 28
CAPITOLUL VI. RISC ŞI ŞANSĂ 30
6.1. Aspecte introductive 30
6.2. Clasificarea riscurilor 31
6.3. Managementul riscului 33
CAPITOLUL VII. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 37
TESTE GRILĂ 44
BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din document

1. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei

activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce

priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul,

contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna

sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a.

Astfel, cunoscând noţiunile respective pot fi înţelese şi aplicate corect

prevederile actelor normative care reglementează asigurările.

2. CONSIDERAŢII GENERALE

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc

în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei

a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de

preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.

Activitatea de asigurare este acea prestaţie, care desemnează, în principal

oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare,

încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum

şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul

mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la

producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe

seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri

rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

„Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea

fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici,

familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea

distruge pentru totdeauna Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci

asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei

nenorociri şi a unor pagube ireparabile ”

Winston Churchill

5

CAPITOLUL I.

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE ASIGURARE.

Rezumat:

Capitolul oferă informaţii cu privire la pericolele care au ameninţat de-a lungul timpului

vieţile şi bunurile oamenilor şi care au condus la conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a

oricărui om. Astfel, decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, e determinată,

în mare măsură, de factori obiectivi şi subiectivi.

Cuvinte cheie: asigurare, evenimente, pericol, mutualitate, monopolului statului

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor

în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile

şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe

cât mai multe umere.

Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile evenimente,

care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi,

accidente, incidente etc.

În faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestuia în

procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurări). De-a lungul timpului societatea

a încercat să găsească mijloace eficiente de prevenire şi limitare a consecinţelor acestor evenimente, însă

experienţa ne arată ca desfăşurarea lor nu poate fi în totalitate prevăzută sau stopată. Prin urmare a

apărut imperativul adoptării unor măsuri de protecţie pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru

asigurarea unor condiţii de trai decente persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă prin apariţia

unor invalidităţi. Au apărut astfel 2 modalităţi:

a) solidarizarea în faţa evenimentelor ce apar în viaţa unei comunităţi şi se bazează pe

contribuţia fiecărui individ cu sume mici, sub forma unor cotizaţii în vederea creării unui fond bănesc

utilizat la ajutorarea acelor indivizi care au suferit prejudicii generate de evenimentele care au motivat

unirea comunităţii; principiile comunităţii de risc şi mutualităţii au reprezentat baza conceptului de

solidaritate, cât şi a celui de asigurare.

b) asigurarea - care apare ca un sistem de relaţii economice care implică aportul unui mare

număr de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care fiind

ameninţate de pericole, persoanele concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturarea pe baza

mutualităţii a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile dar

nesigure. Oamenii s-au unit pentru a face faţă consecinţelor accidentelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Reasigurari.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II